• ޝަހުމްމެން ފިލުވި މީހުންގެ ހަގީގަތް ހޯދަން އެދިއެދި

    "އެމީހުން ހޯދާނަން، އެމީހުންނަކަށް އެގޮތަކަށް ފިލައިގެން ނޫޅެވޭނެ،" މިއީ ދެ ގާތިލުން ކަމަށްވާ އިބްރާހިމް ޝަހުމް އާއި ފަރިޔާޝް އަހުމަދު، މާފުށީ ޖަލުން ފިލުމާ އެކު ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު އެންމެ ގިނައިން ...

    45 mins ago

ދީން More
ރިޕޯޓް More
ސިއްހަތު More
ޓެކްނޮލޮޖީ More

iPhone Photostream

cover

ތާރީހުން ހޯއްދަވާ

HSA Partners

  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • MBC