"ގެއްލުނީމާ"- ތަފާތުތަކަކާ އެކު!

ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅުގަޑިއިރެއްހާ އިރުގެ އާދަޔާ ޚިލާފު ވަގުތުކޮޅަކަށް މަރުހަބާ އެވެ! އެތަކެއް ދުވަހަކަށް ފަހު މުންކޮ (މުހަންމަދު މުންތަސިރު)ގެ ފިލްމެއް އަންނަނީ އެވެ. އެ ވެސް ނޭވާ ހިފަހައްޓާލަން ޖެހޭ އާދަޔާޚިލާފު ކަންތައްތަކަކާ އެކު ...

8 comments 10 hrs ago
އިސްލާމީ މުޖުތަމައުގައި އަޅުވެތި ކުރުން އޮވެގެން ނުވާނެ

އިސްލާމީ މުޖުތަމައަކީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ބިންގާތަކެއްގެ މަތީ ބިނާވެފައި އޮންނަން ޖެހޭ މުޖުތަމައެކެވެ. ސަބަބަކީ ދީނާއި ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން އެންމެ ފުރިހަމަ އަދި އަދުލުވެރި ގޮތުގައި އިންތިޒާމު ކުރެވޭނެ މުހިންމު އަސާސްތަކެއް އިސްލާމް ...

1 comments 1 day 11 hrs ago
ފުޓްބޯޅަ އަށް އައްޑޫގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭނެ: ޝަވީދު

ކުރިމަގުގައި ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރުވަން އައްޑޫގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިގެން ދާނެ ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ ނޮމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު ޝަވީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްގައި ގާއިމު ...

3 hrs ago
ފީގޯ އާއި ޕްރާގް ވަކިވެ، ބްލެޓާ އާއި ޕްރިންސްގެ ކުރިމަތިލުމަކަށް

ޒިއުރިކް (މޭ 22) – ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅަ ޖަމިއްޔާ ފީފާގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ހޮލެންޑުގެ މައިކަލް ވޭން ޕްރާގް އާއި ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި ލުއިސް ފީގޯ ނަން އަނބުރާ ...

3 hrs ago

ތާރީހުން ހޯއްދަވާHSA Partners

image description image description image description image description MBC
P.O Box 20103, Ameenee Magu, Male' Maldives Tel: (960) 3325671, Fax: (960) 3323103, E-mail: ads@haveeru.com.mv