ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމެއްގައި ރިތިކް ރޯޝަން!

ބޮލީވުޑްގައި ދެވޭނެ އެންމެ މައްޗަށް ދިއުމަށްފަހު ރިތިކް ރޯޝަން ވަރަށް އަވަހަށް ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކުން ފެންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް ހޮލީވުޑުން ރިތިކަށް ފުރުސަތު ލިބުނެވެ. އެކަމަކު އެފަހަރު ...

4 comments 16 hrs ago
ކައިވެނިކުރަން އަންހެންކުއްޖާގެ ސިފަ ކޮންމެހެން މުހިއްމުތަ؟

ކައިވެންޏެއް ކުރަން ވިސްނާ ކޮންމެ ފިރިހެނަކަށް އޭނާގެ އަނބިމީހާގެ ސިފަ ރީތިވުން ވަރަށް މުހިއްމު ހެއްޔެވެ؟ މުސްކުޅިން ބުނެ އުޅޭ ހަރުބަހެއް އޮވެ އެވެ. އަނބި ރީތީ ހެވިއްޔާ އެވެ. މި ފޯމިއުލާ ކަމުދަނީ ...

19 comments 20 hrs ago
ފަހު ވަގުތުގެ ލަނޑުތަކާ އެކު ނިއު އިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ފަހު ވަގުތު ކާމިޔާބުކުރި ދެ ލަނޑާ އެކު ވިކްޓަރީ އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުުގެ ފެށުން އެންމެ ފަހު ތިން އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓުން މިރޭ ރަނގަޅުކޮށްފި ...

4 hrs ago
ސިޓީ އެނބުރި އައިއިރު، ސިލްވާ އަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ލަންޑަން (އޭޕްރިލް 20) – އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވެސްޓްހޭމް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ހަތަރު ވަނައިގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ރޭ މަގާމް ވަރުގަދަކުރި ނަމަވެސް އެ ޓީމުގެ ...

2 comments 18 hrs ago

ތާރީހުން ހޯއްދަވާHSA Partners

image description image description image description image description MBC
P.O Box 20103, Ameenee Magu, Male' Maldives Tel: (960) 3325671, Fax: (960) 3323103, E-mail: ads@haveeru.com.mv