• ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުބީނަށް ހަމަލަދީފި

    ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މުބީނަށް މިރޭ ހަމަލަދީފި އެވެ. ޖޭޕީގެ ތަރުޖަމާން އަލީ ސޯލިހު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިރޭ 9:30 ހާއިރު މުބީނަށް ހަމަލަދިނީ މާފަންނު ބިސް ...

    3 hrs ago 4 comments

ކޮލަމް More
ކުޅިވަރު More
ކުޅިވަރު More

Photostream

cover

ތާރީހުން ހޯއްދަވާ

HSA Partners

  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • MBC