ސީޑީ ބާޒާރުން ދިވެހި ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީ ނެރެން ވެއްޖެ: ފައްތާހު

ފަސް ތަރީގެ ދާއިރާއަކަށް ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާ ބަދަލުކުރަން ވެއްޖެ ކަމަށާއި ސީޑީ ބާޒާރުން ދިވެހި ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީ ނެރެން ވެއްޖެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެފްއޭ)ގެ ޗެއާމަން އަބުދުލް ފައްތާހު ރޭ ...

3 comments 10 hrs ago
ހުޅުތައް ވަރުގަދަކުރުމަށް ކެވިދާނެ ބައެއް ކާނާ

ހަށިގަނޑުގައިވާ ކޮންމެ ހުޅަކީ އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ކުރުމަށް ވަރަށް މުހިއްމު ބައެކެވެ. އެހެންކަމުން އެންމެ ފަސޭހައިން ގެއްލުން ވަނީ ވެސް ހުޅުތަކަށެވެ. ހުޅުތަކަށް ގެއްލުންވުމަށް ވަކި އުމުރެއް ނެތެވެ. އަދި މިފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ...

2 comments 12 hrs ago
ބެންގަލޫރު އެފްސީ އަތުން ބަލިވެ މާޒިޔާ ކަޓައިފި

އޭއެފްސީ ކަޕް ގްރޫޕް އީގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން 2-1 އިން އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީ އަތުން ބަލިވެ މާޒިޔާ މުބާރާތުން ކަޓައިފި އެވެ.މިއަދުގެ މޮޅާ އެކު ބެންގަލޫރަށް ވަނީ މި މުބާރާތުގެ ...

1 hr 58 mins ago
އެއްވެސް މެޗެއް ފަސޭހައެއް ނުކޮށްލާނަން: އެންރީކޭ

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 28) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެންމެ ފަހު ފަސް މެޗަށް ތައްޔާރުވާއިރު، އެއްވެސް މެޗެއް ފަސޭހަކޮށް ނުލާނެ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.ކޮންމެ ޓީމެއް 33 މެޗު ...

2 comments 10 hrs ago

ތާރީހުން ހޯއްދަވާHSA Partners

image description image description image description image description MBC
P.O Box 20103, Ameenee Magu, Male' Maldives Tel: (960) 3325671, Fax: (960) 3323103, E-mail: ads@haveeru.com.mv