*/
ރާނީ: ގެވެހި އަންބެއްގެ ގޮތުގައި ހިތްހަމަޖެހިފައި

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ރާނީ މުކަރުޖީ މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ފިލްމު ކުންފުނި ކަމަށްވާ ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސްގެ ވެރިޔާ އަދިތުޔާ ޗޯޕްރާއާ ކައިވެނިކޮށްފަ އެވެ. އަދި މިހާރު އޭނާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ...

3 comments 8 hrs ago
ކޮންމެ ފަސް މިނެޓަކުން އެއް މިނެޓް ފޭސްބުކްގައި

ފޯނު ގެންގުޅެނީ ފޯނުކުރާށޭ ކިޔާފައި ސަލާމަތް ވެވޭނެ މީހަކު ވަރަށް މަދުވާނެ އެވެ. ސްމާޓްފޯނެއް ގެންގުޅޭ ނަމަ، އެއިން ފޯނުކުރުމަށް ވުރެ ކުރާ އެހެން ކަންކަން ގިނަވާނެ އެވެ. ފޮޓޯ ނެގުމާއި ސޯޝަލް މީޑިއާ ...

14 hrs ago
ބައެއް ސީނިއާ ކުޅުންތެރިންނަށް ދެން ފުރުސަތެއް ނެތް: ޕޮޕޯފް

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ބައެއް ސީނިއާ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ފެންނަ ކަންކަމާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް، މިއީ އެ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ލިބޭ ފަހު މުބާރާތް ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ބަލްގޭރިއާގެ ވެލިޒާ ...

19 comments 11 hrs ago
އާސެނަލް ބަލިކުރުމަކީ މާ އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫން: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 1) – އާސެން ވެންގާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން  އާސެނަލް ކުޅޭއިރު އެޓީމު ބަލިކުރުމަކީ މާ އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ޗެލްސީގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.މޮރީނިއޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ ...

4 comments 9 hrs ago
ފެނުނީ އެމްއެޗް370 ގެ ބައެއް ނަމަ ކުޑަހުވަދޫ ތިޔަރީއަށް ބާރު ލިބޭ

ފްރާންސްގެ އޮފިޝަލުން ހާއްސަ ޓީމެއް މަތިންދާބޯޓުގައި 12 ގަޑިއިރުގެ ދަތުރެއް ކޮށްފައި މިއަދު ރިޔުނިއަން އަށް ގޮސްފައި ވަނީ އެތަނުން ފެނުނު، މަތިންދާބޯޓެއްގެ ފިޔަގަނޑެއްގެ ބައެއް ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއްގެ ހާއްސަކަމުންނެވެ. އެއީ މީގެ ...

15 comments 12 hrs ago

ތާރީހުން ހޯއްދަވާHSA Partners

image description image description image description image description MBC
P.O Box 20103, Ameenee Magu, Male' Maldives Tel: (960) 3325671, Fax: (960) 3323103, E-mail: ads@haveeru.com.mv