ރާނީއަކީ ޓޭލާ، މައިލީއަށް މިނާޖްގެ ރައްދެއް، ކަންޔޭ ރައީސްކަމަށް

ލޮސް އެންޖެލިސް، އޮގަސްޓް 31، (އޭއެފްޕީ) - ރެޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކަންޔޭ ވެސްޓް 2020ގައި ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލާނެ ކަމަށް ބުނި އިރު މައިލީ ސައިރަސް އޭނާގެ އާ އަލްބަމް ރިލީޒްކުރީ ހިލެ އެވެ. އެކަމަކު ...

33 mins ago
ދަރިންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުމަކީ މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ އަނިޔާއެއް

ދަރިންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭ ކަމަށް މައިންބަފައިން އެއްބަހެއް ނުވާނެ އެވެ. އެކަމަކު ހަގީގަތަކީ މިއީ ވަރަށް އާންމު މައްސަލައެއް ކަމެވެ. ދަރިން ކުޑައިރު އާއި ބޮޑެތިވުމަށް ފަހު ވެސް މި ތަފާތުކުރުން އޮވެ ...

7 hrs ago
ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ރާއްޖޭގެ ނުވަ ބޮޑީބިލްޑަރުން ވާދަކުރަނީ

ވޯލްޑް ބޮޑީބިލްޑިން އެންޑް ފިޒީކް ސްޕޯޓްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ރާއްޖޭން ނުވަ އެތުލީޓުން ބައިވެރިކުރަން މޯލްޑިވްސް ބޮޑީބިލްޑިން ފެޑެރޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.ތައިލެންޑުގެ ވެރިރަށް ބެންކޮކުގައި ނޮވެމްބަރު 24-30 އަށް އޮންނަ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވާ ...

2 comments 4 hrs ago
ސިޓީން 90 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޑި ބްރޭނާ ގަނެފި

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 31) – ޗެލްސީން މިދިޔަ އަހަރު ވޮލްފްސްބާގަށް ވިއްކާލި ބެލްޖިއަމްގެ ހުނަރުވެރި ޕްލޭމޭކާ ކެވިން ޑި ބްރޭނާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.ޑި ބްރޭނާގެ ސޮއި ހޯދުމުގައި ގިނަ ނާކާމިޔާބީއާ ...

7 hrs ago
ބޮޑު ވަޒީރު އިސްތިއުފާ ނުދެނީ ޖަލަށް ދާން ޖެހިދާނެތީ: މަހާތިރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 31) - ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ނުކުމެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާލި ނަމަވެސް އޭނާ އިސްތިއުފާ ނުދެން އުޅެނީ ޖަލަށް ދާން ޖެހިދާނެތީ ކަމަށް ...

2 comments 5 hrs ago

ތާރީހުން ހޯއްދަވާHSA Partners

image description image description image description image description MBC
P.O Box 20103, Ameenee Magu, Male' Maldives Tel: (960) 3325671, Fax: (960) 3323103, E-mail: ads@haveeru.com.mv