ސުނީތާގެ އުފަން ދުވަހު ޕްރިޔަންކާ އަށް ހަ މިނިޓްގެ ހަދިޔާއެއް

އަމިއްލަ އުފަންދުވަހު އެހެން މީހުންނަށް ހަދިޔާ ދިނުމަކީ އާއްމު ކަމަކަށް ނުވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު ނެށުންތެރިޔާ ސުނީތާ އަލީ، އޭނާގެ އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވީ ބޮލީވުޑް ތަރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އަށް ހަދައިދިން ޓްރިބިއުޓަކުންނެވެ. ...

13 comments 8 hrs ago
ގިބްލައާ މެދު މިއަދުގެ ހިޔަނި ބުނެދޭ ހަގީގަތަކީ ކޮބާ؟

ނަމާދުކުރާ މިސްކިތް، ގިބްލަ އަށް ނުހުރުމުގެ މައްސަލަ ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ވެސް ދިމާވެފައި އެބަ ހުއްޓެވެ. މިހާރު ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި ހުރި މިސްކިތެއްގެ ގިބްލައާ މެދު ޝައްކެއް އެބަ އޮތް ހެއްޔެވެ؟ ...

19 comments 13 hrs ago
ރާއްޖެ ބަލިކޮށް ތުރުކުމެނިސްތާން ތަށި ހޯދައިފި

ފަހަތުން އަރައި 3-2 ސެޓުން ދިވެހިރާއްޖެ ބަލިކޮށް އޭޝިއަން މެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ތަށި ތުރުކުމެނިސްތާން މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.މުބާރާތުގެ ރިހި މެޑަލް ރާއްޖޭން ހޯދިއިރު މިއީ ރާއްޖެ އަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ...

15 mins ago
ތަހުގީގަށް މަރުހަބާ ކިޔަން: ބްލެޓާ

ޒިއުރިކް (މެއި 28) – ފީފާގެ އޮފިޝަލުންތަކެއްގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުތަކުގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ސްވިޒަލެންޑާއި އެމެރިކާގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މަރުހަބާ ކިޔާ ކަމަށް ފީފާގެ ރައީސް ސެޕް ...

2 comments 7 hrs ago

ތާރީހުން ހޯއްދަވާHSA Partners

image description image description image description image description MBC
P.O Box 20103, Ameenee Magu, Male' Maldives Tel: (960) 3325671, Fax: (960) 3323103, E-mail: ads@haveeru.com.mv