• ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ 14 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާމާނު އެސްޓީއޯއިން ސަރުކާރާ ހަވާލުކޮށްފި

    ރަށްރަށުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށް ބޭނުންވާ 14 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާމާނު އެސްޓީއޯއިން ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްގެން، އެސްޓީއޯއިން އެތެރެކުރި މި ސާމާނު ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރަން ނަސަންދުރާ ...

    5 hrs ago 10 comments

ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު More
މުނިފޫހިފިލުވުން More
ކޮލަމް More
ޓެކްނޮލޮޖީ More

Photostream

cover

ތާރީހުން ހޯއްދަވާ

HSA Partners

  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • MBC