ބިޕާޝާ ބާސޫގެ މޫނު ފިހިއްޖެ

ބިޕާޝާ ބާސޫގެ މޫނުގެ އެކި ތަންތަން ފިހިއްޖެ އެވެ. މިކަން ދިމާވީ އޭނާގެ އިސްތަށިގަނޑު ރީތިކުރަން އޭނާ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ސެޓަށް ގެނެސްފައި ހުރި ހެއާ ސްޓައިލިސްޓެއްގެ ފަރުވާ ކުޑަކަމުންނެވެ. އޭނާ މިހާރު އަލަށް ކުޅެމުންދާ ...

7 comments 9 hrs ago
ތުރުކީ އަންހެނެއްގެ ބަނޑުތެރޭގައި ކަތުރެއް އޮންނަތާ ފަސް އަހަރު

ތުރުކީ އަންހެނެއްގެ ޔޫޓެރަސް އަށް ކެންސަރު ޖެހިގެން މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ސާޖަރީއެއް ހެދިއިރު ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަތުރެއް އޭނާގެ ބަނޑުތެރޭގައި އޮތްކަން އެނގި، އޭނާގެ ޑޮކްޓަރުންނާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.ސެންޓްރަލް ޔޫރަޕިއަން ނިއުސް ...

18 mins ago
ދަގަނޑޭގެ ނިންމުން: ސަޕޯޓަރުންގެ އިހުސާސްތައް ހުރީ ކިހިނެއް؟

"މިއީ މުޅި ގައުމަށް ލިބުނު ހިތާމައެއް. ދަގަނޑޭ ނެތި ގައުމީ ޓީމު ފުރިހަމަވާނެ ކަމަށް ނުދެކެން،" މި އަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަކީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ގައުމީ ޓީމަށް ...

17 comments 15 hrs ago
ލިވަޕޫލާއި ޓޮޓެންހަމް ދެ ވަނަ ބުރަށް، ސެލްޓިކް ކަޓައިފި

ލިވަޕޫލް (ނޮވެމްބަރު 27) - ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ 2-1 އިން ބޯޑޯ ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލް އަދި އަޒަބައިޖާންގެ ގަރަބަޖް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ޓޮޓެންހަމް މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ...

about a min ago
މިއީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ހޫނުގަަދަ އަހަރަށް ވެދާނެ: އދ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ނޮވެމްބަރު 26) - މި އަހަރުގެ އެވްރެޖް ފިނިހޫނު މިނަށް ބަލާއިރު މިއީ މިހާތަނަށް ދުނިޔެ ތަޖްރިބާކުރާ އެންމެ ހޫނުގަދަ އަހަރަށް ވެދާނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާ ވޯލްޑް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ...

2 comments 22 hrs ago

ތާރީހުން ހޯއްދަވާHSA Partners

image description image description image description image description PSM
"ހަވީރާ" ހިއްސާކުރައްވާ

ހަބަރެއް ނުވަތަ ފޮޓޯއެއް އެބައޮތްތޯ؟

P.O Box 20103, Ameenee Magu, Male' Maldives Tel: (960) 3325671, Fax: (960) 3323103, E-mail: ads@haveeru.com.mv