މޯދީގެ ނަން ލިޔެފައިވާ ކޯޓުގެ އަގަކީ އެއް މިލިއަން ރުޕީސް

ނިއު ދިއްލީ (ޖެނުއަރީ 30) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިންޑިޔާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ތުުރުކުރައްވައިގެން ހުންނެވި، އެމަނިކުފާނުގެ ނަން ބަރިބަރި އަށް ...

10 comments 1 day 19 hrs ago
އޭއެފްސީ ކަޕަށް ދާއިރު ކުޅުންތެރިންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު: ސުޒޭން

ޕީޕަލްސް ކަޕްގައި މާޒިޔާ ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމަށް ބަލާއިރު، އެ ކުޅުންތެރިންނަކީ އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ކުޅެވޭ ފެންވަރު ހުރި ކުޅުންތެރިން ކަމަށް މާޒިޔާގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ."މި މުބާރާތުން ކުޅުންތެރިންގެ ކުޅުން ...

2 comments 1 day 1 hr ago
ކްލަބް ބަދަލުކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ހަމެލްސް

ބާލިން (ފެބްރުއަރީ 1) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވާން އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުގެ ޖަރުމަން ކެޕްޓަން މެޓްސް ހަމެލްސް ދޮގުކޮށްފި އެވެ.އިނގިރޭސި މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ޔުނައިޓެޑުން ...

1 hr 24 mins ago

ތާރީހުން ހޯއްދަވާHSA Partners

image description image description image description image description MBC
P.O Box 20103, Ameenee Magu, Male' Maldives Tel: (960) 3325671, Fax: (960) 3323103, E-mail: ads@haveeru.com.mv