• ޖިންސީ އަދި ޖިސްމާނީ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވަން ވޮލަންޓިއަރުން ނުކުތުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

    ރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ އާއި މީހުންނަށް ދެމުން ގެންދާ ޖިސްމާނީ ބޮޑެތި އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް، ވޮލަންޓިއަރުން ނުކުމެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ. ބައިނަލްއަގުވާމީ ވޮލަންޓިއަރުންގެ ދުވަސް ...

    5 hrs ago 8 comments

ޓެކްނޮލޮޖީ More
މުނިފޫހިފިލުވުން More
އަންހެނުން More
ވިޔަފާރި More
ޓެކްނޮލޮޖީ More

Photostream

cover

ތާރީހުން ހޯއްދަވާ

HSA Partners

  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • MBC