*/
ވިޓްނީ ހިއުސްޓަންގެ ދަރިފުޅު ބޮބީ ކްރިސްޓީނާ މަރުވެއްޖެ

މަރުވެފައިވާ ޕޮޕް ލެޖެންޑް ވިޓްނީ ހިއުސްޓަން އާއި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބޮބީ ބްރައުންގެ ހަމައެކަނި ދަރިފުޅު ބޮބީ ކްރިސްޓީނާ ބްރައުން ކޯމާއެއްގައި އޮންނަތާ ހަ މަސް ފަހުން، އުމުރުން 22 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.ހިއުސްޓަންގެ މިލްކިއްޔާތުގެ ...

20 hrs ago
ކައިވެނިކޮށްގެން ތި އުޅެނީ އުޅެން ފަސޭހަޔަކަށްތަ؟

މީހަކާ އިނދެގެން އުޅޭނަމަ ކޮށްލަން އޮތީ އެންމެ ސުވާލެކެވެ. އިނދެގެން ތިއުޅެނީ ބައިވެރިޔާ ދެކެ ހަގީގަތުގައި ވެސް ލޯބި ވާތީ ހެއްޔެވެ؟ ނޫންނަމަ މީހަކާ އިނދެގެން އުޅުނީމާ ލިބޭ ފަސޭހަތަކަށްޓަކައި އިނދެގެން އުޅެނީ ހެއްޔެވެ؟ ...

8 comments 23 hrs ago
މަނީއު އާއި ނާއްޓޭ ބާކީކޮށް، ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމް ފައިނަލްކޮށްފި

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ސްކޮޑުން، އޮސްޓްރިއާގައި ކުޅޭ މިޑްފީލްޑަރު މަނީއު ރައޫފާއި މާޒިޔާގެ ފޯވާޑް އަހުމަދު ނާޝިދު (ނާއްޓޭ) ބާކީކޮށް 20 ކުޅުންތެރިންގެ ފައިނަލް ސްކޮޑް އެކުލަވާލައިފި ...

9 hrs ago
އާޖެންޓީނާގެ ކީޕަރު ރޮމޭރޯ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވެއްޖެ

މެންޗެސްޓާ (ޖުލައި 27) – އިޓަލީގެ ސަމްޑޯރިއާ އަށް ކުޅޭ އާޖެންޓީނާ ގައުމީ ޓީމުގެ ކީޕަރު ސާޖިއޯ ރޮމޭރޯ ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.އުމުރުން 28 އަހަރުގެ ރޮމޭރޯ ޔުނައިޓެޑަށް ސޮއިކުރީ ...

20 hrs ago
އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުލް ކަލާމް އަވަހާރަވެއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 27) - އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް އޭޕީޖޭ އަބްދުލް ކަލާމް މިރޭ އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.އުމުރުފުޅުން 83 އަހަރުގައި ކަލާމް އަވަހާރަވީ ޝިލޮންގެ އިންޑިއަން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެނޭޖްމަންޓުގައި ތަގްރީރެއް ދެއްވަން ...

3 comments 11 hrs ago

ތާރީހުން ހޯއްދަވާHSA Partners

image description image description image description image description MBC
P.O Box 20103, Ameenee Magu, Male' Maldives Tel: (960) 3325671, Fax: (960) 3323103, E-mail: ads@haveeru.com.mv