އަހަރެން ހުއްދަ ނެތި ރަންބީރަށް ކައިވެންޏެއް ނުކުރެވޭނެ: ދީޕިކާ

ރަންބީރު ކަޕޫރާއި ކެޓުރީނާ ކައިފް ކައިވެނި ކުރަން އުޅޭ ވާހަކައިގެ އަޑު ގަދަވެއްޖެ އެވެ. ނަމަވެސް ރަންބީރުގެ "ތަމާޝާ"ގެ ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދުކޯން ބުނަނީ އޭނާ އާނއެކޭ ނުބުނަނީސް ރަންބީރު ކައިވެނި ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ. ...

5 comments 20 hrs ago
ނިދުމާއި ހޭލުމަށް ވަގުތެއް ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުގެ ފައިދާ ބޮޑު

(ރިލެކްސްނިއުސް) – ވަކި ވަގުތެއްގައި ނިދުމަށާއި ހޭލުމަށް އާދަކުރުމުން ސިއްހަތަށް ފައިދާކުރާ ކަމަށާއި އެކި ދުވަހުގެ އެކި ވަގުތު ނިދައި އެކި ވަގުތުގައި ހޭލުމަކީ މެޓަބޮލިކް ސިސްޓަމް އޮޅުންބޮޅުންވުމާ ގުޅުން ހުރި ކަމެއްކަން ދިރާސާއަކުން ...

1 comments 20 hrs ago
އުނދަގޫ މޮޅަކާ އެކު ނިއު އަލުން ތާވަލުގެ ކުރިއަށް

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 1-0 އިން މިރޭ ހޯދި އުނދަގޫ މޮޅާ އެކު ނިއު ރޭޑިއަންޓް އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަލުން ޖެހިލައިފަ އެެވެ.މި މެޗަށް ނިއު ...

2 hrs ago
މެސީ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު: އެންރީކޭ

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 24) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރޯމާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ލިއޮނަލް މެސީ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ލުއިސް ...

14 hrs ago
ރަޝިޔާގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ބޯޓެއް ތުރުކީން ވައްޓާލައިފި

އަންކަރާ (ނޮވެމްބަރު 24) - ސީރިއާގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގު ކައިރިން ރަޝިޔާގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާ ބޯޓަކަށް ތުރުކީން ހަމަލާދީ ވައްޓާލައިފި އެވެ.ރަޝިޔާގެ ޑިފެންްސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެސްޔޫ-24 މަރުކާގެ ޖެޓު ސީރިއާގެ ސަރަހައްދަށް ...

4 comments 10 hrs ago

ތާރީހުން ހޯއްދަވާHSA Partners

image description image description image description image description PSM
"ހަވީރާ" ހިއްސާކުރައްވާ

ހަބަރެއް ނުވަތަ ފޮޓޯއެއް އެބައޮތްތޯ؟

P.O Box 20103, Ameenee Magu, Male' Maldives Tel: (960) 3325671, Fax: (960) 3323103, E-mail: ads@haveeru.com.mv