"ޖައްގާ ޖާސޫސް"ގައި ހަގީގީ ދެ ލޯބިވެރިން އުޅުމަކީ މައްސަލައެއް

ބޮލީވުޑްގެ ހަގީގީ ލޯބީގެ ޖޯޑެއް ކަމަށްވާ ރަންބީރު ކަޕޫރާއި ކެޓުރީނާ ކައިފް އެކުގައި ކުޅޭ "ޖައްގާ ޖާސޫސް"ގެ ޑައިރެކްޓަރު އަނުރާގް ބާސޫ ބުނާ ގޮތުގައި ހަގީގީ ދެ ލޯބިވެރިން އެއް ފިލްމެއްގައި އުޅުމަކީ ތަފާތު ...

5 hrs ago
އެނގޭތަ؟ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އުޅޭ ފިލްމެއް ރާއްޖޭގައި ނެގި

ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމެއްގެ މަންޒަރުތައް ރާއްޖޭގައި މިހާރު ދަނީ ނަގަމުންނެވެ. އެއީ ކޮން ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތެއްކަން ނޭނގުނަސް މީގެ 26 އަހަރު ކުރިން ރާއްޖޭގައި ވަނީ، އަންނަ އަހަރު އެމެރިކާގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ވާދަކުރައްވާ ...

5 comments 5 hrs ago
މިއީ އެންމެންނާ ދެކޮޅަށް ކުޅެގެން ހޯދި ކާމިޔާބެއް: ނިއުގެ ކޯޗު

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ހޯދީ ގިނަ ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅެގެން ކަމަށާއި މި ކާމިޔާބީން ނިއު ސާބިތުކޮށްދިނީ އަދިވެސް ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ޓީމަކީ އެ ޓީމު ކަމަށް ...

3 comments 1 hr 36 mins ago
ހާލަތު ބަދަލުކުރަން ޓޮޓެންހަމް ބަލިކުރުން މުހިއްމު: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 29) - ޗެލްސީ އަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ހާލަތު ބަދަލުކުރުމަށް، މިއަދު ހަވީރު ޓޮޓެންހަމްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވުން މުހިއްމު ކަމަށް ޗެލްސީގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީިނިއޯ ބުނެފި އެވެ.ޓޮޓެންހަމް ...

2 hrs ago
ތުރުކީއާ ދެކޮޅަށް ރަޝިޔާ އިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

މޮސްކޯ (ނޮވެމްބަރު 29) - ހަނގުރާމަ މަތީ ބޯޓު ވައްޓާލި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ތުރުކީއާ ދެކޮޅަށް ރަޝިޔާ އިން އަޅާނެ އިގްތިސާދީ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕުޓިން ސޮއިކުރައްވާފައިވާ ގަރާރުގައިވާ ...

1 hr 22 mins ago

ތާރީހުން ހޯއްދަވާHSA Partners

image description image description image description image description PSM
"ހަވީރާ" ހިއްސާކުރައްވާ

ހަބަރެއް ނުވަތަ ފޮޓޯއެއް އެބައޮތްތޯ؟

P.O Box 20103, Ameenee Magu, Male' Maldives Tel: (960) 3325671, Fax: (960) 3323103, E-mail: ads@haveeru.com.mv