ނަހުލާ ސްކްރީނާ ދުރުގައި ހުރުމަކީ ބޮޑު ފަޅުކަމެއް

ފާތުމަތު ނަހުލާގެ ޑައިރެކްޝަނެއް ސްކްރީނުން ބަލާލަން ނުލިބުމަކީ އޭނާގެ ފޭނުންނަށް ހަމަ ގައިމު ވެސް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ފަޅު ކަމެކެވެ.ނާއުންމީދު، ކަލާޔާ ނުލާ، ޒުލޭހާ އަދި ޔޫސުފް ފަދަ ފިލްމުތަކަކީ އެ ފިލްމުތަކުން ...

6 comments 10 hrs ago
ވަރަށް ލޯބި މަސައްކަތެއް، އެހާމެ ލޯތްބާ އެކު

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ކުންފުންޏެއްގެ އިސް މަގާމެއް ފުރަމުން، ތިން ކުދިން ބަލަމުން ހުސް ވަގުތު ހޯދައިގެން ކަވި މަސައްކަތެއް ކުރެވޭނީ އެކަމަށް އިންތިހާ އަށް ލޯބި ހުރެގެންނެވެ. ކަމަކަށް އެފަދަ ލޯތްބެއް ހުރެގެން ކުރާނަމަ ...

10 hrs ago
ދެ ރިހި މެޑެއްޔާ އެކު މިއީ ކާމިޔާބު މުބާރާތެއް: ސާއިދު

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް އިން ރަން މެޑެއްޔެއް ނުލިބުނު ނަމަވެސް މާޔޫސްނުވާ ކަމަށާއި ދެ ރިހި މެޑަލަކީ ވެސް ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު ބުނެފި އެވެ.އިންޑިއަން ...

12 hrs ago
ފައިނަލުގައި ބާސެލޯނާއާ ވާދަކުރާނީ ސެވިއްޔާ

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 12) - ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ ސެލްޓާ ވީގޯއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވި ނަމަވެސް ދެ ލެގުގެ އެގްރިގޭޓުން ކުރި ހޯދައި މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ބާސެލޯނާއާ ވާދަކުުރުމުގެ ފުރުސަތު ...

12 hrs ago
ލަންކާގެ ހުރިހާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ގުޅިގެން އާ ޕާޓީއެއް ހަދަނީ

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 12) - ސްރީ ލަންކާގެ ހުރިހާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް ގުޅިގެން ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ލީޑަރުކަމުގެ ދަށުން އާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ...

8 comments 6 hrs ago

ތާރީހުން ހޯއްދަވާHSA Partners

image description image description image description image description PSM
"ހަވީރާ" ހިއްސާކުރައްވާ

ހަބަރެއް ނުވަތަ ފޮޓޯއެއް އެބައޮތްތޯ؟

P.O Box 20103, Ameenee Magu, Male' Maldives Tel: (960) 3325671, Fax: (960) 3323103, E-mail: ads@haveeru.com.mv