ދަ މާޝަން: ޝުވެކް ސިނަމާއިން ހިތްގައިމު ތްރީޑީ ތަޖުރިބާއެއް

މާލޭގެ ޝުވެކް ސިނަމާގައި މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ، މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ދުނިޔޭގައި ރިލީޒް ކުރި ހޮލީވުޑް ފިލްމް "ދަ މާޝަން"އަކީ މި އަހަރު މިހާ ތަނަށް ނުކުތް އެންމެ މޮޅު އެއް ފިލްމް ...

1 comments 4 hrs ago
ބިންމައްޗަށް ވެއްޓޭ އެއްޗެހި ކާން ވާނެތަ؟

ކާއެއްޗެއް ބިންމައްޗަށް ވެއްޓޭތާ ފަސް ސިކުންތުގެ ތެރޭގައި ނަގައިފި ނަމަ، އެ އެއްޗެއް ކެއުން ސިއްހީ ގޮތުން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ މީހުން އުޅެ އެވެ. މިކަމުގެ ހަގީގަތަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ސައިންސްވެރިން ވިދާޅުވަނީ ...

2 comments 4 hrs ago
ސަން އައިލެންޑް ބަލިކޮށް ރީތި ރަށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ސޮނީ ސްޕޯޓްސް އިންޓަ ރިޒޯޓް ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި މިއަދު ސަން އައިލެންޑް ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާ އަތުން ސީދާ ތިން ސެޓުން މޮޅުވެ ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް މުބާރާތުގެ ...

1 comments 14 hrs ago
ކްލޮޕް ލިވަޕޫލާ ހަވާލުވުމާ ގާތުގައި

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޯބަރު 7) – ތިން އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ލިވަޕޫލުގެ ކޯޗުކަމާ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ހަވާލުވުމާ ގާތަށް ހިނގައްޖެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.ލިވަޕޫލުން އަންނަނީ މާދަމާގެ ...

1 hr 59 mins ago
މާކެލްގެ ބުރުގާއެޅި ފޮޓާއާ އެކު ޖަރުމަން ޓީވީ ޗެނަލަށް ފާޑުކިޔުން

ބާލިން (އޮކްޓޯބަރު 7) - ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލާ އެންޖެލާ މާކެލްގެ ބުރުގާ އެޅި ފޮޓޯއެއް ހަދައިގެން އެ ގައުމުގެ ޓީވީ ޗެނަލް އޭއާރުޑީން ދެއްކި މައްސަަލަ ހޫނުވެ އެ ޗެނެލަށް ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވާން ފަށައިފި ...

2 comments 2 hrs ago

ތާރީހުން ހޯއްދަވާHSA Partners

image description image description image description image description MBC
"ހަވީރާ" ހިއްސާކުރައްވާ

ހަބަރެއް ނުވަތަ ފޮޓޯއެއް އެބައޮތްތޯ؟

P.O Box 20103, Ameenee Magu, Male' Maldives Tel: (960) 3325671, Fax: (960) 3323103, E-mail: ads@haveeru.com.mv