ވަރުން ރާއްޖެ އައުން – އިންޑިއާގެ "ތަހުގީގީ ނޫސްވެރިކަމަކަށް"!

ނޫސް ވިއްކުމަށް ނުވަތަ އެހެން ވެސް މަގުސަދެއްގައި ވިޔަސް، ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ވަރުން ދަވަން ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަން ދާދި ފަހުން ރާއްޖެ އައުން ވެގެން ދިޔައީ އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުގައި "ހޫނު ގުޅަ ވިކޭހެން" ...

2 comments 2 hrs ago
ނިދި މަދުވުމަށް ވުރެ ފަސޭހައިން ރޯގާ ޖެހޭ ކަމެއް ނެތް

ނިދި ހަމަނުވާ މީހުންނަށް ރޯގާ ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު، ރަނގަޅަށް ނިދާ މީހަކާ އަޅާބަލާއިރު ހަތަރު ގުނަ އިތުރު ކަމަށާއި މީހާގެ ދިރިއުޅުމުގެ އާދައަށް ބަލާއިރު ރޯގާއާ އެންމެ ބޮޑަށް ގުޅެނީ ނިދި މަދުވުމާ ކަމަށް ...

9 hrs ago
މޮޅުވާ ކޮންމެ މެޗަކަށް ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކަށް 10،000ރ ގެ ބޯނަސް!

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު މިއަދުން ފެށިގެން ކުޅޭ ރަސްމީ ކޮންމެ މެޗަކުން މޮޅުވެއްޖެ ނަމަ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކަށް 10،000 ރުފިޔާގެ ބޯނަހެއް ދޭން އެފްއޭއެމުން ނިންމައިފި އެވެ.އެފްއޭއެމުން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ...

1 comments 22 mins ago
ޓްރާންސްފާގައި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ހޭދަ 870 މިލިއަން ޕައުންޑުގައި

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 2) – މި ފަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކްލަބްތަކުން ކުޅުންތެރިން ގަތުމަށް 870 މިލިއަން ޕައުންޑް ހޭދަކޮށްފި އެވެ.މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރާ ...

4 comments 5 hrs ago
އެމެރިކާ އަކީ އީރާނުގެ އެއް ވަނަ ދުޝްމަން: ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކާ އެކު ދާދި ފަހުން ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމެއް ގާއިމްކުރި ނަމަވެސް އީރާނުގެ އެއް ވަނަ ދުޝްމަނަކީ އަދިވެސް އެމެރިކާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ބާރުގަދަ ދީނީ ...

2 comments 6 hrs ago

ތާރީހުން ހޯއްދަވާHSA Partners

image description image description image description image description MBC
P.O Box 20103, Ameenee Magu, Male' Maldives Tel: (960) 3325671, Fax: (960) 3323103, E-mail: ads@haveeru.com.mv