އާސަންދަ - އެންމެ ފަސް

 • އެންސްޕާގެ އާ ސީއީއޯގެ ވިސްނުމުގައި ކުލަ ޖެހޭނެ ބާ؟

  އެންސްޕާގެ އާ ސީއީއޯގެ ވިސްނުމުގައި ކުލަ ޖެހޭނެ ބާ؟

  13 އެޕްރީލް 2014 13 comments

  ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެންސްޕާ) އަކީ އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ މުއައްސަސާ އެއް ކަމަށް ވާއިރު، އެތަނަށް ފާޑުކިޔުންތައް ނާންނަ ދުވަހެއް މަދުވާނެ އެވެ. ހިދުމަތް ލިބުމުގައި...

 • އާސަންދަގެ ބިލްތަކަށް ދެ މަސް ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކައި ނިމޭނެ: އެންސްޕާ

  އާސަންދަގެ ބިލްތަކަށް ދެ މަސް ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކައި ނިމޭނެ

  11 އެޕްރީލް 2014 13 comments

  އާސަންދަގެ ދަށުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާތައް ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަސް ތެރޭގައި ދައްކައި ނިމޭނެ ކަމަށް އެންސްޕާ އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ. އެންސްޕާގެ އާ ސީއީއޯ އަބްދުﷲ...

 • އެންސްޕާގެ ސީއީއޯ ކަމަށް ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް

  އެންސްޕާގެ ސީއީއޯ ކަމަށް އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ދީދީ

  08 އެޕްރީލް 2014 5 comments

  ނެޝެނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެންސްޕާ)ގެ ހުސްވެފައިވާ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ދީދީ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު...

 • އާސަންދަ ނުލިބޭތީ އެތައް ބައިވަރު ބޭސް ސިޓީއެއް ބަދަލުކުރަން އައިޖީއެމްއެޗަށް

  ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޭސް ސިޓީ ބަދަލުކުރަން އައިޖީއެމްއެޗަށް

  07 އެޕްރީލް 2014 18 comments

  އަމިއްލަ ކްލިނިކްތަކުން ބަލި މީހުންނަށް ދޫކުރާ ބޭސް ސިޓީ އަށް އާސަންދަގެ ދަށުން ބޭސް ނުލިބޭތީ، ދުވާލަކު 200އެއްހާ ބޭސް ސިޓީ ބަދަލުކުރަން ބަދަލުކުރަން އެކި މީހުން އައިޖީއެމްއެޗަށް...

 • އެސްޓީއޯގެ ބޭސް ފިހާރައެއް ވިލިމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

  އެސްޓީއޯގެ ބޭސް ފިހާރައެއް ވިލިމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

  10 މާޗް 2014 3 comments

  އާސަންދައިގެ ހިދުމަތާ އެކު 24 ގަޑިއިރުގެ ހިދުމަތް ލިބޭ ގޮތަށް، އެސްޓީއޯގެ ބޭސް ފިހާރައެއް ވިލިމާލޭގައި މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ....

 • ނުހޯދާ ހިދުމަތްތަކަށް އޭޑީކޭއިން ފައިސާ ނަގާ ކަމަށް ބުނެ އާސަންދައިން ޝަކުވާކޮށްފި

  ނުހޯދާ ހިދުމަތްތަކަށް އޭޑީކޭއިން ދަނީ ބިލްކުރަމުން: އާސަންދަ

  02 މާޗް 2014 39 comments

  އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން އާސަންދައިގެ ދަށުން ހިދުމަތް ދިނުމަށް ފަހު ހުށަހަޅަމުން ގެންދާ ބިލްތަކުގައި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ތަކުރާރުކޮށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އާސަންދަ ކުންފުނިން ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. އޭޑީކޭ އިން...

 • ހުސްނުވާ އާސަންދަ ފުރިހަމަވާން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ނަގާނެ: އެންސްޕާ

  ހުސްނުވާ އާސަންދަ ފުރިހަމަވާން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ވާނެ: ތޯރިގު

  26 ފެބުރުއަރީ 2014 28 comments

  "އާސަންދަ" ސްކީމުން "ހުސްނުވާ އާސަންދަ" ނިޒާމަށް އެެއްކޮށް ބަދަލުކޮށް، އާ ނިޒާމް ފުރިހަމަވާން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ނެގި ނަމަވެސް އާއްމުންނާ ގުޅުން ހުރި ގިނަ ކަންތައްތައް މިހާރު ވެސް...

 • އާ އުންމީދަކާ އެކު ހުސްނުވާ އާސަންދަ

  އާ އުންމީދަކާ އެކު ހުސްނުވާ އާސަންދަ

  26 ފެބުރުއަރީ 2014 25 comments

  "އާސަންދަ" އިންޝުއަރެންސް ސްކީމް 2011 ވަނަ އަހަރު ފެށުމާ އެކު ކޮންމެ މީހެއްގެ އައިޑީ ކާޑު ވެގެން ދިޔައީ "100،000 ރުފިޔާގެ އިންޝުއަރެންސް އެކައުންޓެއްގެ ތަޅުދަނޑި"އަކަށެވެ. އޭގެ ކުރިން އޮތް "މަދަނަ" ސްކީމާ...

 • ބޭނުމީ އެއްވަނަ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ބޭސްފަރުވާގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރަން: ރައީސް

  "ބޭނުމީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ބޭސްފަރުވާގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރަން"

  24 ފެބުރުއަރީ 2014 48 comments

  ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭގެ ބޭސްފަރުވާގެ ނިޒާމު އެއްވަނަ ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ފަދަ ފުރިހަމަ ނިޒާމަކަށް ހެދުމަށް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ."ހުސްނުވާ އާސަންދަ" ނިޒާމު އިފްތިތާހުކޮށް ދެއްވުމަށް...

 • ހުސްނުވާ އާސަންދަ އިފްތިތާހްކޮށްފި

  ހުސްނުވާ އާސަންދަ އިފްތިތާހްކޮށްފި

  24 ފެބުރުއަރީ 2014 19 comments

  ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގައި ބޭސް ފަރުވާ ކުރެވޭ ނިޒާމު، ހުސްނުވާ އާސަންދަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި އެވެ. އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ހުސްނުވާ އާސަންދައިން ދިވެހި ހުރިހައި ރައްޔިތުންނަށް ކިތަންމެ ބޮޑު ބައްޔެއްގައި ވެސް ހުއްޓުމެއް ނެތި ފަރުވާ ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.