އާސަންދަ - އެންމެ ފަސް

 • ގާދޫގައި އެސްޓީއޯ ބޭސް ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

  ގާދޫގައި އެސްޓީއޯ ބޭސް ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

  20 ޖުލައި 2015

  އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެސްޓީއޯ ބޭސް ފިހާރައެއް ލ. ގާދޫގައި ހުޅުވައިފި އެވެ. މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ގާދޫގައި ހުޅުވި ބޭސް ފިހާރައާ އެކު އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުވާފައިވާ އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ...

 • ސިކުނޑީގެ ޓިއުމަރެއް ނެގުުމުގެ ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނެއް އޭޑީކޭއިން ކޮށްފި

  އޭޑީކޭގައި ކުރި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ސިކުނޑީގެ ޓިއުމަރެއް ނަގައިފި

  12 ޖުލައި 2015 8 comments

  ސިކުނޑީގެ ޓިއުމަރެއް ނެގުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ކާމިޔާބު ކޮށްފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި ކުރި މިފަދަ ފުރަތަމަ ފުރަތަމަ އޮޕަރޭޝަނެވެ.އޭޑީކޭގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހްމަދު އަފްއާލް މިރޭ ވިދާޅުވީ މި މަހުގެ...

 • ރާއްޖޭގެ 82 ޕަސެންޓް ސިއްހީ ފަރުވާ ހޯދުން، ވިސްނާލަން ޖެހޭ!

  ރާއްޖޭގެ 82 ޕަސެންޓް ސިއްހީ ފަރުވާ ހޯދުން، ވިސްނާލަން ޖެހޭ!

  11 ޖުލައި 2015 4 comments

  ގައުމެއްގެ އާބާދީގެ ބޮޑު ބައި ބަލިވެ އުޅޭ ނަމަ، އެ ގައުމެއްގެ ކަންކަން ހިންގާނެ ބަޔަކު ނުތިބޭނެ އެވެ. އެހެންވީމާ ގައުމީ ތަރައްގީ އަށް ބަލާއިރު ވެސް، އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ދުޅަހެޔޮ...

 • އާބާދީގެ 82 ޕަސެންޓް މީހުން އަހަަރަކު އަށް ފަހަރު އާސަންދަ ހިދުމަތް ހޯދާ: ރިޕޯޓް

  އާސަންދަ ހިދުމަތް 82 ޕަސެންޓް މީހުން އަހަރަކު އަށް ފަހަރު ހޯދާ

  10 ޖުލައި 2015 14 comments

  އާބާދީގެ 82 ޕަސެންޓް މީހުން 2012 ވަނަ އަހަރާއި 2013 ވަނަ އަހަރު މަދުވެގެން އަށް ފަހަރު އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ހޯދާފައިވާ ކަމަށް އެ ދެ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ....

 • މައިސޫރުގައި އުޅޭ ދިވެހިންނަށް އޯގަސްޓް މަހު އާސަންދަ ދޭން ފަށަނީ

  މައިސޫރުގައި އުޅޭ ދިވެހިންނަށް އޯގަސްޓް މަހު އާސަންދަ ދޭން ފަށަނީ

  04 ޖުލައި 2015 6 comments

  އިންޑިއާގެ މައުސޫރުގައި އުޅޭ ދިވެހިންނަށް އަންނަ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް އާސަންދަ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އާސަން ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މައުމޫން އަބްދުއްސަމަދު "ހަވީރަ"ށް...

 • ހުރިހާ އިނާޔަތްތަކުގައި ވެސް ހަމަހަމަކަން އޮންނަންޖެހޭ

  ހުރިހާ އިނާޔަތްތަކުގައި ވެސް ހަމަހަމަކަން އޮންނަންޖެހޭ

  08 ޖޫން 2015

  ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު އާމްދަނީ ހޯދާ ގިނަ މީހުންނަކީ ސަރުކާރުގެ ތަފާތު ވަޒީފާތައް އަދާކުރާ މީހުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ވެސް ވަކިން ހާއްސަކޮށް އަންހެނުންގެ ނިސްބަތް މަތިކަން ފާހަގަކުރެވެ އެވެ. އެހެންކަމުން...

 • އާސަންދައިގެ ހަރަދުގައި ދަތުރު ކުރާ ބަލިމީހުންނާ މޯލްޑިވިއަނުން ހަވާލުވެއްޖެ

  އާސަންދައިން ގެންދާ ބަލިމީހުންނާ މޯލްޑިވިއަނުން ހަވާލުވެއްޖެ

  07 ޖޫން 2015 11 comments

  އާސަންދައިގެ ހަރަދުގައި ދަތުރު ކުރާ ބަލިމީހުން އުފުލުމަށް މޯލްޑިވިއަނުން ހަވާލުވެ، އެމްއޯޔޫއެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މޯލްޑިވިއަންގެ ހެޑް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި އެއްބަސްވުމުގައި މޯލްޑިވިއަންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ...

 • ވައިކަރަދޫގައި ވެސް އެސްޓީއޯ ބޭސް ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

  ވައިކަރަދޫގައި ވެސް އެސްޓީއޯ ބޭސް ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

  30 އެޕްރީލް 2015

  މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ބޭސް ފިހާރައެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެސްޓީއޯއާ ގުޅިގެން ފަށާފައިވާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އިތުރު ރަށެއްގައި...

 • އެސްޓީއޯގެ ބޭސް ފިހާރައެއް މުލަކުގައި ހުޅުވައިފި

  އެސްޓީއޯގެ ބޭސް ފިހާރައެއް މުލަކުގައި ހުޅުވައިފި

  29 އެޕްރީލް 2015

  ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ބޭސް ފިހާރަތައް ހުޅުވުމަށް ސަރުކާރުން އެސްޓީއޯއާ ގުޅިގެން ފަށާފައިވާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މ. މުލަކުގައި އެސްޓީއޯ ބޭސް ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.އިއްޔެ...

 • ސުޕަ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން 700 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބަލައިފި

  ސުޕަ ސްޕެޝަލިސްޓުން 700 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބަލައިފި

  20 އެޕްރީލް 2015 13 comments

  މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ތަރާރަފުކުރި ސުޕަ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންގެ ހިދުމަތުގެ ދަށުން، ހަތަރު ސަރަހައްދެއްގައި 762 މީހަކު ބަލައި އޭގެ ތެރެއިން ތިން މީހަކު އިތުރު ފަރުވާ އަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް...