އާސަންދަ - އެންމެ ފަސް

 • މައިސޫރުގައި އުޅޭ ދިވެހިންނަށް އޯގަސްޓް މަހު އާސަންދަ ދޭން ފަށަނީ

  މައިސޫރުގައި އުޅޭ ދިވެހިންނަށް އޯގަސްޓް މަހު އާސަންދަ ދޭން ފަށަނީ

  04 ޖުލައި 2015 6 comments

  އިންޑިއާގެ މައުސޫރުގައި އުޅޭ ދިވެހިންނަށް އަންނަ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް އާސަންދަ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އާސަން ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މައުމޫން އަބްދުއްސަމަދު "ހަވީރަ"ށް...

 • ހުރިހާ އިނާޔަތްތަކުގައި ވެސް ހަމަހަމަކަން އޮންނަންޖެހޭ

  ހުރިހާ އިނާޔަތްތަކުގައި ވެސް ހަމަހަމަކަން އޮންނަންޖެހޭ

  08 ޖޫން 2015

  ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު އާމްދަނީ ހޯދާ ގިނަ މީހުންނަކީ ސަރުކާރުގެ ތަފާތު ވަޒީފާތައް އަދާކުރާ މީހުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ވެސް ވަކިން ހާއްސަކޮށް އަންހެނުންގެ ނިސްބަތް މަތިކަން ފާހަގަކުރެވެ އެވެ. އެހެންކަމުން...

 • އާސަންދައިގެ ހަރަދުގައި ދަތުރު ކުރާ ބަލިމީހުންނާ މޯލްޑިވިއަނުން ހަވާލުވެއްޖެ

  އާސަންދައިން ގެންދާ ބަލިމީހުންނާ މޯލްޑިވިއަނުން ހަވާލުވެއްޖެ

  07 ޖޫން 2015 11 comments

  އާސަންދައިގެ ހަރަދުގައި ދަތުރު ކުރާ ބަލިމީހުން އުފުލުމަށް މޯލްޑިވިއަނުން ހަވާލުވެ، އެމްއޯޔޫއެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މޯލްޑިވިއަންގެ ހެޑް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި އެއްބަސްވުމުގައި މޯލްޑިވިއަންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ...

 • ވައިކަރަދޫގައި ވެސް އެސްޓީއޯ ބޭސް ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

  ވައިކަރަދޫގައި ވެސް އެސްޓީއޯ ބޭސް ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

  30 އެޕްރީލް 2015

  މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ބޭސް ފިހާރައެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެސްޓީއޯއާ ގުޅިގެން ފަށާފައިވާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އިތުރު ރަށެއްގައި...

 • އެސްޓީއޯގެ ބޭސް ފިހާރައެއް މުލަކުގައި ހުޅުވައިފި

  އެސްޓީއޯގެ ބޭސް ފިހާރައެއް މުލަކުގައި ހުޅުވައިފި

  29 އެޕްރީލް 2015

  ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ބޭސް ފިހާރަތައް ހުޅުވުމަށް ސަރުކާރުން އެސްޓީއޯއާ ގުޅިގެން ފަށާފައިވާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މ. މުލަކުގައި އެސްޓީއޯ ބޭސް ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.އިއްޔެ...

 • ސުޕަ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން 700 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބަލައިފި

  ސުޕަ ސްޕެޝަލިސްޓުން 700 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބަލައިފި

  20 އެޕްރީލް 2015 13 comments

  މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ތަރާރަފުކުރި ސުޕަ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންގެ ހިދުމަތުގެ ދަށުން، ހަތަރު ސަރަހައްދެއްގައި 762 މީހަކު ބަލައި އޭގެ ތެރެއިން ތިން މީހަކު އިތުރު ފަރުވާ އަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް...

 • އިންޑިއާގެ ގްލޯބަލް ހޮސްޕިޓަލް އާސަންދައާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

  ގްލޯބަލް ހޮސްޕިޓަލް އާސަންދައާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

  16 އެޕްރީލް 2015 4 comments

  އިންޑިއާގެ ގްލޯބަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން ރާއްޖެ އައިސް އެކި ރަށްރަށުގައި ބަލި މީހުން ބަލައިދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން އާސަންދައާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.އިއްޔެ ސޮއިކުރި މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުން ގްލޯބަލް...

 • 20 ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން ތަމްްރީން ކުރަން ޖުލައި މަހުގެ ކުރިން ފޮނުވަނީ

  20 ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން ތަމްްރީން ކުރަން ފޮނުވަނީ

  15 އެޕްރީލް 2015 11 comments

  ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި ހާއްސަ ބަލިތަކުގެ ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީން ކުރުމަށްޓަކައި 20 ދިވެއްސަކު އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ ކުރިން ފޮނުވާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޒުހޫރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރާއްޖޭގައި ސުޕަ...

 • ސުޕަ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންގެ ހިދުމަތް ރައީސް ތައާރަފުކޮށްދެއްވައިފި

  ސުޕަ ސްޕެޝަލިސްޓުންގެ ހިދުމަތް ރައީސް ތައާރަފުކޮށްދެއްވައިފި

  15 އެޕްރީލް 2015 33 comments

  ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ސުޕަ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ފައްޓަވައި ދެއްވައިފި އެވެ. ސުޕަ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންގެ ހިދުމަތް ތައާރަފު ކުރުމަށް...

 • ހުސްނުވާ އާސަންދަ ހިންގުމުގެ ގަވައިދު ގެޒެޓްކޮށްފި

  ހުސްނުވާ އާސަންދަ ހިންގުމުގެ ގަވައިދު ގެޒެޓްކޮށްފި

  01 މާޗް 2015 10 comments

  ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގައި ބޭސްފަރުވާ ކުރެވޭނެ ނިޒާމް، ހުސްނުވާ އާސަންދަ ހިންގުމުގެ ގަވައިދު ގެޒެޓްކޮށް، އެއަށް އަމަލު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ(އެންސްޕާ) އިން އެކުލަވައިލި، އެ ގަވައިދު...