އާސަންދަ - އެންމެ ފަސް

 • ސަބްސިޑީ އާއި ނިކަމެތިންނާ ގުޅުމެއް އޮވޭ، ދެން ވާނީ ކިހިނެއް؟

  ސަބްސިޑީ އާއި ނިކަމެތިންނާ ގުޅުމެއް އޮވޭ، ދެން ވާނީ ކިހިނެއް؟

  30 ޖެނުއަރީ 2016 30 comments

  "ދުނިޔޭގެ މާލީ އިދާރާތަކުން ބުނަނީ ސަބްސިޑީ ކަނޑާލާށެކޭ ނޫން،" ރާއްޖޭގެ މާލީ އިދާރާތަކާއި ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކެއް ހިންގެވުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި ބޭފުޅަކު، ނަން ހާމަނުކުރުމަށް އެދިވަޑައިގެން ވާހަކަ ދައްކަވަމުންް ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވި އެވެ....

 • އެކަނިވެރި މައިންނަށް 12،000ރ. އިތުރަށް ދޫކޮށްފައިވޭ: އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

  އެކަނިވެރި މައިންނަށް 12،000ރ. އިތުރަށް ދޫކޮށްފައިވޭ: ރިޕޯޓް

  12 ޖެނުއަރީ 2016 12 comments

  އެކަނިވެރި މައިންނަށް އިނާޔަތް ދޫކުރުމުގައި އަމަލުކުރަނީ ހަރުދަނާ އުސޫލަކުން ނޫން ކަމަށާއި 2012 ވަނަ އަހަރު އިނާޔަތް ދޫކުރަން ޖެހޭ އަދަދަށް ވުރެ އިތުރަށް 12،000ރ. ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް...

 • ބެންގަލޫރުގެ އެންޔޫ ހޮސްޕިޓަލުން އާސަންދައިގެ ދަށުން ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

  ބެންގަލޫރުގެ އެންޔޫ ހޮސްޕިޓަލުން އާސަންދައިގެ ދަށުން ފަރުވާ ދެނީ

  04 ޖެނުއަރީ 2016 4 comments

  އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގެ އެންޔޫ ހޮސްޕިޓަލުން އާސަންދައިގެ ދަށުން ފަރުވާ ހޯދޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.ފަހަކަށް އައިސް ދިވެހިން އާންމުކޮށް ބޭސްފަރުވާ އަށް ދާ ބެންގަލޫރުގެ އެންޔޫ ހޮސްޕީޓަލަކީ އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ،...

 • ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކީ ހުރަހެއް ނޫން، 11 ޒުވާނަކު މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ އަށް

  ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކީ ހުރަހެއް ނޫން، 11 ޒުވާނަކު މަސައްކަތަށް

  16 ޑިސެމްބަރ 2015 3 comments

  "ވަރަށް އުފާވި. ވެވުނު ގޮތަކުން މަސައްކަތް ކުރާނަން،" ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 11 މީހުންގެ ތެރެއިން އާސަންދަ އޮފީހުން ވަޒީފާ ލިބުނު ފަޒްލީ އަގީލު، މުލިއާގޭގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތަކަށް ފަހު ބުނެލި އެވެ.މިހާރު ވަޒީފާއެއް...

 • ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ 11 މީހަކަށް އާސަންދަ އޮފީހުން ވަޒީފާ ދީފި

  ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ 11 މީހަކަށް އާސަންދަ އިން ވަޒީފާ ދީފި

  14 ޑިސެމްބަރ 2015 10 comments

  ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ 11 މީހަކަށް އާސަންދަ ކުންފުނިން ވަޒީފާ ދީ، އެކަމުގެ ލިޔުން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. މުލީއާގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، އެ މީހުންނާ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ...

 • އާސަންދަ އިން މި އަަހަރު 900 މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭސްފަރުވާ އަށް ހޭދަވެއްޖެ: ހެލްތު

  އާސަންދަ އިން މި އަހަރު 900 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރި

  06 ޑިސެމްބަރ 2015 15 comments

  ހުސްނުވާ އާސަންދަ ސްކީމްގެ ދަށުން ބޭސް ފަރުވާ ހޯދަން މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 900 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ...

 • މެޑިކަލް ވިސާ ނެތުމުން ޗެންނާއީގައި ދިވެހިންނަށް ހުރަސްތަކެއް!

  މެޑިކަލް ވިސާ ނެތުމުން ޗެންނާއީގައި ދިވެހިންނަށް ހުރަސްތަކެއް!

  02 ޑިސެމްބަރ 2015 16 comments

  ދިވެހިންނަށް ޓޫރިސްޓް ވިސާގައި ތިން މަސް ވަންދެން އިންޑިއާގައި އުޅުމުގެ ހުއްދަ މައި ސަރުކާރުން ދީފައި އޮތަސް، މެޑިކަލް ވިސާ ނެތުމުން ޗެންނާއީގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ދިވެހިންގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ނުކުރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.ދާދި...

 • ސަމާލުވޭ! ބާކީވާ ފައިސާ ޖަމާކުރަން އާސަންދަ އިން ނުގުޅާނެ

  ސަމާލުވޭ! ބާކީވާ ފައިސާ ޖަމާކުރަން އާސަންދަ އިން ނުގުޅާނެ

  27 ނޮވެމްބަރ 2015 2 comments

  އާސަންދަ އިން ހިދުމަތް ހޯދުމަށް ފަހު ބާކީވާ ފައިސާ ހަވާލުކުރަން ކަމަށް ބުނެ އެ ކުންފުނީގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ނުގުޅާނެ ކަމަށާއި އެފަދަ ކޯލްތަކަށް ސަމާލުވާން އާސަންދަ އިން އިއްޔެ އެދިއްޖެ އެވެ....

 • ގާދޫގައި އެސްޓީއޯ ބޭސް ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

  ގާދޫގައި އެސްޓީއޯ ބޭސް ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

  20 ޖުލައި 2015

  އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެސްޓީއޯ ބޭސް ފިހާރައެއް ލ. ގާދޫގައި ހުޅުވައިފި އެވެ. މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ގާދޫގައި ހުޅުވި ބޭސް ފިހާރައާ އެކު އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުވާފައިވާ އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ...

 • ސިކުނޑީގެ ޓިއުމަރެއް ނެގުުމުގެ ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނެއް އޭޑީކޭއިން ކޮށްފި

  އޭޑީކޭގައި ކުރި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ސިކުނޑީގެ ޓިއުމަރެއް ނަގައިފި

  12 ޖުލައި 2015 8 comments

  ސިކުނޑީގެ ޓިއުމަރެއް ނެގުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ކާމިޔާބު ކޮށްފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި ކުރި މިފަދަ ފުރަތަމަ ފުރަތަމަ އޮޕަރޭޝަނެވެ.އޭޑީކޭގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހްމަދު އަފްއާލް މިރޭ ވިދާޅުވީ މި މަހުގެ...