އާސިޔަތުގެ ބްލޮގް - އެންމެ ފަސް

 • މަސްލަހަތު ނެތް ފިރިންނޭ!

  މަސްލަހަތު ނެތް ފިރިންނޭ!

  02 ފެބުރުއަރީ 2013 37 comments

  ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވަން ރާއްޖޭގައި ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ކަމަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ހެކިވެވަޑައިގަންނަވާނެ އެއް ބޭފުޅަކީ އަނީސާ އަހުމަދެވެ. އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ފަށައިގަތީ އޭނާ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރައްވައިގެންނެވެ....

 • އިހުމާލު އޮތީ އެ ކުދިންގެއެއް ނޫން، އަހަރެމެންގެ!

  އިހުމާލު އޮތީ އެ ކުދިންގެއެއް ނޫން، އަހަރެމެންގެ!

  31 ޑިސެމްބަރ 2012 25 comments

  އަންހެންކުއްޖަކާ ބަދުއަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގައިގެން މީޑިއާގައި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވާ އިރަށް އެތައް ބަޔަކު ސުވާލުކުރެ އެވެ: އެ ކުއްޖާގެ ޒިންމާ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު ވަރަށް ސާފެވެ. އެ ކުއްޖާގެ ޒިންމާއެއް ނޯންނާނެ...

 • މިނިސްޓަރުގެ ފިރިކަލުންނާ ހިސާބުން ފެށުނު ހައްގުތައް

  މިނިސްޓަރުގެ ފިރިކަލުންނާ ހިސާބުން ފެށުނު ހައްގުތައް

  21 ނޮވެމްބަރ 2012 51 comments

  ޖެންޑާ، ފެމިލީ އަދި ހިއުމަން ރައިޓްސް މިނިސްޓަރު ކަމަށް ދިޔާނާ ސައީދު ކުފޫ ހަމަނުވާ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވެން ފެށީ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ކަމަކުންނެވެ. މިދިޔަ މޭ...

 • ފުރައްސާރަ ތަހައްމަލްކުރި ލަދުވެތި އިންޓަވިއު

  ފުރައްސާރަ ތަހައްމަލްކުރި ލަދުވެތި އިންޓަވިއު

  24 އޮކްޓޯބަރ 2012 34 comments

  އިންޓަވިއު އަށް ގަޑިއެއް ހަމަޖައްސަން ގުޅިތަނާ އޭނާ ބުނީ ހަމަ އެ ވަގުތު އެ ގެ އަށް ދާންވީ ކަމަށެވެ. އެހެން ފުރުސަތެއް ނުލިބިދާނެތީ ގަޑި ބަދަލުކުރާކަށް ނޫޅެމެވެ. ދިހަ މިނިޓް ފަހުން...

 • ބޮޑު މަރުގެ ބޮޑު ތަހުގީގާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ އުދާސްތައް

  ބޮޑު މަރުގެ ބޮޑު ތަހުގީގާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ އުދާސްތައް

  20 އޮކްޓޯބަރ 2012 15 comments

  ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ މަރާލައިފި ކަމުގެ ޚަބަރު ލިބުނު ގޮތަށް އެކަމާ މެދު ނުވިސްނޭ ވަގުތެއް، އެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭ ރެއެއް، ދުވާލެއް ނުދެ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް، މާލޭގައި...

 • ކަސްރަތު: ބޮޑު ފަރުބަދައެއް ފަދަ!

  ކަސްރަތު: ބޮޑު ފަރުބަދައެއް ފަދަ!

  22 ސެޕްޓެމްބަރ 2012 7 comments

  ކަސްރަތުކުރާ މެޝިން ގަނެފައި ގޭގައި ބަހައްޓާ މީހުންނަށް ޖަހާ ޖޯކެއް އަޑުއަހަމެވެ؛ އެއިން ހިއްކަނީ ތުވާއްޔެވެ! މާނައަކީ ހިކެން ވެގެން މެޝިން ގަތް މީހާ މެޝިން ބޭނުންކުރަނީ ތެތް...

 • މިކަހަލަ ނިޒާމެއް ނެތަސް ހެޔޮ!

  މިކަހަލަ ނިޒާމެއް ނެތަސް ހެޔޮ!

  01 ޖުލައި 2012 18 comments

  މި އުޅެނީ އެމްޑީޕީ ނުވަތަ އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލަރުން ރަނގަޅުކޮށްފައި ސަރުކާރު ގޯސްކުރާކަށް ނޫނެވެ. އަދި ސަރުކާރު ރަނގަޅުކޮށްފައި އެމްޑީޕީން ކޮންޓްރޯލްކުރާ ކައުންސިލްތައް ގޯސްކުރާކަށް ވެސް ނޫނެވެ. އެ ބަހުސަށް ދާކަށް ނެތީމެވެ....

 • "ކިޔަވާކުދިން، ވަޒީފާ އަށް ދާ ކުދިން ބައިތިއްބަން"

  "ކިޔަވާކުދިން، ވަޒީފާ އަށް ދާ ކުދިން ބައިތިއްބަން"

  19 މެއި 2012 17 comments

  ރިއަލް އެސްޓޭޓް ވިޔަފާރީގެ ތިން ވައްތަރެއް މާލެ އިން މިހާރު އެބަ ފާހަގަކުރެވެ އެވެ. ފުރަތަމަ ވައްތަރަކީ އާއްމު އުސޫލުގެ މަތިން އެޕާޓްމެންޓް ކުއްޔަށް ދިނުމެވެ. ދެވަނަ ގޮތަކީ އެޕާޓްމެންޓް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން...

 • މޮޅު ދެ ފޮޓޯ

  މޮޅު ދެ ފޮޓޯ

  13 ޑިސެމްބަރ 2011 9 comments

  މިއީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ފޭސްބުކް ތެރެއިން އަހަންނަށް ފެނުނު ދެ ފޮޓޯ އެވެ. ދެ މީހަކު ނަގާފައިވާ މި ދެ ފޮޓޯ ހިއްސާކޮށްލަން ބޭނުންވީ ދެ ފޮޓޯގެ މާނަ ފުން ކަމުންނެވެ. އަހަންނަށް...

 • އެމެރިކާ ދަތުރުގެ "އާދަޔާޚިލާފް" ބައިތައް

  އެމެރިކާ ދަތުރުގެ "އާދަޔާޚިލާފް" ބައިތައް

  03 ނޮވެމްބަރ 2011 5 comments

  * އެންމެ ހައިރާންވި ދެ ކަމަކީ މީ އަހަންނާ އެކު ޓުއާގައި އުޅުނު ޕާކިސްތާންގެ ޖާނަލިސްޓަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ އޮންނަ ތަނެއް ކަމެއް ނޭނގެ އެވެ! ގަބޫލުކުރަން ދައްޗެއް ނޫން ހެއްޔެވެ؟ ހަގީގަތުގައި ވެސް...

ފަހުގެ ފޮޓޯ ފަހުގެ ވީޑިއޯ