ފުވައްމުލައް - އެންމެ ފަސް

 • ފުވައްމުލަކުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ފަސް މީހަކަށް އަނިޔާވެގެން ފަރުވާ ދެނީ

  އެކްސިޑެންޓެއްގައި ފުވައްމުލަކުން ފަސް މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

  26 އޯގަސްޓް 2015 1 comments

  ފުވައްމުލަކު ތާރު މަގުން ދުއްވާފައި ދިޔަ ތިން ސައިކަލެއް ޖެހިގެން މިރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި ފަސް މީހަކަށް އެ ރަށު ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.އެ ރަށު ނައިބުތުއްތު...

 • އަބްދުﷲ ހަމީދުގެ ހަނދާނުގައި ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލުން ތައުބީންގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަނީ

  ހަމީދުގެ ހަނދާނުގައި ތައުބީންގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަނީ

  24 އޯގަސްޓް 2015

  މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު އަވަހާރަވި ކުރީގެ މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ހަމީދުގެ ހަނދާނުގައި ފުވައްމުލަކުގައި ތައުބީނުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ފަލާހު ޝަރީފު މިއަދު...

 • ފުވައްމުލަކުގެ މަގު ހަދަން 33 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އެމްއާރުޑީސީއަށް

  ފުވައްމުލަކު މަގު ހަދަން 33 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އެމްއާރުޑީސީއަށް

  24 އޯގަސްޓް 2015 13 comments

  ޏ. ފުވައްމުލަކުގެ ނައިބުތުއްތު މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް 33 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް މޯލްޑިވްސް ރޯޑު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ)އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.ތާރު އަޅައިގެން އެ ރަށުގެ ބޭރު މަގު ހެދުމުގެ މި...

 • ބާނިތައް ކުޑަ، އުދަ އަރާފާނެ ކަމަކަށް ލަފައެއް ނުކުރެވޭ: މެޓް

  ބާނިތައް ކުޑަ، އުދަ އަރާފާނެ ކަމަކަށް ލަފައެއް ނުކުރެވޭ: މެޓް

  16 އޯގަސްޓް 2015 2 comments

  ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް މި ފަހަކަށް އައިސް ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަ އެރުމަށް ފަހު، ކަނޑުގެ ބާނިތައް މިހާރު ކުޑަވާން ފަށާފައިވާ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އޮފީސް، މެޓުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.އުދަ...

 • ކުޑަކުދިންތަކެއް ލައްވައި ހަށިވިއްކުވި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި އަށް މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

  ހަށިވިއްކުވި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި އަށް މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

  15 އޯގަސްޓް 2015 6 comments

  ފުވައްމުލަކުގައި ކުޑަކުދިންތަކަކަށް މަސްތުވާތަކެތި ދީ ބްލެކްމެއިލްކޮށް، ހަށިވިއްކުވި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.މިދިޔަ މަހުގެ މެދު ތެރޭގައި ފުވައްމުލަކުގައި 16 އަހަރުގެ ކުއްޖަކާއި 14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު...

 • ގަދަ ވިިއްސާރައިގައި ގެއްލުންވި އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގެ 34 ގެއެއްގެ ފުރާޅު ސިފައިން މަރާމާތުކޮށްފި

  އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގެ 34 ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަރާމާތުކޮށްފި

  14 އޯގަސްޓް 2015 8 comments

  އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް ރޭ ފަތިހު އާދަޔާ ހިލާފު ބާރުމިނެއްގައި ޖެހުނު ވަޔާއެކު ގެއްލުނު ލިބުނު 34 ގެއެއްގެ ފުރާޅު ސިފައިން މިއަދު މަރާމާތުކޮށްދީފި އެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން މިރޭ ބުނީ އައްޑޫގެ 31...

 • ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން މުއައްސަސާތަކުން ކުރާ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑު ބަލާނަން: ރައީސް

  ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން އާންމުންގެ ހާލަތު މި ދަނީ ބަލަމުން: ރައީސް

  14 އޯގަސްޓް 2015 14 comments

  އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް ރޭ ފަތިހުންސުރެ ކުރަމުން އަންނަ ގަދަ ވިއްސާރާގައި ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް ވަރަށް ގާތުން ބައްލަވާ ކަމަށާއި ވިއްސާރާގައި އާންމުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ކުރާ...

 • އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގެ ހާލަތު ވަރަށް ގާތުން އަންނަނީ ބަލަމުން: ޑިޒާސްޓާ

  އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގެ ހާލަތު ގާތުން ދަނީ ބަލަމުން: ޑިޒާސްޓާ

  14 އޯގަސްޓް 2015 2 comments

  އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވައި ގަދަވެ ލިބުނު ގެއްލުންތައް ގާތުން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެ ސެންޓަރު ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި،...

 • ފުނާޑުގެ ޗިޕްސް ޑިއުޓީ ފްރީގައި ވިއްކަނީ

  10 އޯގަސްޓް 2015 1 comments

  ކޯޕަރޭޓިވްސްގެ އުފެެއްދުންތައް ތަރައްގީކުރަން މިނިސްޓްރީން ހިންގާ ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރަލް ޑައިވާސިފިކޭޝަން ޕްރޮގްރާމު (ފަޑިޕް)ގެ ދަށުން ފުނާޑު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީން ތައްޔާރުކުރާ "އަލަ ޗިޕްސް" ހުޅުލޭ އެއާޕޯޓުގެ ޑިއުޓީ ފްރީގެ ފިހާރަތަކުގައި ވިއްކުމުގެ...

 • ދަރިފުޅާ ބެހުނު ބައްޕައަކު ފުވައްމުލަކުން ހައްޔަރުކޮށްފި

  ދަރިފުޅާ ބެހުނު ބައްޕައަކު ފުވައްމުލަކުން ހައްޔަރުކޮށްފި

  06 އޯގަސްޓް 2015 5 comments

  އެގާރަ އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅާ ބެހުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރީ ކޮން ރަށެއްގެ މީހެއްކަން ނުބުނި ނަމަވެސް އެއީ ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު މީހެއްކަން "ހަވީރަ"ށް...