ފުވައްމުލައް - އެންމެ ފަސް

 • ފޯރިގަދަކޮށް ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާ ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވައިފި

  ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާ ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވައިފި

  26 އެޕްރީލް 2015 3 comments

  ސޮކަވެޓެރަންސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިސްނަގައިގެން، ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި ފޯރިގަދަކޮށް "މައިލޯ ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާ" ބާއްވައިފި އެވެ.ހަފްތާ ބަންދާ ދިމާކޮށް ދެ ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކުޑަކުދިންގެ މި...

 • އައިއޯއައިޖީގެ އެތުލެޓިކްސް ސްކޮޑް ފުވައްމުލަކުގައި ކޭމްޕްކުރަނީ

  އައިއޯއައިޖީގެ އެތުލެޓިކްސް ސްކޮޑް ފުވައްމުލަކުގައި ކޭމްޕްކުރަނީ

  12 އެޕްރީލް 2015

  މި އަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރުމަށް ނެގި ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް ސްކޮޑް ފުވައްމުލަކުގައި ކޭމްޕްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.އެތުލީޓުން މިރޭ ފުވައްމުލަކަށް ފުރާއިރު ޓީމުގައި ހިމެނެނީ 11 އެތުލީޓަކާއި ތިން...

 • ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު ފުޓްސަލް ދަނޑު ހުޅުވައިފި

  ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު ފުޓްސަލް ދަނޑު ހުޅުވައިފި

  12 އެޕްރީލް 2015 3 comments

  ސަރުކާރުގެ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ދެހާހުން މަތީގެ އާބާދީ އޮންނަ ރަށްތަކުގައި ހަދާ ފުޓްސަލް ދަނޑުތަކުގެ ތެރެއިން، ޏ. ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގުގައި ހެދި ފުޓްސަލް ދަނޑު ރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.މި...

 • ފުވައްމުލަކު ދޫނޑިގަން ފުޓްސަލް ދަނޑު ހުޅުވައިފި

  ފުވައްމުލަކު ދޫނޑިގަން ފުޓްސަލް ދަނޑު ހުޅުވައިފި

  11 އެޕްރީލް 2015 13 comments

  ސަރުކާރުގެ ފުޓްސަލް އެރީނާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި އަޅާ ފުޓްސަލް ދަނޑުތަކުގެ ތެރެއިން، ޏ. ފުވައްމުލަކު ދޫނޑިގަން ދަނޑު ރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.ދޫނޑިގަން ފުޓްސަލް ދަނޑު ހުޅުވައިދެއްވީ އެކަމަށް ބޭއްވުނު ހާއްސަ...

 • ކުޅުދުއްފުއްޓާއި އައްޑޫގައި ފޮރެންސިކްގެ އިތުރު ހިދުމަތްތަކެއް ފަށަނީ

  ކުޅުދުއްފުއްޓާއި އައްޑޫގައި ފޮރެންސިކްގެ އިތުރު ކަންކަން ފަށަނީ

  08 އެޕްރީލް 2015 12 comments

  ކުޅުދުއްފުއްޓާއި އައްޑޫގައި ފޮރެންސިކްގެ އިތުރު ހިދުމަތްތަކެއް ފަށަން ފުލުހުން ނިންމައިފި އެވެ.މިއަދު ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސެއްގައި، އިންސްޕެކްޓަ އޮފް ޕޮލިސް އައިމިނަތު ޝުޒީ ވިދާޅުވީ މިހާރު ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ދާ...

 • ކަރަންޓް ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށް ދިނުމަށް ފުވައްމުލަކު ވިޔަފާވެރިން ފެނަކާގައި އެދެފި

  ކަރަންޓް ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށް ދޭން އެދެފި

  08 އެޕްރީލް 2015 4 comments

  ފުވައްމުލަކު ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަނުގެ ކަރަންޓު ރޭޓަށް މިދިޔަ މަހުން ފެށިގެން ގެނައި ބަދަލަށް އެކަށީގެންވާ ހައްލެއް ލިބެންދެން، އިތުރު ޖޫރިމަނާއެއް ނުވާ ގޮތަށް، ކަރަންޓު ބިލް ފަސްކޮށް ދިނުމަށް، އެ ރަށު ވިޔަފާރިވެރިން...

 • ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު ވިޔަފާވެރިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

  ކަރަންޓު މައްސަލަ: ފުވައްމުލަކު ވިޔަފާރިވެރިން ޕެޓިޝަނެއް ހަދަނީ

  06 އެޕްރީލް 2015 6 comments

  ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަނުގެ ކަރަންޓް ބިލުތައް މި މަހުން ފެށިގެން ބޮޑުވެފައިވާތީ ފުވައްމުލަކު ވިޔަފާރިވެރިން ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއި ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ޕެޓިޝަންގައި ސޮއި ކުރަމުން އަންނަ ވިޔަފާވެރިން މިއަދު ވަނީ ފުވައްމުލަލު އަތޮޅު...

 • ހިސްޓޯ އަނެއްކާ ވެސް ޕީޕީއެމަށް

  ހިސްޓޯ އަނެއްކާ ވެސް ޕީޕީއެމަށް

  25 މާޗް 2015 32 comments

  މިދިޔަ 17 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝިފާގް މުފީދު (ހިސްޓޯ) އަނެއްކާ ވެސް ޕީޕީއެމާ މިއަދު ގުޅިވަޑައިގެންފި އެވެ. ކުރިން ވެސް ޕީޕީއެމްގައި ހުންނެވުމަށް ފަހު، މިދިޔަ...

 • ސީރިއާ ހަނގުރާމަ އަށް ދިޔަ ފުވައްމުލަކު ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

  ސީރިއާ ހަނގުރާމަ އަށް ދިޔަ ފުވައްމުލަކު ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

  23 މާޗް 2015 29 comments

  ޖިހާދަށް ކަމަށް ބުނެ މިދިޔަ އަހަރު ސީރިއާއަށް ދިޔަ ފުވައްމުލަކު ޒުވާނަކު އެ ގައުމުގެ ދާހިލީ ހަނގުރާމައިގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހު ސީރިއާ އަށް ފުރި އެ ރަށު...

 • ފުވައްމުލަކު އެމްޖޭއެމް ސްކޫލު ބޮޑުކުރަން ޖަޕާނުން ތިން މިލިޔަން ރުފިޔާ ދީފި

  ފުވައްމުލަކު އެމްޖޭއެމް ސްކޫލަށް ޖަޕާނުން ތިން މިލިޔަން ރުފިޔާ

  19 މާޗް 2015 5 comments

  ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި ހުންނަ މަދްރަސަތުލް ޝައިހް މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން (އެމްޖޭއެމް) ސްކޫލުގައި އިތުރު ކްލާސްރޫމްތައް އަޅައި އެތަން ބޮޑު ކުރުމަށް ތިން މިލިޔަން ރުފިޔާގެ އެހީ ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ދީފި އެވެ. ޖަޕާނު...