ފުވައްމުލައް - އެންމެ ފަސް

 • އައްޑޫގެ ފެރީގެ ހިދުމަތަށް ހަތަރު ލޯންޗް އެމްޕީއެލްއަށް ގަނެފި

  އައްޑޫގެ ފެރީގެ ހިދުމަތަށް ހަތަރު ލޯންޗް އެމްޕީއެލްއަށް ގަނެފި

  16 ނޮވެމްބަރ 2015 4 comments

  އައްޑޫގައި ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ދޭން ގަލްފް ކްރާފްޓްގެ ހަތަރު ލޯންޗް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އަށް ގަނެފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޖުނެއިދު...

 • ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  ކުއްޖަކާ ބެހުމުގެ ތުހުމަތުގައި ކައުންސިލަރެއް ހައްޔަރުކޮށްފި

  15 ނޮވެމްބަރ 2015 2 comments

  ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކާ ބެހުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލަރަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.ފުލުހުން ބުނީ ކުޑަ ކުއްޖަކާ ބެހުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 28 އަހަރުގެ މީހަކު ފުވައްމުލަކުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ މިހާރު...

 • ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ދެކުނުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ

  ދެކުނުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ

  24 އޮކްޓޯބަރ 2015 4 comments

  ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ދެކުނުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގިނަ އަދަދެއްގެ ގޭގެއަށް ފެންވަދެފައިވާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން ބުނެފި އެވެ.އެ ސެންޓަރުގެ އޮފިޝަލަކު "ހަވީރާ" ވާހަކަދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި އެންމެ...

 • ދެކުނުގެ ދަތުރުފަތުރު: އެމްޕީއެލް އަށް މިކަން ވާނެ ބާ؟

  ދެކުނުގެ ދަތުރުފަތުރު: އެމްޕީއެލް އަށް މިކަން ވާނެ ބާ؟

  24 އޮކްޓޯބަރ 2015 11 comments

  އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކާ ދެމެދު މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފެރީގެ ހިދުމަތް ލިބެމުން ދިޔަ އެވެ. އޭރު އެކަން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކޮށްފައި ވަނީ ފުވައްމުލަކުގެ ކުންފުނިތަކުންނެވެ. އެގޮތުން 2010...

 • އެމްޕީއެލުން އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

  އެމްޕީއެލުން އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

  18 އޮކްޓޯބަރ 2015 3 comments

  އައްޑު އާއު ފުވައްމުލަކުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ދޭން ހަވާލުކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން އެ ދެ އަތޮޅަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.އެމްޕީއެލުން ބުނީ ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ފެށުމުގެ ތައްޔާރީތައް...

 • ޑެންގީ ހުން ޖެހިގެން ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

  ޑެންގީ ހުން ޖެހިގެން ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

  18 އޮކްޓޯބަރ 2015 8 comments

  ޑެންގީ ހުން ޖެހިގެން ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ ކުއްޖަކު މިއަދު ހެނދުނު މަރުވެއްޖެ އެވެ.ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެނިކޮށް މަރުވީ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި ދިރިއުޅޭ ފަސް އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ. އެއީ...

 • އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގެ ކުޅިތަކުން ނަފާ ހޯދުމަށް 4.2 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއެއް އިފްތިތާހު ކޮށްފި

  ދެ އަތޮޅެއްގެ ކުޅިން ނަފާ ހޯދަން 4.2 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއެއް

  05 އޮކްޓޯބަރ 2015 10 comments

  އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގެ ކުޅިތަކާއި ޗަސްބިންތަކުން އިގްތިސޯދީ ނަފާ ހޯދުމަށް 4.2 މިލިޔަން ޑޮލަރު (65 މިލިޔަން ރުފިޔާ)ގެ މަޝްރޫއެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ މި ތަންތަން ތަރައްގީކޮށް، ނަފާ ހޯދުމުގެ...

 • ފުވައްމުލަކު މާރާމާރީގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ އަދަދު 12 އަށް، ޒަހަމްވި އެކަކު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެންނަނީ

  ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ އަދަދު 12 އަށް، ޒަހަމްވި އެކަކު މާލެއަށް

  19 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 6 comments

  މިދިޔަ ބުދަދުވަހުގެ ރޭ ފުވައްމުލަކުގެ ހޯދަޑު އަވަށުގައި ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް 12 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އަދި އެ މާރާމާރީގައި ޒަހަމްވި އެކަކު ހާލު...

 • އެކަކު ސީރިއަސް، ފަސް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

  އެކަކު ސީރިއަސް، ފަސް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

  17 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 6 comments

  ފުވައްމުލަކުގައި ރޭ ހިންގި މާރާމާރީގައި ހަތަރު މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހެރި މައްސަލާގައި ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އަދި މި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ވަނީ އެކަކު...

 • ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ހަތަރު މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައިފި

  ފުވައްމުލަކުގައި ހަތަރު މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައިފި

  17 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 18 comments

  ފުވައްމުލަކުގައި މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ހަތަރު މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި ދެ މީހަކު ސީރިއަސް ހާލަތަކަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.އެ ރަށުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނީ އެއީ ހޯދަޑު...