ފުވައްމުލައް - އެންމެ ފަސް

 • ފުވައްމުލަކުގައި އެކްސިޑެންޓުވި ޒުވާނާގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅު ވަމުން: އޭޑީކޭ

  އެކްސިޑެންޓުވި ޒުވާނާގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން: އޭޑީކޭ

  30 ޖޫން 2015 1 comments

  މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ފުވައްމުލަކުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާގެ ހާލު ރަނގަޅު ވަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އަފްއާލް...

 • ފުވައްމުލަކު އެކްސިޑެންޓުގައި ހާލު ބޮޑުވި ޒުވާނާ މާލެ ގެނެސްފި

  ފުވައްމުލަކު އެކްސިޑެންޓުގައި ހާލު ބޮޑުވި ޒުވާނާ މާލެ ގެނެސްފި

  28 ޖޫން 2015 4 comments

  ފުވައްމުލަކުގައި ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއްވި ޒުވާނާ، އިތުރު ފަރުވާ އަށް މާލެ ގެނެސްފި އެވެ. ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ވާހަކަ ދެއްކެވި އޮފިޝަލަކު މިއަދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓް...

 • ފުވައްމުލަކުގައި ސައިކަލަކުން ޖެހި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

  ފުވައްމުލަކުގައި ސައިކަލަކުން ޖެހި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

  27 ޖޫން 2015 10 comments

  ފުވައްމުލަކުގައި މިރޭ ހިނގި ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓް ކައިރީގައި އޮންނަ ތާރުއެޅި މަގުގައި މިރޭ ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓްގައި މަރުވީ ފުވައްމުލަކު، މޫދުވިނަ، އަހްމަދު އަބްދުﷲ، 55 އެވެ. މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގީ...

 • ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ތަކެތި ގަތުމުން ދެ މީހަކަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

  ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ތަކެތި ގަތުމުން ދައުވާކުރަނީ

  16 ޖޫން 2015 4 comments

  ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ތަކެތި ގަނެފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް...

 • ފުވައްމުލަކު ދޯނި ބިންދައިގެން ދިއުމުން 10 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް!

  ދޯނި ބިންދައިގެން ދިއުމުން 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުމެއް!

  03 ޖޫން 2015 11 comments

  މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ފުވައްމުލަކުގައި ދޯންޏެއް ބިންދައިގެން ދިޔަ ހާދިސާގައި 10 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ފަތިހު މަހަށް ނިކުމެ އުޅެނިކޮށް...

 • ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ދޭން އެމްޕީއެލްއާ ހަވާލުކޮށްފި

  ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް އެމްޕީއެލް އަށް

  02 ޖޫން 2015 19 comments

  ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫގައި އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގައި ބަހުގެ ހިދުމަތާއި ފެރީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އެމްޕީއެލްއާ...

 • ފުވައްމުލަކު ދޯންޏެއް ބިންދައިގެން ގޮސް ފަރުމައްޗަށް ލައްގައިފި

  ފުވައްމުލަކު ދޯންޏެއް ބިންދައިގެން ގޮސް ފަރުމައްޗަށް ލައްގައިފި

  31 މެއި 2015 9 comments

  މިއަދު ފަތިހު މަހަށް ނިކުމެ އުޅުން ފުވައްމުލަކު "މަސްކުރި ދޯނި" ބިންދައިގެން ގޮސް އެ ރަށު ފަރު މައްޗަށް ލައްގައިފި އެވެ.ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު ހަމަދު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި...

 • ކާޑެއްދޫ، ކޫއްޑޫ، ފުވައްމުލައް އަދި އައްޑޫގެ ދަތުރުތައް ފްލައިމީން ހުއްޓާލައިފި

  ދެކުނުގެ ދަތުރުތައް ފްލައިމީން ހުއްޓާލައިފި

  22 މެއި 2015 25 comments

  ގދ. ކާޑެއްދޫ، ގއ. ކޫއްޑޫ، ފުވައްމުލައް އަދި އައްޑު އަށް ވިލާ އެއާގެ ފްލައިމީން ކުރާ ދަތުރުތައް ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މާލީ...

 • އެމްވީކޭ އަތުން ފެރީ އާއި ބަހުގެ ހިދުމަތް ނަގައި މިފްކޯއަށް

  އެމްވީކޭ އަތުން ފެރީ އާއި ބަހުގެ ހިދުމަތް ނަގައި މިފްކޯއަށް

  20 މެއި 2015 12 comments

  އެމްވީކޭ އިން އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކާ ދެމެދު ކުރި ފެރީގެ ދަތުރުތަކާއި އައްޑޫގައި ދެމުން ދިޔަ ބަހުގެ ހިދުމަތުގެ އެގްރީމެންޓް ބާތިލްކޮށް، އެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް މިފްކޯއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގައި...

 • ފުވައްމުލަކު ކުނިގޮނޑުގެ މަސައްކަތް އެމްއާރުޑީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

  ފުވައްމުލަކު ކުނިގޮނޑުގެ މަސައްކަތް އެމްއާރުޑީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

  13 މެއި 2015

  ފުވައްމުލަކުގެ ކުންޏަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ)އާ އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނިގޮތުގައި މިދިޔަ ހަފްތާގައި ފެށި "ސާފު ރާއްޖެ" މަޝްރޫއުގެ ދަށުން...