ފުވައްމުލައް - އެންމެ ފަސް

 • "ދެކުނު މަހާސިންތާ" ގެ އެއްބަސްވުން ހަތަރު އަތޮޅުގެ ގޭބިސީތަކަށް ބަހަން ނިންމައިފި

  "ދެކުނު މަހާސިންތާ" ގެ އެއްބަސްވުން ގޭބިސީތަކަށް ބަހަނީ

  01 މާޗް 2015 4 comments

  އެންމެ ދެކުނުގެ ހަތަރު އަތޮޅުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި "ދެކުނު މަހާސިންތާ" އިން ނިންމި "ތޫނޑު އެއްބަސްވުން" ހަތަރު އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ގޭބިސީތަކަށް ބަހަން ނިންމައިފި އެވެ.ދެކުނު މަހާސިންތާ ބާއްވައިފައި ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ...

 • ދެކުނުގެ ހަތަރު އަތޮޅުން ބާއްވާ "ދެކުނު މަހާސިންތާ" ފުވައްމުލަކުގައި ފަށައިފި

  "ދެކުނު މަހާސިންތާ" ފުވައްމުލަކުގައި ފަށައިފި

  26 ފެބުރުއަރީ 2015 6 comments

  ގާނޫނު އަސާސީ އާއި ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު ދަމަހައްޓައި ހިމާޔަތް ކުރަން އެންމެ ދެކުނުގެ ހަތަރު އަތޮޅު ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ވެފައިވާ އެއްްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ބާއްވާ ފުރަތަމަ މަހާސިންތާ މިއަދު ފުވައްމުލަކުގައި ފަށައިފި...

 • އަންނަ މަހު 1ގައި ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓާ ސަރުކާރުން ހަވާލުވަނީ

  އަންނަ މަހު 1ގައި ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓާ ސަރުކާރުން ހަވާލުވަނީ

  18 ފެބުރުއަރީ 2015 10 comments

  ބޮޑު ގެއްލުމެއްގައި އެސްޓީއޯ އިން ހިންގަމުން އަންނަ ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓާ، އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ސަރުކާރުން ހަވާލުވާނެ ކަމަށް ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.އެ އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރު ސާމީ އަގީލް...

 • އަޑިއަށް ދިޔަ ވީނަސް ބޯޓު ނެގުމަށް ފަހު ތިލަފުއްޓަށް ގެންގޮސްފި

  އަޑިއަށް ދިޔަ ވީނަސް ބޯޓު ނެގުމަށް ފަހު ތިލަފުއްޓަށް ގެންގޮސްފި

  03 ފެބުރުއަރީ 2015 2 comments

  ފުވައްމުލަކު "ވީނަސް" ބޯޓު ހަފުތާއެއްގެ މަސައްކަތުން ކަނޑު އަޑިން ނަގައި، ރޭ ފަތިހު ތިލަފުއްޓަށް ގެންގޮސްފި އެވެ. ފުވައްމުލަކުން ފުރައިގެން މާލެ އަންނަނިކޮށް މިދިޔަ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކ....

 • ފުވައްމުލަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

  ފުވައްމުލަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

  03 ފެބުރުއަރީ 2015 7 comments

  ޏ. ފުވައްމުލަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް އިފްތިތާހުކޮށް، ޑިޒައިނިން މަސައްކަތް މިއަދު ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.މޫކައި ހޮޓަލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ އެވެ. އެ...

 • އަޑިއަށް ދިޔަ ވީނަސް ބޯޓުގެ އިންޝުއަރެންސް ހަމަވެފައި، ހަތް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުމެއް!

  ވީނަސް ބޯޓު އަޑިއަށް ދިއުމުން ހަތް މިލިއަންގެ ގެއްލުމެއް

  27 ޖެނުއަރީ 2015 5 comments

  އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކ. މަނިޔަފުށީ ފަރަށް އަރައި އަޑިއަށް ދިޔަ ފުވައްމުލަކު "ވީނަސް" ބޯޓުގެ އިންޝައަރެންސް ހަމަވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ހާދިސާގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުން ގާތްގަނޑަކަށް ހަތް މިލިއަން ރުފިޔާ...

 • ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓުން އެސްޓީއޯ އަށް އަހަރަކު 12 މިލިއަން ރުފިޔާ ގެއްލުންވޭ: އާޒިމް

  ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓުން އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުމެއް!

  27 ޖެނުއަރީ 2015 61 comments

  ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުގެ މައި ވިޔަފާރި ކުންފުނި އެސްޓީއޯ އަށް އަހަރަކު 12 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުންވަމުންދާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް އާޒިމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ....

 • މާލެ ދަތުރުކުރި ބޯޓެއް ފަރަށް އަރައި އަޑިއަށް ދަނީ

  މާލެ ދަތުރުކުރި ބޯޓެއް ފަރަށް އަރައި އަޑިއަށް ދަނީ

  25 ޖެނުއަރީ 2015 3 comments

  ފުވައްމުލަކުން ފުރައިގެން މިރޭ މާލެ އަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ބޯޓެއް ކ. މަނިޔަފުށި ކައިރިން ފަރަށް އެރުމާ ގުޅިގެން، އެ ބޯޓު އަޑިއަށް ދާން ފަށައިފި އެވެ.އެމްއެންޑީއެފްގެ ތަރުޖަމާނު މޭޖާ ހުސައިން އަލީ...

 • މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ދެ ފުލުހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ދެ ފުލުހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  25 ޖެނުއަރީ 2015 16 comments

  މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްޗެހިތަކަކާ އެކު ދެ ފުލުހަކާއި އިތުރު މީހަކު ފުވައްމުލަކުން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި އެ ދެ ފުލުހުން މިއަދު ހައްޔަރުކުރި އިރު، އެ...

 • ފުވައްމުލަކަށް 4ޖީގެ ހިދުމަތް ދޭން ދިރާގުން ފަށައިފި

  ފުވައްމުލަކަށް 4ޖީގެ ހިދުމަތް ދޭން ދިރާގުން ފަށައިފި

  17 ޖެނުއަރީ 2015 3 comments

  މުއާސަލަތީ ހިދުމަތް ދޭ މައި ކުންފުނި، ދިރާގުގެ މޮބައިލް އިންޓަނެޓް ހިދުމަތް މުޅި ރާއްޖެ އަށް ފުޅާކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، ފުވައްމުލަކުގައި 4ޖީ އެލްޓީއީ މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.ފުވައްމުލަކު ހާފިޒް އަހުމަދު ސްކޫލުގައި...