ފުވައްމުލައް - އެންމެ ފަސް

 • ކާޑެއްދޫ، ކޫއްޑޫ، ފުވައްމުލައް އަދި އައްޑޫގެ ދަތުރުތައް ފްލައިމީން ހުއްޓާލައިފި

  ދެކުނުގެ ދަތުރުތައް ފްލައިމީން ހުއްޓާލައިފި

  22 މެއި 2015 25 comments

  ގދ. ކާޑެއްދޫ، ގއ. ކޫއްޑޫ، ފުވައްމުލައް އަދި އައްޑު އަށް ވިލާ އެއާގެ ފްލައިމީން ކުރާ ދަތުރުތައް ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މާލީ...

 • އެމްވީކޭ އަތުން ފެރީ އާއި ބަހުގެ ހިދުމަތް ނަގައި މިފްކޯއަށް

  އެމްވީކޭ އަތުން ފެރީ އާއި ބަހުގެ ހިދުމަތް ނަގައި މިފްކޯއަށް

  20 މެއި 2015 12 comments

  އެމްވީކޭ އިން އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކާ ދެމެދު ކުރި ފެރީގެ ދަތުރުތަކާއި އައްޑޫގައި ދެމުން ދިޔަ ބަހުގެ ހިދުމަތުގެ އެގްރީމެންޓް ބާތިލްކޮށް، އެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް މިފްކޯއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގައި...

 • ފުވައްމުލަކު ކުނިގޮނޑުގެ މަސައްކަތް އެމްއާރުޑީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

  ފުވައްމުލަކު ކުނިގޮނޑުގެ މަސައްކަތް އެމްއާރުޑީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

  13 މެއި 2015

  ފުވައްމުލަކުގެ ކުންޏަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ)އާ އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނިގޮތުގައި މިދިޔަ ހަފްތާގައި ފެށި "ސާފު ރާއްޖެ" މަޝްރޫއުގެ ދަށުން...

 • ޝުހާދުގެ ގާތިލް ފަރީދަށްް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވައިފި

  ޝުހާދުގެ ގާތިލް ފަރީދަށްް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވައިފި

  13 މެއި 2015 15 comments

  ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގި ގްރޫޕް މާރާމާރީއެއްގައި އެ ރަށު މެކޯ، އަބްދުﷲ ޝުހާދު މަރާލި މައްސަލަ އެ ރަށު ކަރަންކާ އާގޭ، ހަސަން ފަރީދުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެ އޭނާ މެރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދެންމެ...

 • ފުވައްމުލަކުން ގެއްލުނު ޑޮކްޓަރު ހޯދަން ރަށުގެ ޒުވާނުން ފީނަނީ

  ފުވައްމުލަކުން ގެއްލުނު ޑޮކްޓަރު ހޯދަން ރަށުގެ ޒުވާނުން ފީނަނީ

  11 މެއި 2015 3 comments

  އިއްޔެ ހަވީރު ފުވައްމުލަކުގައި ސްނޯކްލިން އަށް ދިޔަ ޕާކިސްތާނުގެ ޑޮކްޓަރު ހާލިދު ޔޫސުފް ހޯދުމަށް އެ ރަށުގެ ޒުވާނުންތަކެއް ފީނަން ފަށައިފި އެވެ. ފުވައްމުލަކު މާނޭރެ ސަރަހައްދަށް މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެއްލިފައިވަނީ،...

 • ފުވައްމުލަކުގައި މޫދަށް އެރި އުޅުނު ޑޮކްޓަރެއް ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

  ފުވައްމުލަކުގައި މޫދަށް އެރި އުޅުނު ޑޮކްޓަރެއް ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

  10 މެއި 2015 3 comments

  މިއަދު ހަވީރު ފުވައްމުލަކުގައި މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ޑޮކްޓަރެއް ގެއްލިގެން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންނާ ސިފައިން ފަށައިފި އެވެ.ފުވައްމުލަކު މާނެރު ސަރަހައްދަށް މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެއްލިފައިވަނީ، ޏ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ...

 • އާލީ އިންޓަވެންޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި 22 ޓީޗަރަކު ތަމްރީންކޮށްފި

  އާލީ އިންޓަވެންޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި 22 ޓީޗަރަކު ތަމްރީންކޮށްފި

  07 މެއި 2015 3 comments

  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިން ޅައުމުރުގައި ދެނެގަތުމަށް ޓީޗަރުން ތަމްރީންކުރުމަށް ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (އެންއައިއީ) އިން ހިންގި "އާލީ އިންޓަވެންޝަން" ޕްރޮގްރާމު ނިންމި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފި އެވެ. އެއީ...

 • ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގާ ސްކޫލެއްގައި އާ އިމާރާތެއް އަޅަން ސޮއިކޮށްފި

  ފުވައްމުލަކު ސްކޫލެއްގައި އާ އިމާރާތެއް އަޅަން ސޮއިކޮށްފި

  07 މެއި 2015 3 comments

  ފުވައްމުލަކުގައި ހުންނަ މަދަރުސަތުލް ޝެއިހް މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީންގައި ދެ ބުރީގެ އާ އިމާރާތެއް އަޅަން އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބަޔަކާ ބުދަދުވަހު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި އޮތް ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި...

 • ފޯރިގަދަކޮށް ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާ ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވައިފި

  ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާ ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވައިފި

  26 އެޕްރީލް 2015 3 comments

  ސޮކަވެޓެރަންސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިސްނަގައިގެން، ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި ފޯރިގަދަކޮށް "މައިލޯ ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާ" ބާއްވައިފި އެވެ.ހަފްތާ ބަންދާ ދިމާކޮށް ދެ ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކުޑަކުދިންގެ މި...

 • އައިއޯއައިޖީގެ އެތުލެޓިކްސް ސްކޮޑް ފުވައްމުލަކުގައި ކޭމްޕްކުރަނީ

  އައިއޯއައިޖީގެ އެތުލެޓިކްސް ސްކޮޑް ފުވައްމުލަކުގައި ކޭމްޕްކުރަނީ

  12 އެޕްރީލް 2015

  މި އަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރުމަށް ނެގި ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް ސްކޮޑް ފުވައްމުލަކުގައި ކޭމްޕްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.އެތުލީޓުން މިރޭ ފުވައްމުލަކަށް ފުރާއިރު ޓީމުގައި ހިމެނެނީ 11 އެތުލީޓަކާއި ތިން...