ދިވެހި ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީ - އެންމެ ފަސް

 • އޮފީސްތަކުގެ ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

  އޮފީސްތަކުގެ ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތް މި އަހަރު ބާއްވަނީ

  04 މެއި 2015 16 comments

  ކުރިން ވަރަށް ބޮޑު މަގްބޫލުކަމެއް ހޯދި އޮފީސްތަކުގެ ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތް އަހަރުތަކަކަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ. ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޯ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން މިހާރު ވަނީ...

 • އެމްއެފްއޭގެ މޭކަޕް ކޯހުގައި ފިލްމީ ތަރިން ތަމްރީނު ހޯދަނީ

  އެމްއެފްއޭގެ މޭކަޕް ކޯހުގައި ފިލްމީ ތަރިން ތަމްރީނު ހޯދަނީ

  04 މެއި 2015 4 comments

  މޯލްޑިވްސް ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެފްއޭ) އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން އޮލިމްޕަހުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ މޭކަޕް ކޯހުގައި ގިނައިން ބައިވެރިވަނީ ދިވެހި ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީގައި މިހާރު ވެސް މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި...

 • "އެންމެ ފަހު ވިންދާ ޖެހެންދެން"ގެ ފަހު ހަތަރު ޝޯ މި މަހު

  "އެންމެ ފަހު ވިންދާ ޖެހެންދެން"ގެ ފަހު ހަތަރު ޝޯ މި މަހު

  04 މެއި 2015 6 comments

  ފަހުގެ ދިވެހި ފިލްމަކަށް އާންމުންގެ އެންމެ ބޮޑު ތަރްހީބެއް ލިބުނު ފިލްމަކީ ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓްގެ "އެންމެ ފަހު ވިންދާ ޖެހެންދެން" އެވެ. މާލޭގައި މެދު ނުކެނޑި 15 ޝޯ ހައުސް ފުލްކޮށް...

 • ފިލްމީ ފަންނާނުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް އެވޯޑު ދީފި

  ފިލްމީ ފަންނާނުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް އެވޯޑު ދީފި

  28 އެޕްރީލް 2015 7 comments

  ފިލްމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނާނުންގެ ތެރެއިން އެކި ގޮތްގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ މީހުންނަށް މޯލްޑިވްސް ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަނުން ރޭ އެވޯޑް ދީފި އެވެ.ފިލްމީ ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަންނާނުންނާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން ރާއްޖެއަށް...

 • ފިލްމީ ދާއިރާ ކުރިއަރުވަން ހުޅުމާލޭގައި އާޓް އިންސްޓިޓިއުޓެއް ގާއިމްކުރަނީ

  ހުޅުމާލޭގައި އާޓް އިންސްޓިޓިއުޓެއް ގާއިމްކުރަނީ

  28 އެޕްރީލް 2015 11 comments

  ފިލްމީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހުޅުމާލޭގައި އާޓް އިންސްޓިޓިއުޓެއް ގާއިމްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މޯލްޑިވްސް ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަނުން...

 • ސީޑީ ބާޒާރުން ދިވެހި ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީ ނެރެން ވެއްޖެ: ފައްތާހު

  ސީޑީ ބާޒާރުން ދިވެހި ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީ ނެރެން ވެއްޖެ: ފައްތާހު

  28 އެޕްރީލް 2015 7 comments

  ފަސް ތަރީގެ ދާއިރާއަކަށް ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާ ބަދަލުކުރަން ވެއްޖެ ކަމަށާއި ސީޑީ ބާޒާރުން ދިވެހި ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީ ނެރެން ވެއްޖެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެފްއޭ)ގެ ޗެއާމަން އަބުދުލް ފައްތާހު...

 • "އެންމެ ފަހު ވިންދާ ޖެހެންދެން"ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

  "އެންމެ ފަހު ވިންދާ ޖެހެންދެން"ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

  19 މާޗް 2015 6 comments

  ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުގެ "އެންމެ ފަހު ވިންދާ ޖެހެންދެން"ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ. ޕްރޮޑިއުސަރު އަލީ މުހައްމަދު (މޮގާ) ބުނިގޮތުގައި ފިލްމު އަޅުވަން ނިންމާފައި ވަނީ އަންނަ މަހުގެ 5 ގަ...

 • ގައުމީ ފިލްމު އެވޯޑާއެކު އަނެއްކާވެސް ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް އާ ފެށުމެއް

  ގައުމީ ފިލްމު އެވޯޑާއެކު އަނެއްކާވެސް ފިލްމީ ދާއިރާގެ އާ ފެށުމެއް

  19 މާޗް 2015 5 comments

  ފިލްމީ ދާއިރާ އިން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގައުމީ އެވޯޑެއް ލިބުމަކީ މި ދާއިރާގެ ގިނަ ފަންނާނުންގެ އުއްމީދެކެވެ. އެކަމަކު ފިލްމީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ހީނަރުވެ، ދާއިރާގެ އަޑު ފަނޑުވުމާއެކު ގައުމީ އެވޯޑު...

 • ކައިވެންޏާ އެކު މަޖޫ ފޮނި އުއްމީދެއްގައި

  ކައިވެންޏާ އެކު މަޖޫ ފޮނި އުއްމީދެއްގައި

  05 މާޗް 2015 10 comments

  ފިލްމީ ދާއިރާ އިން ވިދާލި ބައެއް ކުޅަދާނަ ތަރިން ކައިވެންޏާއެކު ވަނީ މި ދާއިރާ އިން ގެއްލިފަ އެވެ. އެކަމަކު ކުރިއަރަމުން އަންނަ ބަތަލާ، މަރިޔަމް މަޖުދާގެ ވިސްނުން ތަފާތެވެ. ދެވަނަ ކައިވެންޏާއެކު...

 • "އެންމެ ފަހު ވިންދާ ޖެހެންދެން": ޖުމައްޔިލް އާއި މަޖޫ އަށް ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް

  "އެންމެ ފަހު ވިންދާ ޖެހެންދެން": ތަރިންނަށް ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް

  12 ފެބުރުއަރީ 2015 9 comments

  ދިވެހި ފިލްމު "އެންމެ ފަހު ވިންދާ ޖެހެންދެން" ޝޫޓްކުރަމުން ދިޔައިރު، އެ ފިލްމުގެ ބަތޮލް މުހައްމަދު ޖުމައްޔިލް އަށް އެންމެ އުނދަގޫވީ ރޯން ޖެހޭ މަންޒަރުތައް ޝޫޓްކުރުމުގަ އެވެ. އެހެން އެއްވެސް މަންޒަރެއްގައި...