ދިވެހި ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީ - އެންމެ ފަސް

 • ހަތަރު ވަނަ ފިލްމް އެވޯޑު އޮގަސްޓް 26 ގައި ބާއްވަނީ

  ހަތަރު ވަނަ ފިލްމް އެވޯޑު އޮގަސްޓް 26 ގައި ބާއްވަނީ

  07 ޖޫން 2015 11 comments

  މޯލްޑިވްސް ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަންގެ ހަތަރު ވަނަ ފިލްމްް އެވޯޑު އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.ފިލްމް އެވޯޑް ބޭއްވުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަނާއި ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ...

 • ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި "އިންސާނާ" އަަށް ބްރޯންޒް މެޑަލް ލިބިއްޖެ

  ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި "އިންސާނާ" އަށް މެޑަލެއް ލިބިއްޖެ

  01 ޖޫން 2015 3 comments

  ސްރީ ލަންކާގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި ދިވެހި ފިލްމު "އިންސާނާ" އަށް ބްރޯންޒް މެޑަލެއް ލިބިއްޖެ އެވެ. އެ ފެސްޓިވަލްގައި ރާއްޖެ އިން ބައިވެރިކުރީ ސީޒަނަލް މޫވީސް އިން އުފައްދައި...

 • "ގެއްލުނީމާ"- ތަފާތުތަކަކާ އެކު!

  "ގެއްލުނީމާ"- ތަފާތުތަކަކާ އެކު!

  22 މެއި 2015 12 comments

  ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅުގަޑިއިރެއްހާ އިރުގެ އާދަޔާ ޚިލާފު ވަގުތުކޮޅަކަށް މަރުހަބާ އެވެ! އެތަކެއް ދުވަހަކަށް ފަހު މުންކޮ (މުހަންމަދު މުންތަސިރު)ގެ ފިލްމެއް އަންނަނީ އެވެ. އެ ވެސް ނޭވާ ހިފަހައްޓާލަން ޖެހޭ އާދަޔާޚިލާފު ކަންތައްތަކަކާ...

 • މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވީ ހަ އޮފީހަކުން

  ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުގައި ހަ އޮފީހަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ

  11 މެއި 2015 12 comments

  ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަމަހު ޓީވީ މޯލްޑިވްސް އިން ދައްކާ އޮފީސްތަކުގެ ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ހަ ފަރާތަކުން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް...

 • ބޮލީވުޑްގެ ކޮރިއޮގްރާފަރު ރަންޖަނާ ނެބް ދިވެހިންނަށް ނަށަން ދަސްކޮށްދެނީ

  ބޮލީވުޑްގެ ކޮރިއޮގްރާފަރު ރަންޖަނާ ރާއްޖޭގައި ނަށަން ދަސްކޮށްދެނީ

  11 މެއި 2015 8 comments

  ރަންޖަނާ ނެބް އަކީ ބޮލީވުޑްގެ ކޮރިއޮގްރަފާއެއްގެ އިތުރުން ޑާންސް އިންޑިޔާ ޑާންސް (ޑީއައިޑީ) އަދި ބޫގީ ވޫގީ ފަދަ އިންޑިޔާގެ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ނެށުމުގެ މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ މަތީ ވަނަތައް ހޯދާފައިވާ...

 • އޮފީސްތަކުގެ ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

  އޮފީސްތަކުގެ ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތް މި އަހަރު ބާއްވަނީ

  04 މެއި 2015 17 comments

  ކުރިން ވަރަށް ބޮޑު މަގްބޫލުކަމެއް ހޯދި އޮފީސްތަކުގެ ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތް އަހަރުތަކަކަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ. ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޯ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން މިހާރު ވަނީ...

 • އެމްއެފްއޭގެ މޭކަޕް ކޯހުގައި ފިލްމީ ތަރިން ތަމްރީނު ހޯދަނީ

  އެމްއެފްއޭގެ މޭކަޕް ކޯހުގައި ފިލްމީ ތަރިން ތަމްރީނު ހޯދަނީ

  04 މެއި 2015 4 comments

  މޯލްޑިވްސް ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެފްއޭ) އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން އޮލިމްޕަހުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ މޭކަޕް ކޯހުގައި ގިނައިން ބައިވެރިވަނީ ދިވެހި ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީގައި މިހާރު ވެސް މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި...

 • "އެންމެ ފަހު ވިންދާ ޖެހެންދެން"ގެ ފަހު ހަތަރު ޝޯ މި މަހު

  "އެންމެ ފަހު ވިންދާ ޖެހެންދެން"ގެ ފަހު ހަތަރު ޝޯ މި މަހު

  04 މެއި 2015 6 comments

  ފަހުގެ ދިވެހި ފިލްމަކަށް އާންމުންގެ އެންމެ ބޮޑު ތަރްހީބެއް ލިބުނު ފިލްމަކީ ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓްގެ "އެންމެ ފަހު ވިންދާ ޖެހެންދެން" އެވެ. މާލޭގައި މެދު ނުކެނޑި 15 ޝޯ ހައުސް ފުލްކޮށް...

 • ފިލްމީ ފަންނާނުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް އެވޯޑު ދީފި

  ފިލްމީ ފަންނާނުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް އެވޯޑު ދީފި

  28 އެޕްރީލް 2015 7 comments

  ފިލްމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނާނުންގެ ތެރެއިން އެކި ގޮތްގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ މީހުންނަށް މޯލްޑިވްސް ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަނުން ރޭ އެވޯޑް ދީފި އެވެ.ފިލްމީ ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަންނާނުންނާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން ރާއްޖެއަށް...

 • ފިލްމީ ދާއިރާ ކުރިއަރުވަން ހުޅުމާލޭގައި އާޓް އިންސްޓިޓިއުޓެއް ގާއިމްކުރަނީ

  ހުޅުމާލޭގައި އާޓް އިންސްޓިޓިއުޓެއް ގާއިމްކުރަނީ

  28 އެޕްރީލް 2015 11 comments

  ފިލްމީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހުޅުމާލޭގައި އާޓް އިންސްޓިޓިއުޓެއް ގާއިމްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މޯލްޑިވްސް ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަނުން...