ދިވެހި ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީ - އެންމެ ފަސް

 • މޫޝާން އެންމެ ފަހުން ސޫޒަންއާ އެކު "ރީތިކަން" ދައްކާލައިފި

  މޫޝާން އެންމެ ފަހުން ސޫޒަންއާ އެކު "ރީތިކަން" ދައްކާލައިފި

  03 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 11 comments

  "ރީތިކަން"ގެ ވީޑިއޯއެއް ހަދަން އުޅޭ ވާހަކަ މޫޝާން މުބާރަކް (މުއްމު) އިއުލާންކުރިތާ ނުވަ މަސް ފަހުން އެކަން ހަގީގަތަކަށް ހަދައިފި އެވެ. ލަވަ އަޑުއަހާ މީހުންގެ ފޭވަރިޓަކަށް ވެފައިވާ މި ލަވައިގެ ވީޑިއޯ...

 • ހަ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑް އަންނަ އޮކްޓޫބަރު މަހު ބާއްވަނީ

  މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑް އޮކްޓޫބަރު މަހު

  15 އޯގަސްޓް 2015 9 comments

  ހަ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑް އަންނަ އޮކްޓޫބަރު މަހު ބާއްވަން ނިންމައި، އެ އެވޯޑް ރަސްމީކޮށް މިރޭ ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.އަންނަ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 15 ގައި ބާއްވާ އެ...

 • "މިކޮއެ ބައްޕަ ބައޭ، ބައޭ": ރަވީ-މަހުދީ އަނެއްކާވެސް ތަފާތު ދައްކައިފި

  "އެމްބީބީބީ": ރަވީ-މަހުދީ އަނެއްކާވެސް ތަފާތު ދައްކައިފި

  13 އޯގަސްޓް 2015 8 comments

  ދިވެހިންނަށް މޮޅު ފިލްމެއް ނެހެދޭނެއޭ ނުބުނާށެވެ. ދިވެހި ސިނަމާ ފެންވަރު ރަނގަޅު ހިސާބަކަށް ގެންދެވިދާނެކަން ރަވީ ފާރޫގާއި މަހުދީ އަހުމަދުގެ ޓީމުން އަނެއްކާވެސް ސާބިތުކޮށްދީފި އެވެ. އޮލިމްޕަހުގައި ރޭ ޕްރިމިއާކުރި "މިކޮއެ ބައްޕަ...

 • ސީޒަންގެ އާ ފިލްމު "އަހުޝާމް"ގެ އަގު 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ!

  ސީޒަންގެ އާ ފިލްމުގެ އަގު 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ!

  06 އޯގަސްޓް 2015 5 comments

  ފިލްމީ ތަރި އަލީ ސީޒަންގެ ކުންފުނި "އެސް ޕްރޮޑަކްޝަން" އިން އަލަަށް ފަށާ ފިލްމު "އަހުޝާމް" އުފައްދަން 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ރޭ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.ފިލްމު ލޯންޗުކުރާށާއި ބައެއް...

 • އޮފީސްތަކުގެ ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް

  އޮފީސްތަކުގެ ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ހައުސިން އަށް

  03 އޯގަސްޓް 2015 11 comments

  މިދިޔަ ރޯދަ މަހު ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޯ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން ބޭއްވި އޮފީސްތަކުގެ ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ، ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ހޯދައިފި އެވެ. މި މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމަށް މިރޭ...

 • ހަތަރު ވަނަ ފިލްމް އެވޯޑު އޮގަސްޓް 26 ގައި ބާއްވަނީ

  ހަތަރު ވަނަ ފިލްމް އެވޯޑު އޮގަސްޓް 26 ގައި ބާއްވަނީ

  07 ޖޫން 2015 11 comments

  މޯލްޑިވްސް ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަންގެ ހަތަރު ވަނަ ފިލްމްް އެވޯޑު އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.ފިލްމް އެވޯޑް ބޭއްވުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަނާއި ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ...

 • ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި "އިންސާނާ" އަަށް ބްރޯންޒް މެޑަލް ލިބިއްޖެ

  ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި "އިންސާނާ" އަށް މެޑަލެއް ލިބިއްޖެ

  01 ޖޫން 2015 3 comments

  ސްރީ ލަންކާގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި ދިވެހި ފިލްމު "އިންސާނާ" އަށް ބްރޯންޒް މެޑަލެއް ލިބިއްޖެ އެވެ. އެ ފެސްޓިވަލްގައި ރާއްޖެ އިން ބައިވެރިކުރީ ސީޒަނަލް މޫވީސް އިން އުފައްދައި...

 • "ގެއްލުނީމާ"- ތަފާތުތަކަކާ އެކު!

  "ގެއްލުނީމާ"- ތަފާތުތަކަކާ އެކު!

  22 މެއި 2015 12 comments

  ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅުގަޑިއިރެއްހާ އިރުގެ އާދަޔާ ޚިލާފު ވަގުތުކޮޅަކަށް މަރުހަބާ އެވެ! އެތަކެއް ދުވަހަކަށް ފަހު މުންކޮ (މުހަންމަދު މުންތަސިރު)ގެ ފިލްމެއް އަންނަނީ އެވެ. އެ ވެސް ނޭވާ ހިފަހައްޓާލަން ޖެހޭ އާދަޔާޚިލާފު ކަންތައްތަކަކާ...

 • މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވީ ހަ އޮފީހަކުން

  ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުގައި ހަ އޮފީހަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ

  11 މެއި 2015 12 comments

  ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަމަހު ޓީވީ މޯލްޑިވްސް އިން ދައްކާ އޮފީސްތަކުގެ ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ހަ ފަރާތަކުން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް...

 • ބޮލީވުޑްގެ ކޮރިއޮގްރާފަރު ރަންޖަނާ ނެބް ދިވެހިންނަށް ނަށަން ދަސްކޮށްދެނީ

  ބޮލީވުޑްގެ ކޮރިއޮގްރާފަރު ރަންޖަނާ ރާއްޖޭގައި ނަށަން ދަސްކޮށްދެނީ

  11 މެއި 2015 8 comments

  ރަންޖަނާ ނެބް އަކީ ބޮލީވުޑްގެ ކޮރިއޮގްރަފާއެއްގެ އިތުރުން ޑާންސް އިންޑިޔާ ޑާންސް (ޑީއައިޑީ) އަދި ބޫގީ ވޫގީ ފަދަ އިންޑިޔާގެ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ނެށުމުގެ މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ މަތީ ވަނަތައް ހޯދާފައިވާ...