ދިވެހި ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީ - އެންމެ ފަސް

 • ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް، ލޯތްބާ އެކު: ޝާމިންގެ ވާހަކަ

  ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް، ލޯތްބާ އެކު: ޝާމިންގެ ވާހަކަ

  21 ޖުލައި 2014 3 comments

  "އޭރު ކެމެރާ ހިފައިގެން އުޅޭ ތަން ފެނުނީމަ މަންމަމެން ބުނާނެ އަމްޖޭ އަށް ވާންހޭ ތި އުޅެނީ. ދެން ފިލްމު ހަދާ ހިތްވާ ވާހަކަ ބުނީމަ ވެސް ބުނާނެ އަމްޖޭ ހުންނަ ކަހަލަ...

 • ފިލްމު "މާޔޫސް" ގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ

  ފިލްމު "މާޔޫސް" ގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ

  14 ޖުލައި 2014 5 comments

  ވޯލްޑް ކަޕް ނިމުނީ އެވެ. ދިވެހި ފިލްމީ ދުނިޔެ އަށް އަނެއްކާވެސް މަރުހަބާ އެވެ. މި އޮތީ އާ ފިލްމެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. މަހުދީ އަހުމަދު ލިޔެ އަޖުނާޒު އަލީ ޑައިރެކްޓްކުރާ އުއްމީދީ...

 • މާޔޫސްވެފައި ތިބި މީހުންނަށް ލޯބީގެ އެހެން ރަހައެއް

  މާޔޫސްވެފައި ތިބި މީހުންނަށް ލޯބީގެ އެހެން ރަހައެއް

  12 ޖޫން 2014 13 comments

  ދިވެހި ސިނަމާއާ އެކު މާޔޫސްވެފައި ތިބި ބެލުންތެރިންނަށް ހިނިތުންވުން ގެނެސްދޭ ފަރާތަކީ ޔަގީނުން ވެސް، ސްކްރީންރައިޓަރު އަދި ޕްރޮޑިއުސަރު މަހުދީ އަހުމަދެވެ. އޭނާގެ ވާހަކަ ޓީވީ ޑްރާމާތަކުން ފެށިގެން ބޮޑު ސްކްރީނަށް ތަރުޖަމާވެގެން...

 • ދިވެހިން ފިލްމު އުފައްދާ ގޮތް ބަދަލުވަނީ: ޕްލޭން ބީ އަކީ ކޮބާ؟

  ދިވެހިން ފިލްމު އުފައްދާ ގޮތް ބަދަލުވަނީ: ޕްލޭން ބީ އަކީ ކޮބާ؟

  07 ޖޫން 2014 6 comments

  ޑައިރެކްޓަރު މޫމިން ފުއާދު އާއި އަލީ ޝިފާއު، "ހޭލާ" ނަމަކަށް ކިޔާ ފިލްމެއް ހަދައިގެން ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ވަނުމުން ދާއިރާ ތެރެއިން އެމީހުންނަށް އެކި ސިފަސިފައިގައި ފުރައްސާރަ އާއި މަލާމާތް އަމާޒުކުރި...

 • ކުރިއަށް ހުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން: މިކޮއެ ބައްޕަ ބައެ ބައެ

  ކުރިއަށް ހުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން: މިކޮއެ ބައްޕަ ބައެ ބައެ

  05 ޖޫން 2014 6 comments

  މި ފިލްމަށް ކުރުކޮށް ކިޔަނީ އެމްބީބީބީ އެވެ. އެއީ މިކޮއެ ބައްޕަ ބައެ ބައެ އެވެ. ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ "އިނގިލި" ޑައިރެކްޓްކޮށް ފިލްމީ ދާއިރާގެ ބޮންތިއަށް އަރާފައިވާ ރަވީ ފާރޫގް އެވެ. ސްކްރީންރައިޓަރަކީ...

 • "އިނގިލި" ނުބެލުނު މީހުންނަށް ފިލްމުގެ ހާއްސަ ޝޯތަކެއް

  "އިނގިލި" ނުބެލުނު މީހުންނަށް ފިލްމުގެ ހާއްސަ ޝޯތަކެއް

  05 ޖޫން 2014 1 comments

  ދިވެހި ފިލްމު "އިނގިލި" ގެ ވާހަކަ ނޫން އެހެން ވާހަކައެއް މިހާރު ލިޔަން ވެސް ނުލިބޭ ވަރަށް މި ފިލްމުގެ މަގްބޫލުކަން މި އޮތީ ބޮޑުވެފަ އެވެ. ނިމިގެން ދިޔަ ސާކް ފިލްމު...

 • "އިނގިލި" ޓީމަށް ލިބުނު އުފާވެރިކަމުގެ ތެރެއިން

  "އިނގިލި" ޓީމަށް ލިބުނު އުފާވެރިކަމުގެ ތެރެއިން

  29 މެއި 2014 8 comments

  ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި "އިނގިލި" އަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ އަކީ މިހާތަނަށް ދިވެހި ފިލްމަކަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީކަން ޔަގީނެވެ. ފިލްމީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތެއް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ބަޔަކަށް މީގެ ކުރިން...

 • "އިނގިލި" ސާބިތުކޮށްދިނީ ކޮން ކަމެއް؟

  "އިނގިލި" ސާބިތުކޮށްދިނީ ކޮން ކަމެއް؟

  29 މެއި 2014 11 comments

  މި ފިލްމުގެ ވާހަކަ އަނެއްކާވެސް އާ ފެށުމަކުން ފަށަން ޖެހުނީ އެވެ. ފިލްމަށް އަނެއްކާވެސް އާދަޔާހިލާފު ކާމިޔާބީއެއް ލިބުނީ އެވެ. ސްރީ ލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގައި ނިމިގެން ދިޔަ ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި...

 • ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި "އިނގިލި" އަށް ލޯ މެޑަލް، އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރަކީ ކޮޕީ އިއްސެ

  ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި "އިނގިލި" އަށް މެޑަލް ލިބިއްޖެ

  25 މެއި 2014 16 comments

  ބޭރުގެ ފިލްމު ފެސްޓިވަލެއްގައި ދިވެހި ފިލްމަކަށް އެވޯޑެއް ލިބިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ނުވެދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް ނިމިގެން ދިޔަ މޯލްޑިވްސް ފިލްމު އެވޯޑްސްގައި ރަން ވަނަތައް ހާސިލުކުރި ދިވެހި ފިލްމު "އިނގިލި"...

 • "އިނގިލި" އާއި "ދިލަކަނި" ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލަށް

  "އިނގިލި" އާއި "ދިލަކަނި" ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލަށް

  22 މެއި 2014 5 comments

  ނިމިގެން ދިޔަ މޯލްޑިވްސް ފިލްމު އެވޯޑްސްގައި ރަން ވަނަތައް ހާސިލުކުރި ފިލްމު "އިނގިލި" އަކީ މި އަހަރުގެ ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި ދެ ފިލްމުގެ ތެރެއިން އެއް ފިލްމެވެ. ސްރީ...