ދިވެހި ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީ - އެންމެ ފަސް

 • "އެންމެ ފަހު ވިންދާ ޖެހެންދެން"ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

  "އެންމެ ފަހު ވިންދާ ޖެހެންދެން"ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

  19 މާޗް 2015 6 comments

  ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުގެ "އެންމެ ފަހު ވިންދާ ޖެހެންދެން"ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ. ޕްރޮޑިއުސަރު އަލީ މުހައްމަދު (މޮގާ) ބުނިގޮތުގައި ފިލްމު އަޅުވަން ނިންމާފައި ވަނީ އަންނަ މަހުގެ 5 ގަ...

 • ގައުމީ ފިލްމު އެވޯޑާއެކު އަނެއްކާވެސް ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް އާ ފެށުމެއް

  ގައުމީ ފިލްމު އެވޯޑާއެކު އަނެއްކާވެސް ފިލްމީ ދާއިރާގެ އާ ފެށުމެއް

  19 މާޗް 2015 5 comments

  ފިލްމީ ދާއިރާ އިން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގައުމީ އެވޯޑެއް ލިބުމަކީ މި ދާއިރާގެ ގިނަ ފަންނާނުންގެ އުއްމީދެކެވެ. އެކަމަކު ފިލްމީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ހީނަރުވެ، ދާއިރާގެ އަޑު ފަނޑުވުމާއެކު ގައުމީ އެވޯޑު...

 • ކައިވެންޏާ އެކު މަޖޫ ފޮނި އުއްމީދެއްގައި

  ކައިވެންޏާ އެކު މަޖޫ ފޮނި އުއްމީދެއްގައި

  05 މާޗް 2015 10 comments

  ފިލްމީ ދާއިރާ އިން ވިދާލި ބައެއް ކުޅަދާނަ ތަރިން ކައިވެންޏާއެކު ވަނީ މި ދާއިރާ އިން ގެއްލިފަ އެވެ. އެކަމަކު ކުރިއަރަމުން އަންނަ ބަތަލާ، މަރިޔަމް މަޖުދާގެ ވިސްނުން ތަފާތެވެ. ދެވަނަ ކައިވެންޏާއެކު...

 • "އެންމެ ފަހު ވިންދާ ޖެހެންދެން": ޖުމައްޔިލް އާއި މަޖޫ އަށް ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް

  "އެންމެ ފަހު ވިންދާ ޖެހެންދެން": ތަރިންނަށް ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް

  12 ފެބުރުއަރީ 2015 9 comments

  ދިވެހި ފިލްމު "އެންމެ ފަހު ވިންދާ ޖެހެންދެން" ޝޫޓްކުރަމުން ދިޔައިރު، އެ ފިލްމުގެ ބަތޮލް މުހައްމަދު ޖުމައްޔިލް އަށް އެންމެ އުނދަގޫވީ ރޯން ޖެހޭ މަންޒަރުތައް ޝޫޓްކުރުމުގަ އެވެ. އެހެން އެއްވެސް މަންޒަރެއްގައި...

 • ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަނުން ނިއުމާ "އިސްތިއުފާ ދީފި"

  ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަނުން ނިއުމާ "އިސްތިއުފާ ދީފި"

  18 ޖެނުއަރީ 2015 18 comments

  މޯލްޑިވްސް ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަންގެ ވައިސް ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމުން ފިލްމީ ތަރި، ނިއުމާ މުހައްމަދު އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.ނިއުމާ އިސްތިއުފާ ދިންކަން އޭނާ އާއްމުކުރީ ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށެވެ. އެކަމަކު ނިއުމާ އިސްތިއުފާ ދިން ކަމުގެ...

 • ފިލްމީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމުގެ ވިސްނުމުގައި އިންޑިއާގެ ޑައިރެކްޓަރަކު ރާއްޖޭގައި

  ފިލްމީ ދާއިރާ ކުރިއަރުވަން އިންޑިއާގެ ޑައިރެކްޓަރަކު ރާއްޖޭގައި

  22 ނޮވެމްބަރ 2014 14 comments

  އިންޑިއާގެ ޑައިރެކްޓަރަށް ރާއްޖެ އިން ފެނުނީ، ފިލްމުތަކުގައި ހިމަނަން އޭނާ ބޭނުންވާ ފަދަ ގުދުރަތީ ރީތިކަމާއި ހަމަހިމޭންކަމެވެ. ލަވަތަކާއި ފިލްމުތަކަށް ކަމުދާނެ ހިތްގައިމު ރަށްތަކާއި ސަރަހައްދުތަކެވެ. ލަވަކިޔުންތެރިންނާއި ޑައިރެކްޓަރުންގެ ކުޅަދާނަކަމާއި އެ...

 • ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ގާނޫނީ ހިމާޔަތް ހޯދައި ދޭނަން: ރީކޯ މޫސަ

  ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ގާނޫނީ ހިމާޔަތް ހޯދައި ދޭނަން: ރީކޯ މޫސަ

  14 ނޮވެމްބަރ 2014 16 comments

  ފިލްމީ ދާއިރާގެ މީހުން ބޭނުން ކުރަމުން ދަނީ "ފެނު ކައްކާ ބޮލީގެ" އުސޫލުން ކަމަށާއި އަންނަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އެކަން ނިމުމަކަށް ގެންނާނެ ކަމަށް ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި...

 • ނިއުމާގެ ކާމިޔާބު 20 އަހަރު: "ހިތި ތަޖުރިބާ" ގެ ފޮނި ނަތީޖާ

  ނިއުމާގެ ކާމިޔާބު 20 އަހަރު: "ހިތި ތަޖުރިބާ" ގެ ފޮނި ނަތީޖާ

  23 އޮކްޓޯބަރ 2014 14 comments

  އެއީީ 1994 ވަނަ އަހަރެވެ. ޓީވީއެމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރު މަރިޔަމް ޝައުގީ، އާދައިގެ މަތިން ޓެކްސީ ސެންޓަރަކަށް ގުޅީ ޝޫޓިން އަކަށް ދާން ޓެކްސީއެއް ހޯދާށެވެ. އެ ސެންޓަރުން ފޯނު ނެގީ އަންހެންކުއްޖެކެވެ. އޭރުގެ...

 • ފިލްމީ ދާއިރާ ނެގެހެއްޓުމަށް ކުރީގެ ފަންނާނުން ތެދުވެއްޖެ

  ފިލްމީ ދާއިރާ ނެގެހެއްޓުމަށް ކުރީގެ ފަންނާނުން ތެދުވެއްޖެ

  14 އޮކްޓޯބަރ 2014 18 comments

  ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި ތަރައްގީ ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް ހޯދައި، އެކަންތައްތަކުގައި އެހީތެރިވުމަށް ޓަކައި ކުރީގެ ފިލްމީ ފަންނާނުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް އެހީތެރިވުމަށް...

 • ފިލްމީ ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި ފަންނުވެރިންނަށް ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދޭނަން: މިނިސްޓަރު

  "ފިލްމީ ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި ފަންނާނުންނަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދޭނަން"

  09 އޮކްޓޯބަރ 2014 15 comments

  ފިލްމީ ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި އެކި ފަންނުތަކުގެ ފަންނާނުން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން އަންނަ ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ނެޝެނަލް ސެންޓަ...