ދިވެހި ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީ - އެންމެ ފަސް

 • ނިއުމާގެ ކާމިޔާބު 20 އަހަރު: "ހިތި ތަޖުރިބާ" ގެ ފޮނި ނަތީޖާ

  ނިއުމާގެ ކާމިޔާބު 20 އަހަރު: "ހިތި ތަޖުރިބާ" ގެ ފޮނި ނަތީޖާ

  23 އޮކްޓޯބަރ 2014 14 comments

  އެއީީ 1994 ވަނަ އަހަރެވެ. ޓީވީއެމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރު މަރިޔަމް ޝައުގީ، އާދައިގެ މަތިން ޓެކްސީ ސެންޓަރަކަށް ގުޅީ ޝޫޓިން އަކަށް ދާން ޓެކްސީއެއް ހޯދާށެވެ. އެ ސެންޓަރުން ފޯނު ނެގީ އަންހެންކުއްޖެކެވެ. އޭރުގެ...

 • ފިލްމީ ދާއިރާ ނެގެހެއްޓުމަށް ކުރީގެ ފަންނާނުން ތެދުވެއްޖެ

  ފިލްމީ ދާއިރާ ނެގެހެއްޓުމަށް ކުރީގެ ފަންނާނުން ތެދުވެއްޖެ

  14 އޮކްޓޯބަރ 2014 18 comments

  ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި ތަރައްގީ ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް ހޯދައި، އެކަންތައްތަކުގައި އެހީތެރިވުމަށް ޓަކައި ކުރީގެ ފިލްމީ ފަންނާނުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް އެހީތެރިވުމަށް...

 • ފިލްމީ ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި ފަންނުވެރިންނަށް ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދޭނަން: މިނިސްޓަރު

  "ފިލްމީ ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި ފަންނާނުންނަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދޭނަން"

  09 އޮކްޓޯބަރ 2014 15 comments

  ފިލްމީ ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި އެކި ފަންނުތަކުގެ ފަންނާނުން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން އަންނަ ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ނެޝެނަލް ސެންޓަ...

 • "އިންސާނާ" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

  "އިންސާނާ" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

  01 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 4 comments

  ސީޒަނަލް މޫވީސްގެ އާ ފިލްމު "އިންސާނާ" ގެ ޓިކެޓް މިއަދު އޮލިމްޕަހުން ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ. އެހެން ފިލްމުތަކާ ހިލާފަށް މި ފިލްމުގެ ޓިކެޓް ވިއްކަނީ 40ރ. ގެ ރޭޓުންނެވެ. ފިލްމުގެ ޖުމްލަ ހަތަރު...

 • "އިންސާނާ" އަކީ ކޮޕީއެއްތަ؟

  "އިންސާނާ" އަކީ ކޮޕީއެއްތަ؟

  21 އޯގަސްޓް 2014 3 comments

  ސީޒަނަލް މޫވީސްގެ އާ ފިލްމު "އިންސާނާ" ގެ ޕޯސްޓަރު އެވަނީ ރަސްމީކޮށް ދައްކާލައިފަ އެވެ. ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރު އަދި އެކްޓަރު އަލީ ސީޒަން ބުނި ފަދައިން "ވަރަށް ވެސް ވަޔަލެންޓް" އެވެ. ފިލްމާ...

 • "އިންސާނާ" ގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި

  "އިންސާނާ" ގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި

  20 އޯގަސްޓް 2014 5 comments

  އެކްޓަރު އަދި ޑައިރެކްޓަރު އަލީ ސީޒަންގެ އާ ފިލްމު "އިންސާނާ" ގެ ރަސްމީ ޕޯސްޓަރާއި ފްރޮމޯޝަނަލް ލަވަ ރޭ އާންމުކޮށްފި އެވެ. ސަލްސާ ރޯޔަލްގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފުލާއެއްގައި ޕޯސްޓަރާއި ލަވަ ލޯންޗްކޮށްދެއްވީ...

 • ޑާކްރެއިންގެ އާ ފިލްމު "އެންމެ ފަހު ވިންދާ ޖެހެންދެން"

  ޑާކްރެއިންގެ އާ ފިލްމު "އެންމެ ފަހު ވިންދާ ޖެހެންދެން"

  16 އޯގަސްޓް 2014

  ފިލްމުގެ ނަމުން އެންމެ ވައްތަރީ ނަހޫ-ސްޓައިލްގެ ފިލްމަކާ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ފާތިމަތު ނަހުލާ ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ރަވީ ފާރޫގް ޑައިރެކްޓްކުރި "މި ހަށިން ފުރާނަ ދަންދެން" ގެ ދެ ވަނަ ބައެއް ނޫނެވެ....

 • ސީޒަންގެ އާ ފިލްމަކީ "އިންސާނާ"

  ސީޒަންގެ އާ ފިލްމަކީ "އިންސާނާ"

  16 އޯގަސްޓް 2014 3 comments

  ސީޒަނަލް މޫވީސްގެ ފުރާޅުގެ ދަށުން، މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަދި ޑައިރެކްޓަރު އަލީ ސީޒަން ބެލުންތެރިންނާ ހަމަ އަށް ގެނެސްދިނުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އާ ފިލްމަކީ "އިންސާނާ" އެވެ. އާމިރު ސަލީމްގެ ސްކްރިޕްޓަކަށް އަހުމަދު ޝިޒާން...

 • "ހުޅުދާން" ގެ ޓްރެއިލާ

  "ހުޅުދާން" ގެ ޓްރެއިލާ

  07 އޯގަސްޓް 2014 2 comments

  ދިވެހި ފިލްމު ސީޒަނެއް އަދިވެސް ނުފެށެ އެވެ. އަލީ ސީޒަން ވެސް ފިލްމެއް ހަދައި ނިންމަނީ އެވެ. ހުރިހާ ދިމާލަކުން ވެސް ފިލްމުތައް ނިމެނީ އެވެ. މި އޮތީ ޑާކް ރެއިން...

 • "24 ގަޑިއިރު" ގެ ޝޯތައް 28ގައި ފަށަނީ

  "24 ގަޑިއިރު" ގެ ޝޯތައް 28ގައި ފަށަނީ

  07 އޯގަސްޓް 2014 9 comments

  ދިވެހި ފިލްމު ސީޒަން "ސިޔާސީ ބޮޑު ބްރޭކަކަށް ފަހު" އަލުން ފަށާއިރު ބެލުންތެރިންނާ ހަމަ އަށް އަންނާނެ ފުރަތަމަ ފިލްމެއް ކަމަށް ބެލެވެނީ އިސްމާއިލް ޝަފީގު އާއި ދަރާ މުހައްމަދު ރަޝީދުގެ "24...