މޮބައިލް ފޯން - އެންމެ ފަސް

 • އޮޅާލެވޭ ގޮތަށް، މޯބައިލް ޑިވައިސްތަކަށް ހާއްސަ ކީބޯޑެއް އެލްޖީ އިން ހަދައިފި

  މޯބައިލް ޑިވައިސްތަކަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ ކީބޯޑެއް

  28 އޯގަސްޓް 2015 1 comments

  (ރިލެކްސްނިއުސް) – ޓެބްލެޓާއި ފޯނު ފަދަ ޑިވައިސްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެލްޖީ އިން ވަރަށް ހެޔޮވަރު ކީބޯޑެއް އުފައްދައިފި އެވެ.އޮޅާލުމުން، ހިމަ ދިގު ވަރަށް ކުޑަ ފޮއްޓަކަށް ލެވޭ ވަރަށް އޮންނަ މި ކީބޯޑް...

 • ފޯނާ ކުޅެން އެންމެ ނުރަނގަޅު ވަގުތަކީ ކޮބާ؟

  ފޯނާ ކުޅެން އެންމެ ނުރަނގަޅު ވަގުތަކީ ކޮބާ؟

  27 އޯގަސްޓް 2015

  ފޯނާ ކުޅެމުން ހިނގާފައި ދާއިރު ފަހަތުން އަންނަ މީހުންނަށް އުނދަގޫވާ ފަހަރު ގިނަ އެވެ. އެކަމަކު އެމެރިކާގައި ކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކަނީ ފޯނާ ކުޅެމުން މަގުހިނގުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަކު އާއިލާ...

 • އައިފޯނު ގެންގުޅޭ މީހުންނަށް ސެމްސަންގުން 30 ދުވަހަށް ފޯނެއް ދެނީ

  އައިފޯނު ގެންގުޅޭ މީހުންނަށް ސެމްސަންގުން 30 ދުވަހަށް ފޯނެއް ދެނީ

  23 އޯގަސްޓް 2015 7 comments

  (ރިލެކްސްނިއުސް) – އެޕަލްގެ އައިފޯނު ގެންގުޅޭ އެމެރިކާ މީހުންނަށް، ސެމްސަންގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނުތަކުގެ އަޖުމަ ބަލައިލަން 30 ދުވަހަށް، ސެމްސަންގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނުތައް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ. ސެމްސަންގުގެ އެންމެ...

 • އެސް6 އެޖް ޕްލަސްގެ ހާއްސަ ސިފަތައް

  އެސް6 އެޖް ޕްލަސްގެ ހާއްސަ ސިފަތައް

  16 އޯގަސްޓް 2015 5 comments

  ސެމްސަންގް ނޯޓް 5 އާއި އެސް6 އެޖް ޕްލަސްގެ މޮޅުކަމުގެ ވާހަކަ ސެމްސަންގުގެ ސަޕޯޓަރުން ދަނީ ދައްކަމުންނެވެ. ނޯޓް 5 އަކީ ކުރީގެ ނޯޓަށް ވުރެ ބޮޑަށް ތަރައްގީކޮށްފައިވާ އެއްޗަކަށް ވިޔަސް އާ...

 • އެޗްޓީސީ ގޮތް ހުސްވެ ފުލަށް ސޮހެނީ

  އެޗްޓީސީ ފުލަށް ސޮހެނީ

  13 އޯގަސްޓް 2015

  އެޗްޓީސީ މިހާރު އޮތް ހާލަތަށް ބަލާއިރު ހަނދާނަށް އަންނަނީ "ޕާމް އިންކް" އެވެ. އެއް އިރެއްގައި އެ ނަމެއްގެ އަޑަށް ބިން ގުޑައިގެންދިއަ ނުހަނު ބޮޑު ކުންފުނި މިހާރު ނެތެވެ. އެ ކުންފުންޏާ...

 • އިންޑިއާ މީހުން މޮޅު ފޯނެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ، މުހިންމީ އަގު

  އިންޑިއާ މީހުން މޮޅު ފޯނެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ، މުހިންމީ އަގު

  13 އޯގަސްޓް 2015 2 comments

  (ރިލެކްސް ނިއުސް) - އިންޑިއާ މީހުން ބޭނުންވަނީ ފީޗާސްތައް ގިނަ މޮޅު ފޯނެއް ނޫން ކަމަށާއި ބޮޑަށް ބަލަނީ އަގަށް ކަމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ޑޭޓާ ކޯޕަރޭޝަން (އައިޑީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.އައިޑީސީ އިން...

 • ޝޯމީ ދަރިފަސްކޮޅު އިންޑިއާ އަށް

  ޝޯމީ ދަރިފަސްކޮޅު އިންޑިއާ އަށް

  12 އޯގަސްޓް 2015

  ޗައިނާ ސްމާޓްފޯން މާކެޓް ވެފައި އޮންނަނީ ކޮންމެ ކުންފުންޏަކަށް ވެސް ރަންބިސް އަޅާ ކުކުޅަކަށެވެ. އެޕަލް އާއި ސެމްސަންގް އަދި މައިކްރޮސޮފްޓުން ވެސް ޗައިނާއިން ގޮޅިއެއް ލިބޭތޯ ބުރަ މަސައްކަތްކުރެ އެވެ. އެހެން...

 • ޝޯމީ ޗައިނާ ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި އެޕަލް އަށް ވުރެ ކުރީގައި

  ޝޯމީ ޗައިނާގައި އެޕަލް އަށް ވުރެ ކުރީގައި

  05 އޯގަސްޓް 2015 3 comments

  ޗައިނާގެ ސްމާޓްފޯން މާކެޓުން ބޮޑު ތަންގަޑެއް ހަފާލައި އެޕަލް އަށް ވުރެ ކުރި އަށް ޝޯމީ އަރައިފި އެވެ. "ޝޯމީ އިންކް" އަކީ ޗައިނާ އަށް އުފަން ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެކެވެ. އެ ކުންފުނީގެ...

 • އެންގްރީ ބާޑްސް މަރެއް ނުވޭ، އަލުން ނިކުމެއްޖެ

  އެންގްރީ ބާޑްސް މަރެއް ނުވޭ، އަލުން ނިކުމެއްޖެ

  02 އޯގަސްޓް 2015

  ސްމާޓްފޯންތައް އާންމުވެގެން އައި ދުވަސްވަރު އެންމެ ފޯރީގައި ކުޅުނު އެންގްރީ ބާޑްސްގެ އެކި ގޭމްތަކަށް ފަހު ފޯރި ކެނޑުނީ އެވެ. އޭރު ގޭމު އެޅޭ ފެންވަރުގެ ކޮންމެ ފޯނެއްގައި ވެސް އެންގްރީ ބާޑްސްތައް ...

 • ހަވާ އަރުވާތަން ފޯނުން ފޮޓޯ ނަގާނީ ކިހިނެއް؟

  ހަވާ އަރުވާތަން ފޯނުން ފޮޓޯ ނަގާނީ ކިހިނެއް؟

  25 ޖުލައި 2015 8 comments

  އަނެއްކާވެސް މިއޮތީ ހަވާއެރުވުމުގެ މޫސުމެއް އައިސްފަ އެވެ. އެކަމަކު މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން އަރުވާ ހަވާ ވެގެން ދާނީ ހަނދާނީ، ހާއްސަ ކަމަކަށެވެ. ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުގައި ފޯނެއް އޮންނައިރު...