މޮބައިލް ފޯން - އެންމެ ފަސް

 • އެންޑްރޮއިޑް ފޯނު އުފައްދަނީ އެހެން ގޮތެއް ނެތިގެން ކަމަށް ވާވޭ އިން ބުނެފި

  އެންޑްރޮއިޑަށް ފޯނު އުފައްދަނީ އެހެން ގޮތެއް ނެތިގެން: ވާވޭ

  27 އޯގަސްޓް 2014 1 comments

  ވިންޑޯޒް ފޯނުތައް ވައިގައިހިފާނެ ކަމަށް ބުނެ މައިކްރޮސޮފްޓުން ކުރާ އުންމީދު ހާސިލްވާ ތަނެއް އަދި ނުފެނެ އެވެ. އެކަން ދުވަހަކު ވެސް ވެދާނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވެ އެވެ. އެހެން ބުނަން ޖެހެނީ ވިންޑޯޒް...

 • އުރީދޫން ފޯޖީގެ ހިދުމަތް މާފުއްޓަށް ތައާރަފުކޮށްފި

  އުރީދޫން ފޯޖީގެ ހިދުމަތް މާފުއްޓަށް ތައާރަފުކޮށްފި

  07 އޯގަސްޓް 2014 1 comments

  ގިނަ އަދަދެއްގެ ގެސްޓް ހައުސް ހިންގާ ކ. މާފުއްޓަށް އުރީދޫގެ ފޯޖީގެ ޚިދުމަތް ބުރާސްފަތިދުވަހު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ....

 • މޯބައިލް ފޯނުގެ ހިދުމަތްތަކަށް މިރޭ ބުރޫ އަރާފާނެ: ދިރާގު

  މޯބައިލް ފޯނުގެ ހިދުމަތްތަކަށް މިރޭ ބުރޫ އަރާފާނެ: ދިރާގު

  30 ޖުލައި 2014 12 comments

  މޯބައިލް ފޯނުގެ ހިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށާއި 4ޖީގެ ހިދުމަތް ތައާރަފުކުރަން ހިންގާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން މޯބައިލް ފޯނުގެ ހިދުމަތްތަކަށް މިރޭ ބުރޫއަރާފާނެ ކަމަށް ދިރާގުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ނެރުނު...

 • ގެލަކްސީ ނޯޓް 4 އަށް ޔޫވީ ސެންސަރެއް

  ގެލަކްސީ ނޯޓް 4 އަށް ޔޫވީ ސެންސަރެއް

  20 ޖުލައި 2014 1 comments

  ސަމްސޮން ގެލަކްސީ ނޯޓް 4 ބޭނުންކުރާ މީހުން ހިސާބަށް ވުރެ ބޮޑަށް އަތްވަށް ނިކުމެ އުޅުން ގެލަކްސީ ނޯޓަށް ކަމުނުދާނެ ކަމަށް ބުނެވެން ފަށައިފި އެވެ. ގެލަކްސީ ފޯނުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން "އަވަސް...

 • ރެޓިނަލް ސްކޭނާ އާ އެކު ގެލަކްސީ ނޯޓް 4 އަންނަނީ

  ރެޓިނަލް ސްކޭނާ އާ އެކު ނޯޓް 4 އަންނަނީ

  13 ޖުލައި 2014 1 comments

  ރެޓިނަލް ސްކޭނިން ޓެކްނޮލޮޖީ ތައާރުފުކުރުމަށްޓަކައި ސަމްސޮން ތައްޔާރު ވަނީ އެވެ. ސަމްސޮން އެގްޒިނޮސް ޓްވިޓާ އެކައުންޓުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، އެ ކުންފުނިން އުފައްދަން ރާވާފައި ހުރި މޮބައިލް އާލާތްތަކުގައި ރެޓިނަލް...

 • އެންމެ "އަގުހުރި" ފޯންތައް އޭނާގެ އަތުގައި

  އެންމެ "އަގުހުރި" ފޯންތައް އޭނާގެ އަތުގައި

  29 ޖޫން 2014 17 comments

  ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރައީސުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ފޯން އޭނާގެ އަތްމައްޗަށް ދޫކޮށްލައްވަން އެ ބޭފުޅުން ޖެހިލުންވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ އެއް ސަބަބަކީ މިއެވެ؛ އަބްދުﷲ އާމިރު ނުވަތަ އެންމެން ދަންނަ ބުގޭ ގެ...

 • މައިކްރޮސޮފްޓްގައި ވިންޑޯޒް ފޯނުތަކާ އެކުއެކީގައި އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތައް

  ވިންޑޯޒް ފޯނުތަކާ އެކުއެކީގައި އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތައް

  25 ޖޫން 2014

  މައިކްރޮސޮފްޓުން ނޮކިއާ "އެކްސް2" އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ނޮކިއާ އެކްސް2 އަކީ ވިންޑޯޒް ފޯނުތަކާ އެކުއެކީގައި މާކެޓްގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ނޮކިއާއިން އުފެއްދި އެންޑްރޮއިޑް ފޯން، "ނޮކިއާ އެކްސް"ގެ ދެވަނަ އަދަދެވެ.ނޮކިއާ ފޯން ޑިވިޒަން ގަތުމަށް...

 • ހަތަރު ގަޑިއިރަށް ފަހު ވައިބާގެ ހިދުމަތް ލިބެން ފަށައިފި

  ހަތަރު ގަޑިއިރަށް ފަހު ވައިބާގެ ހިދުމަތް ލިބެން ފަށައިފި

  29 އެޕްރީލް 2014 5 comments

  މަޝްހޫރު މެސެޖިން އެޕް ވައިބާގެ ހިދުމަތް ހަތަރު ގަޑިއިރަށް މިއަދު މެދުކެނޑުމަށް ފަހު އަލުން ލިބެން ފަށައިފި އެވެ.ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވެސް މަގުބޫލް ވައިބާގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑުނީ މިއަދު މެންދުރު ފަހު 2:00...

 • ވައިބާގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑިއްޖެ

  ވައިބާގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑިއްޖެ

  29 އެޕްރީލް 2014 9 comments

  މަޝްހޫރު މެސެޖިން އެޕް ވައިބާގެ ހިދުމަތް މިއަދު ކެނޑިއްޖެ އެވެ.ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވެސް މަގުބޫލް ވައިބާގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑިފައިވާ ކަން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ އެ ކުންފުނިން މެންދުރުފަހު 2:00 ހާއިރު ކުރި ޓުވީޓެއްގަ އެވެ....

 • ދިރާގުގެ 3ޖީ އާއި 4ޖީ ނެޓްވޯކް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހުވާވޭއާ ހަވާލުކޮށްފި

  ދިރާގުގެ 3ޖީ އާއި 4ޖީ ނެޓްވޯކް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހުވާވޭ އަށް

  23 އެޕްރީލް 2014 19 comments

  ދިރާގުގެ 3ޖީ އާއި 4ޖީ ނެޓްވޯކް ތަރައްގީ ކުރުމަށް 90 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއްގައި ޗައިނާގެ ހުވާވޭ އާ އެކު ދިރާގުން މިއަދު ސޮއި ކޮށްފި އެވެ....