މޮބައިލް ފޯން - އެންމެ ފަސް

 • ދިރާގުގެ 3ޖީ އާއި 4ޖީ ނެޓްވޯކް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހުވާވޭއާ ހަވާލުކޮށްފި

  ދިރާގުގެ 3ޖީ އާއި 4ޖީ ނެޓްވޯކް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހުވާވޭ އަށް

  23 އެޕްރީލް 2014 13 comments

  ދިރާގުގެ 3ޖީ އާއި 4ޖީ ނެޓްވޯކް ތަރައްގީ ކުރުމަށް 90 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއްގައި ޗައިނާގެ ހުވާވޭ އާ އެކު ދިރާގުން މިއަދު ސޮއި ކޮށްފި އެވެ....

 • އައިފޯން :6 "އައިފޯން އެއާ" މާކެޓަށް 2015 ގައި

  އައިފޯން :6 "އައިފޯން އެއާ" 2015 އަށް

  23 އެޕްރީލް 2014 6 comments

  ބޮޑު ސްކްރީނަކާ އެކު އަންނާނެ ކަމަށް ބުނެވުނު އައިފޯން 6، 2015 އަށް ލަސްވެއްޖެ ކަމަށް ވޯލް ސްޓްރީޓުން ބުނެފި އެވެ. އައިފޯން 6 އަށް އެޕަލުން ދީފައިވާ ކޯޑް ނަމަކީ "އައިފޯން...

 • މޮބައިލް ފޯނު ވަގަށް ނަގާފާނެ ކަމަށް ޓަކައި

  މޮބައިލް ފޯނު ވަގަށް ނަގާފާނެ ކަމަށް ޓަކައި

  16 އެޕްރީލް 2014 2 comments

  އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނެޝަނަލް މޮބައިލް ފޯން ކްރައިމް ޔުނިޓުން ބުނާގޮތުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު، 250،000 އާއި 300،000އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް މޮބައިލް ފޯނު ވަގަށް ނަގަ އެވެ. މޮބައިލް ފޯނު ވަގަށް ނަގާ ގޮތާއި...

 • އެލް މޮބައިލުން ސެމްސަންގް އެސް5 ފޯނު ވިއްކަން ފަށައިފި

  އެލް މޮބައިލުން ސެމްސަންގް އެސް5 ވިއްކަން ފަށައިފި

  12 އެޕްރީލް 2014 16 comments

  ފިންގަޕްރިންޓް ސްކޭނާ އާއި ހިތުގެ ހިނގުން ދެނެގަތުމުގެ ގާބިލްކަން ވެސް ހިމަނައިގެން އުފައްދާފައިވާ ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު، ގެލެކްސީ އެސް5 މާލޭގެ އެލް މޮބައިލްގެ...

 • އެންމެ 30 ސިކުންތުން ޗާޖުކުރެވޭ ބެޓެރީއެއް އުފައްދައިފި

  އެންމެ 30 ސިކުންތުން ޗާޖުކުރެވޭ ބެޓެރީއެއް އުފައްދައިފި

  09 އެޕްރީލް 2014 5 comments

  އެންމެ 30 ސިކުންތު ތެރޭ ޗާޖުކުރެވޭ ބެޓެރީއެއް ތެލް އަވީވްގައި ބޭއްވި ޓެކްނޮލޮޖީ ކޮންފަރެންސެއްގައި ދައްކާލައިފި އެވެ.މައިކްރޮސޮފްޓުން ބާއްވާ "ތިންކް ނެކްސްޓް ކޮންފަރެންސް" ގައި ދައްކާލި މި ބެޓެރީ އުފައްދާފައި ވަނީ އިޒްރޭލުގެ...

 • އުރީދޫން ހުޅުމާލޭގައި "އެކްސްޕީރިއަންސް" ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

  އުރީދޫން ހުޅުމާލޭގައި "އެކްސްޕީރިއަންސް" ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

  01 އެޕްރީލް 2014 1 comments

  އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ހުޅުމާލޭގައި "އެކްސްޕީރިއަންސް" ސެންޓަރެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ....

 • ބްލެކްބެރީ ދޫކޮށް ވައިޓް ހައުސް އެންޑްރޮއިޑަށް ދާން ވިސްނަނީ

  ބްލެކްބެރީ ދޫކޮށް ވައިޓް ހައުސް އެންޑްރޮއިޑަށް

  26 މާޗް 2014 10 comments

  ބްލެކްބެރީ ދޫކޮށް ވައިޓް ހައުސް އެންޑްރޮއިޑަށް ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފި އެވެ. އެކަން އެ ގޮތަށް ހިނގައިފި ނަމަ އެ ވާނީ ބްލެކްބެރީ އަށް އަރައިގަންނަން އުނދަގޫ ވަޅުގަނޑަކަށެވެ. ބްލެކްބެރީ އަށް ބަލާއިރު...

 • ސެމްސަންގުގެ ބައެއް އުފެއްދުންތައް އެމެރިކާގައި މަނާކުރަން އަމުރު ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ކޯޓުން ނިންމައިފި

  ސެމްސަންގުގެ އުފެއްދުންތައް އެމެރިކާގައި މަނައެއް ނުކުރި

  06 މާޗް 2014

  ސެން ފްރެންސިސްކޯ (މާޗް 6) - ސެމްސަންގުން އެޕަލްގެ ބައެއް އުފެއްދުންތައް ކޮޕީކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، ސެމްސަންގުގެ އެ އުފެއްދުންތައް އެމެރިކާގައި މަނާކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ސެމްސަންގަށް ކުރި ލިބިއްޖެ އެވެ.ފަނޑިޔާރު...

 • ސަމްސޮންގުން 2010ން ފެށިގެން 200 މިިލިއަން ސްމާޓްފޯން ވިއްކައިފި

  ސަމްސޮންގުން 200 މިިލިއަން ސްމާޓްފޯން ވިއްކައިފި

  26 ފެބުރުއަރީ 2014 1 comments

  މޮބައިލް ވޯލްޑް ކޮންގްރެސްގައި، ހޯމަ ދުވަހު، ސަމްސޮން ބުނި ގޮތުގައި، 2010ން ފެށިގެން 200 މިލިއަން ސްމާޓްފޯން ވިއްކިފައި ވެ އެވެ. އެއީ އަންދާޒާކުރި ދުވެއްޔަށް ވުރެ އެއް އަހަރު ދުވަސް ލަސް...

 • ސެމްސަންގުން އެސް5 ދައްކާލައިފި

  ސެމްސަންގުން އެސް5 ދައްކާލައިފި

  25 ފެބުރުއަރީ 2014 12 comments

  ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 25) - ފިންގަޕްރިންޓް ސްކޭނާ އާއި ހިތުގެ ހިނގުން ދެނެގަތުމުގެ ގާބިލްކަން ވެސް ހިމަނައިގެން އުފައްދާފައިވާ ސެމްސަންގުގެ ގެލެކްސީ އެސް5 ދައްކާލައިފި އެވެ....

ފަހުގެ ފޮޓޯ ފަހުގެ ވީޑިއޯ