މޮބައިލް ފޯން - އެންމެ ފަސް

 • އަލްކަޓެލް ގަންނަން ބޭނުން ކަމަށް ނޯކިއާ އިން ބުނެފި

  އަލްކަޓެލް ގަންނަން ބޭނުން ކަމަށް ނޯކިއާ އިން ބުނެފި

  15 އެޕްރީލް 2015 1 comments

  ޔޯލަކޮށް ދެކެވުނު ވާހަކަތަކަކީ ހަގީގަތެއް ކަމަށް ނޮކިއާ އިން ބުނެފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން އަލްކަޓެލް-ލޫސެންޓް ގަންނަން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ބުނެ ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ. ނޮކިއާއިން ހާމަކުރި ގޮތުގައި އެ މަސައްކަތް ވިޔަފާރިއަކަށް ބަދަލުވާއިރު...

 • ގެލެކްސީ އެސް6 އަދި އެޖް ގަތުމަށް ދިރާގުން ހާއްސަ ފުރުސަތެއް

  ގެލެކްސީ އެސް6 އަދި އެޖް ގަތުމަށް ދިރާގުން ހާއްސަ ފުރުސަތެއް

  26 މާޗް 2015 3 comments

  ސެމްސަންގްގެ ރާއްޖޭގެ އޮތޮރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރު ހައިކް މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށް ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް6 އަދި އެޖް ފޯނުތަކަށް ޕްރީ އޯޑަރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފި އެވެ. މި ފުރުސަތުގައި، އެއްފަހަރާ ފައިސާ...

 • ގޫގުލް އެންޑްރޮއިޑް 5.1 ތައާރުފުކޮށްފި

  ގޫގުލް އެންޑްރޮއިޑް 5.1 ތައާރުފުކޮށްފި

  11 މާޗް 2015 1 comments

  އެންޑްރޮއިޑް 5.0 ލޮލީޕޮޕް މުސްކުޅިވީއެއް ނޫނެވެ. ލޮލީޕޮޕް 5.1 ނެރެންޖެހުނީ އިތުރު ބާރުތަކެއް އެންޑްރޮއިޑަށް ދޭންޖެހޭތީ އެވެ. އެކަމަކު ލޮލީޕޮޕް 5.0އާ މާ ބޮޑު ތަފާތެއް ނެތެވެ.އެންޑްރޮއިޑް 5.1ގައި ހުރި އާދަޔާ ޚިލާފު...

 • އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތި އައިފޯނަށް އުރީދޫގެ 4ޖީ ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފި

  އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތި އައިފޯނަށް އުރީދޫގެ 4ޖީ ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފި

  05 މާޗް 2015 5 comments

  އެއްވެސް އުނދަގުލެއް ނެތި އައިފޯނަށް އުރީދޫގެ 4ޖީ ނެޓްވޯކް ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.އެ ކުންފުނީގެ ސީނިއަ ސްޕެޝަލިސްޓް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން މަރިޔަމް އަހުމަދު ދީދީ (މަރީ) މިރޭ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އައިފޯން...

 • މޮބައިލް ޑޭޓާގެ އާ ޕެކޭޖްތަކެއް އުރީދޫން ތައާރަފުކޮށްފި

  މޮބައިލް ޑޭޓާގެ އާ ޕެކޭޖްތަކެއް އުރީދޫން ތައާރަފުކޮށްފި

  04 މާޗް 2015 18 comments

  ބޮޑު ބަދަލަކާއެކު މޮބައިލް ޑޭޓާގެ އާ ޕެކޭޖްތަކެއް އުރީދޫން މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް މެނޭޖަރު މަރިޔަމް އަހުމަދު ދީދީ (މަރީ) ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އާ ޕެކޭޖްތަކުގެ އެންމެ...

 • ގެލެކްސީ އެސް6 ދައްކާލައިފި

  ގެލެކްސީ އެސް6 ދައްކާލައިފި

  02 މާޗް 2015 1 comments

  ބާސެލޯނާ (މާޗް 2) - ސެމްސަން ގެލެކްސީ އެސް6 އަދި އެސް6 އެޖް ބާސެލޯނާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވޯލްޑް މޯބައިލް ކޮންގްރެސްގައި ރޭ ދައްކާލައިފި އެވެ.ސެމްސަންގެ އެންމެ ފަހުގެ މި އުފެއްދުމުގައި ހިމެނޭ...

 • ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް6 އަށް ކަޅިއެއް

  ގެލަކްސީ އެސް6 އަށް ކަޅިއެއް

  25 ފެބުރުއަރީ 2015

  ސެމްސަންގް މޮބައިލް ވޯލްޑް ކޮންގްރެސް ބޯމަތިވަނީ އެވެ. ސެމްސަންގުން ގެލަކްސީ އެސް6 އިއުލާންކުރާނެ ދުވަހަކަށް ވަފާތެރިން ކެތްމަދުވެފައި ތިއްބަ އެވެ. ގެލަކްސީ އެސް6 ސިފަވާނެ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ލީކްކޮށްލާ...

 • ފްލިޕް ފޯނުތައް އަނެއްކާވެސް މާކެޓަށް

  ފްލިޕް ފޯނުތައް އަނެއްކާވެސް މާކެޓަށް

  18 ފެބުރުއަރީ 2015 4 comments

  ސްމާޓްފޯނުތަކަށް ޒަމާން ތަން ދެމުން ދިޔައިރު އެންމެ ހިނގި ފޯނުތަކުގެ ތެރޭގައި ފްްލިޕް ފޯނުތައް ހިމެނެ އެވެ. އެ މީހަކު ގެންގުޅޭ ފޯނެއް މޮޅު ގޮތަކަށް ހުޅުވޭ ނަމަ އެއީ ހުނަރުވެރި، ސްމާޓް...

 • ސެމްސަންގް ޓްވީޓްތަކާ އެކު "ސެމްސަން ގެލަކްސީ އަންޕެކްޑް 2015" އަށް

  ސެމްސަންގް ޓްވީޓްތަކާ އެކު ބާސެލޯނާ އަށް

  04 ފެބުރުއަރީ 2015 4 comments

  ސެމްސަންގުން އާ ޒާތެއްގެ ފޮޓޯތަކެއް ޓްވީޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ސަޕޯޓަރުން ގެލަކްސީ އެސް6ގެ އިންތިޒާރުގައި ތިއްބަ އެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި ޓްވީޓްތަކުން ބުނެދެނީ ގެލަކްސީ އެސް6އާ ގުޅުން ހުރި ކޮންމެވެސް ވާހަކަތަކެކެވެ.ކޮންމެ އަހަރެއްގެ...

 • އޭލިއަން އެންޓަނާތަކާ އެކު 5ޖީ ނެޓްވޯކްތައް 2020 އަށް ތައްޔާކުރަނީ

  އޭލިއަން އެންޓަނާތަކާ އެކު 5ޖީ ނެޓްވޯކްތައް 2020ގައި

  02 ފެބުރުއަރީ 2015

  ބުނެވޭ ގޮތުގައި 5ޖީ ނެޓްވޯކްތައް 2020ގައި ވިއްކަން ފަށާނެ އެވެ. އެ ވަރުގެ ބާރުގަދަ ނެޓްވޯކެއް ގާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހާޑްވެއާ އަދި ގުޅުން ހުރި ހުރިހާ ސާމާނެއް ކުރި އަށް އޮތް 10...