މޮބައިލް ފޯން - އެންމެ ފަސް

 • ކަނދުރާ އަށް އަރާ ތަދުގެ ސަބަބަކީ ފޯނު ކަމަށް ވެދާނެ!

  ކަނދުރާ އަށް އަރާ ތަދުގެ ސަބަބަކީ ފޯނު ކަމަށް ވެދާނެ!

  24 މެއި 2015 3 comments

  މަގުމަތިން ހިނގާފައި ދާއިރު ވެސް އިސް ދަށަށް ޖަހައިގެން ފޯނާ ކުޅެނީ އެވެ. ބައްދަލުވުމެއްގައި އިނަސް ނުވަތަ ސައި ތައްޓެއް ބޯން އިނަސް ހަމަ އެ ގޮތަށެވެ. މިއީ ހެއްވާ މަޖާ ކަމަކަށް...

 • އެންޑްރޮއިޑް ފޯނު ވިއްކާލާއިރު ތި ދެވެނީ ހުރިހާ ސިއްރެއް!

  އެންޑްރޮއިޑް ފޯނު ވިއްކާލާއިރު ތި ދެވެނީ ހުރިހާ ސިއްރެއް!

  24 މެއި 2015 16 comments

  ފޯނު ގަނެ ވިއްކުމަކީ އަހަރެމެންގެ އާދައަކަށް ވެއްޖެ އެވެ. އަގު ބޮޑު ފޯނުތައް ދުވަސްކޮޅަކު ބޭނުންކޮށްލުމަށް ފަހު ވިއްކާލާއިރު ނުވަތަ މީހަކަށް ދޭއިރު އެއާ އެކު ތިމާގެ މުހިންމު މައުލޫމާތުތައް ވެސް ދެވޭކަން...

 • 185.5 މިލިއަން ރުފިޔާއާ އެކު އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ދިރާގަށް

  185.5 މިލިއަން ރުފިޔާއާ އެކު އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ދިރާގަށް

  04 މެއި 2015 17 comments

  ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މުއާސަލާތީ ކުންފުނި، ދިރާގަށް މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި 185.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބިއްޖެ އެވެ.ދިވެހި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން އަދި ބަހުރައިންގެ ބަޓެލްކޯ ހިއްސާވާ...

 • އޭސާ ލިކުއިޑް އެކްސް2: ދަތުރުވެރިންނަށް ނެތް ވަރުގެ ފޯނެއް

  އޭސާ ލިކުއިޑް އެކްސް2: ދަތުރުވެރިންނަށް ނެތް ވަރުގެ ފޯނެއް

  29 އެޕްރީލް 2015

  އޭސާއިން އާ ސްމާޓްފޯނެއް ނެރެފި އެވެ. އެ އަށް ކިޔަނީ "ލިކުއިޑް އެކްސް ޓޫ" އެވެ. އަމާޒުކުރަނީ ދަތުރުވެރިން ނުވަތަ ދިގު ދަތުރުކުރާ މީހުންނަށެވެ. އެހެން ނޫން ނަމަ 4000 އެމްއޭއެޗްގެ ބާރުގަދަ...

 • ނޭޕާލަށް ހިލޭ ގުޅޭނެ ގޮތް އުރީދޫން ހަމަޖައްސައިފި

  ނޭޕާލަށް ހިލޭ ގުޅޭނެ ގޮތް އުރީދޫން ހަމަޖައްސައިފި

  26 އެޕްރީލް 2015 3 comments

  މިއަދުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހު ރާއްޖޭން ނޭޕާލަށް ހިލޭ ގުޅޭނެ ގޮތް އުރީދޫން މިއަދު ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.އުރީދޫން ބުނީ ނޭޕާލަށް ކުރިމަތިވި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުން ލިބުނު މީހުންގެ...

 • ފޯނަށް ފައިސާ އަޅަން ގުޅާ ކޯލްތަކަށް ސަމާލުވާން ފުލުހުން އެދެފި

  ފޯނަށް ފައިސާ އަޅަން ގުޅާ ކޯލްތަކަށް ސަމާލުވާން ފުލުހުން އެދެފި

  22 އެޕްރީލް 2015 7 comments

  ފަހަކަށް އައިސް އެކި ޕްރޮމޯޝަންތަކުގެ ނަމުގައި، ތަފާތު އެކި ނަމްބަރުން ގުޅައި ފޯނަށް ފައިސާ އަޅަން އެދެމުންދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ފުލުހުން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ޑިވިޝަން އޮޕަރޭޝަންސް ކޮމާންޑުގެ ސައުތު...

 • ސެމްސަންގަށް ގެލަކްސީ އެސް6 އާއި އެސް6 އެޖްގެ ވިޔަފާރި ހީކުރިވަރަށް ވުރެ މާ ރަނގަޅު

  އެސް6 އާއި އެސް6 އެޖްގެ ޑިމާންޑް ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ މާ ބޮޑު

  22 އެޕްރީލް 2015 4 comments

  ސެމްސަންގުން އަންދާޒާކުރި ވަރަށް ވުރެ ގެލަކްސީ އެސް6 އާއި އެސް6 އެޖްގެ ވިޔަފާރި މާ ބޮޑަށް ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް މާކެޓް ދިރާސާތަކުން ބުނެފި އެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި އެ ފޯނުތަކަށް...

 • އަލްކަޓެލް ގަންނަން ބޭނުން ކަމަށް ނޯކިއާ އިން ބުނެފި

  އަލްކަޓެލް ގަންނަން ބޭނުން ކަމަށް ނޯކިއާ އިން ބުނެފި

  15 އެޕްރީލް 2015 1 comments

  ޔޯލަކޮށް ދެކެވުނު ވާހަކަތަކަކީ ހަގީގަތެއް ކަމަށް ނޮކިއާ އިން ބުނެފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން އަލްކަޓެލް-ލޫސެންޓް ގަންނަން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ބުނެ ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ. ނޮކިއާއިން ހާމަކުރި ގޮތުގައި އެ މަސައްކަތް ވިޔަފާރިއަކަށް ބަދަލުވާއިރު...

 • ގެލެކްސީ އެސް6 އަދި އެޖް ގަތުމަށް ދިރާގުން ހާއްސަ ފުރުސަތެއް

  ގެލެކްސީ އެސް6 އަދި އެޖް ގަތުމަށް ދިރާގުން ހާއްސަ ފުރުސަތެއް

  26 މާޗް 2015 3 comments

  ސެމްސަންގްގެ ރާއްޖޭގެ އޮތޮރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރު ހައިކް މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށް ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް6 އަދި އެޖް ފޯނުތަކަށް ޕްރީ އޯޑަރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފި އެވެ. މި ފުރުސަތުގައި، އެއްފަހަރާ ފައިސާ...

 • ގޫގުލް އެންޑްރޮއިޑް 5.1 ތައާރުފުކޮށްފި

  ގޫގުލް އެންޑްރޮއިޑް 5.1 ތައާރުފުކޮށްފި

  11 މާޗް 2015 1 comments

  އެންޑްރޮއިޑް 5.0 ލޮލީޕޮޕް މުސްކުޅިވީއެއް ނޫނެވެ. ލޮލީޕޮޕް 5.1 ނެރެންޖެހުނީ އިތުރު ބާރުތަކެއް އެންޑްރޮއިޑަށް ދޭންޖެހޭތީ އެވެ. އެކަމަކު ލޮލީޕޮޕް 5.0އާ މާ ބޮޑު ތަފާތެއް ނެތެވެ.އެންޑްރޮއިޑް 5.1ގައި ހުރި އާދަޔާ ޚިލާފު...