މޮބައިލް ފޯން - އެންމެ ފަސް

 • ގެލެކްސީ އެސް6 ދައްކާލައިފި

  ގެލެކްސީ އެސް6 ދައްކާލައިފި

  02 މާޗް 2015

  ބާސެލޯނާ (މާޗް 2) - ސެމްސަން ގެލެކްސީ އެސް6 އަދި އެސް6 އެޖް ބާސެލޯނާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވޯލްޑް މޯބައިލް ކޮންގްރެސްގައި ރޭ ދައްކާލައިފި އެވެ.ސެމްސަންގެ އެންމެ ފަހުގެ މި އުފެއްދުމުގައި ހިމެނޭ...

 • ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް6 އަށް ކަޅިއެއް

  ގެލަކްސީ އެސް6 އަށް ކަޅިއެއް

  25 ފެބުރުއަރީ 2015

  ސެމްސަންގް މޮބައިލް ވޯލްޑް ކޮންގްރެސް ބޯމަތިވަނީ އެވެ. ސެމްސަންގުން ގެލަކްސީ އެސް6 އިއުލާންކުރާނެ ދުވަހަކަށް ވަފާތެރިން ކެތްމަދުވެފައި ތިއްބަ އެވެ. ގެލަކްސީ އެސް6 ސިފަވާނެ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ލީކްކޮށްލާ...

 • ފްލިޕް ފޯނުތައް އަނެއްކާވެސް މާކެޓަށް

  ފްލިޕް ފޯނުތައް އަނެއްކާވެސް މާކެޓަށް

  18 ފެބުރުއަރީ 2015 4 comments

  ސްމާޓްފޯނުތަކަށް ޒަމާން ތަން ދެމުން ދިޔައިރު އެންމެ ހިނގި ފޯނުތަކުގެ ތެރޭގައި ފްްލިޕް ފޯނުތައް ހިމެނެ އެވެ. އެ މީހަކު ގެންގުޅޭ ފޯނެއް މޮޅު ގޮތަކަށް ހުޅުވޭ ނަމަ އެއީ ހުނަރުވެރި، ސްމާޓް...

 • ސެމްސަންގް ޓްވީޓްތަކާ އެކު "ސެމްސަން ގެލަކްސީ އަންޕެކްޑް 2015" އަށް

  ސެމްސަންގް ޓްވީޓްތަކާ އެކު ބާސެލޯނާ އަށް

  04 ފެބުރުއަރީ 2015 4 comments

  ސެމްސަންގުން އާ ޒާތެއްގެ ފޮޓޯތަކެއް ޓްވީޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ސަޕޯޓަރުން ގެލަކްސީ އެސް6ގެ އިންތިޒާރުގައި ތިއްބަ އެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި ޓްވީޓްތަކުން ބުނެދެނީ ގެލަކްސީ އެސް6އާ ގުޅުން ހުރި ކޮންމެވެސް ވާހަކަތަކެކެވެ.ކޮންމެ އަހަރެއްގެ...

 • އޭލިއަން އެންޓަނާތަކާ އެކު 5ޖީ ނެޓްވޯކްތައް 2020 އަށް ތައްޔާކުރަނީ

  އޭލިއަން އެންޓަނާތަކާ އެކު 5ޖީ ނެޓްވޯކްތައް 2020ގައި

  02 ފެބުރުއަރީ 2015

  ބުނެވޭ ގޮތުގައި 5ޖީ ނެޓްވޯކްތައް 2020ގައި ވިއްކަން ފަށާނެ އެވެ. އެ ވަރުގެ ބާރުގަދަ ނެޓްވޯކެއް ގާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހާޑްވެއާ އަދި ގުޅުން ހުރި ހުރިހާ ސާމާނެއް ކުރި އަށް އޮތް 10...

 • ސެމްސަންގުން ސްނެޕްޑްރޭގަން ޗިޕް ދޫކޮށްލަނީ

  ސެމްސަންގުން ސްނެޕްޑްރޭގަން ޗިޕް ދޫކޮށްލަނީ

  01 ފެބުރުއަރީ 2015

  ކުއަލްކޮމް އަށް މާލީ ގޮތުން ނުތަނަވަސް ދުވަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން އަންދާޒާކޮށްފި އެވެ. ސަބަބަކީ އެ ކުންފުނީގެ ޕްރޮސެސާތައް ގަނޑުކޮށް ބޭނުންކުރާ ބައެއް ކުންފުނިތަކުން އެ ޕްރޮސެސާތައް ދޫކޮށްލަންޖެހިދާނެ ކަމަށް ބުނެފައި...

 • ސީއީއެސް 2015 ގައި ގެލަކްސީ އެސް6 އަދި ނެތް، ގެލަކްސީ އީ ހަތަކާއި އީ ފަހެއް

  ސީއީއެސް 2015 ގައި ގެލަކްސީ އެސް6 އަދި ނެތް

  07 ޖެނުއަރީ 2015 1 comments

  ހީކޮށްގެން ތިބި ގޮތާ ޚިލާފަށް އަދި ލީކްތަކުން ދެއްކި ގޮތާ ވެސް ޚިލާފަށް، ކޮންޒިއުމާ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ޝޯ 2015 ގައި، ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް6 ނެތެވެ. ހަމަގައިމު ވެސް މި ޚަބަރު ލިޔުނުއިރު...

 • ވިންޑޯޒް ފޯނަކީ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ފައިދާވާ އެއްޗެއް ނޫން: ވާވޭ

  ވިންޑޯޒް ފޯނަކީ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ފައިދާވާ އެއްޗެއް ނޫން: ވާވޭ

  03 ޑިސެމްބަރ 2014 4 comments

  ވިންޑޯޒް ފޯނަކީ އެއްވެސް ބަޔަކަށް މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ގެނެސްދޭ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ވާވޭއިން ބުނެފި އެވެ. ވާވޭއިން މީގެ ކުރިން ވިންޑޯޒް ދެ ފޯނެއް އުފެއްދި ނަމަވެސް އެ ކުންފުނީގެ އޮފިޝަލަކު...

 • އަޖުމަބަލަން އުރީދޫން ފުރަތަމަ ފަހަަރަށް އެލްޓީއީ-އޭ ނެޓްވޯކް ތައާރަފުކޮށްފި

  އަޖުމަބަލަން އުރީދޫން އެލްޓީއީ-އޭ ނެޓްވޯކް ތައާރަފުކޮށްފި

  23 އޮކްޓޯބަރ 2014 23 comments

  ކުރިއަރާފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ މޮބައިލް ނެޓްވޯކް ކަމަށްވާ އެލްޓީއީ އެޑްވާންސް ނެޓްވޯކް އުރީދޫން ރާއްޖޭގައި ކާމިޔާބުކަމާއެކު ޓެސްޓްކޮށްފި އެވެ.އުރީދޫން ނެރެފައިވާ ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެލްޓީއީ އޭ މޮބައިލް ނެޓްވޯކް މެދުވެރިކޮށް...

 • އެންގްރީ ބާޑްސް އުފައްދާ ކުންފުނިން 130 ވަޒީފާ މަދުކުރަނީ

  އެންގްރީ ބާޑްސް އުފައްދާ ކުންފުނިން 130 ވަޒީފާ މަދުކުރަނީ

  05 އޮކްޓޯބަރ 2014 2 comments

  މޮބައިލް އާލާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ މަޝްހޫރު ގޭމެއް ކަމަށްވާ އެންގްރީ ބާޑްސް އުފައްދާ ކުންފުނި ރޯވިއޯ އިން 130 ވަޒީފާ އުނިކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. މާކެޓް ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި އެއިން ދައްކައިދެނީ...