މޮބައިލް ފޯން - އެންމެ ފަސް

 • ފުރަތަމަ ހަފުތާ ބަންދުގައި އާ އައިފޯނުގެ 10 މިލިއަން ޔުނިޓަށް ވުރެ ގިނައިން ވިކިއްޖެ

  ފުރަތަމަ ހަފުތާ ބަންދުގައި 10 މިލިއަން އައިފޯނު ވިކުނު

  22 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 2 comments

  މިދިޔަ ހަފުތާ ބަންދުގައި އެޕަލް އިން ބާޒާރަށް ނެރުނު އެ ކުންފުނީގެ އައިފޯނުގެ އާ ދެ މޮޑެލް ކަމަށްވާ އައިފޯން 6 އާއި އައިފޯން 6 ޕްލަސްގެ 10 މިލިއަން ޔުނިޓަށް ވުރެ...

 • ހަގީގީ ބައިވެރިޔާ: ސްމާޓްފޯން!

  ހަގީގީ ބައިވެރިޔާ: ސްމާޓްފޯން!

  22 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 16 comments

  ހޭލެވެނީ އެނދުމަތީގައި އަތްހާކަމުން ދަނިކޮށެވެ. ބައިވެރިޔާ ކޮބާހެއްޔެވެ؟ ރޭ ނިދީ ގާތުގައި ބާއްވައިގެންނެވެ. މިހާރު އޮތީ ކިހާ ހިސާބެއްގައި ހެއްޔެވެ؟ ހިތް ތެޅެނީ އެވެ. ނިދި ފަހުން ކިތައް ނޯޓިފިކޭޝަން އަތުވެއްޖެ ހެއްޔެވެ؟...

 • އެންމެ ފުރަތަމަ އައިފޯން 6 ގަތް މީހާ އިންޓަވިއު ދެނިކޮށް ފޯނު ވެއްޓިއްޖެ

  އާ އައިފޯން ގަނެގެން އިންޓަވިއު ދެނިކޮށް ފޯނު ވެއްޓިއްޖެ

  19 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 11 comments

  އެޕަލް ކުންފުނިން މިއަދު ވިއްކަން ފެށި އެ ކުންފުނީގެ އައިފޯން 6 އޮސްޓްރޭލިއާގައި ގަތް ފުރަތަމަ މީހާ އެ ފޯނު ގަނެގެން ނިކުމެ ޓީވީއަކަށް އިންޓަވިއު ދެނިކޮށް ފޯނު ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.އެޕަލްގެ ވަފާތެރި...

 • އުރީދޫގެ ތްރީޖީ ޕްލަސް ހިދުމަތް 30 ރަށަކަށް

  14 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 4 comments

  އުރީދޫގެ ތްރީޖީ ޕްލަސް ހިދުމަތް ލިބޭ ރަށްތަކުގެ އަދަދު 30 އަށް އަރައިފި އެވެ.އުރީދޫން އެންމެ ފަހުން މި ހިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފައި ވަނީ ކ. ދިއްފުށީގަ އެވެ. ރާއްޖޭގައި މޯބައިލް ފޯނުގެ ހިދުމަތް...

 • ގެލަކްސީ ނޯޓް :4 އިސްކޮޅުން ނޯޓް 3 އާ އެއްވަރު

  ގެލަކްސީ ނޯޓް :4 އިސްކޮޅުން ނޯޓް 3 އާ އެއްވަރު

  04 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 3 comments

  ގެލަކްސީ ނޯޓް މަރުކާ ޖަހައި ސަމްސޮންގުން ދެ ފޯނެއް ތައާފުރުކޮށްފި އެވެ. އެއީ ނޯޓް 4 އާއި "ނޯޓް އެޖް" އެވެ. ގެލަކްސީ ނޯޓް 3...

 • އައިކްލައުޑް ފަޅާލައި އެކައުންޓްތަކުން ވައްކަންކޮށްފި

  އައިކްލައުޑް ފަޅާލައި އެކައުންޓްތަކުން ވައްކަންކޮށްފި

  03 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 3 comments

  އެޕަލް އަށް އައިފޯނަކީ ރަންބިސް އަޅާ ކުކުޅެކެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު މި ދުވަސްވަރު އައިފޯނާ ގުޅޭ މޮޅު ކަމެއް އެ ކުންފުނިން ކުރެ އެވެ. އައިފޯން އުފަންވި ފަހުން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް...

 • އެންޑްރޮއިޑް ފޯނު އުފައްދަނީ އެހެން ގޮތެއް ނެތިގެން ކަމަށް ވާވޭ އިން ބުނެފި

  އެންޑްރޮއިޑަށް ފޯނު އުފައްދަނީ އެހެން ގޮތެއް ނެތިގެން: ވާވޭ

  27 އޯގަސްޓް 2014 1 comments

  ވިންޑޯޒް ފޯނުތައް ވައިގައިހިފާނެ ކަމަށް ބުނެ މައިކްރޮސޮފްޓުން ކުރާ އުންމީދު ހާސިލްވާ ތަނެއް އަދި ނުފެނެ އެވެ. އެކަން ދުވަހަކު ވެސް ވެދާނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވެ އެވެ. އެހެން ބުނަން ޖެހެނީ ވިންޑޯޒް...

 • އުރީދޫން ފޯޖީގެ ހިދުމަތް މާފުއްޓަށް ތައާރަފުކޮށްފި

  އުރީދޫން ފޯޖީގެ ހިދުމަތް މާފުއްޓަށް ތައާރަފުކޮށްފި

  07 އޯގަސްޓް 2014 1 comments

  ގިނަ އަދަދެއްގެ ގެސްޓް ހައުސް ހިންގާ ކ. މާފުއްޓަށް އުރީދޫގެ ފޯޖީގެ ޚިދުމަތް ބުރާސްފަތިދުވަހު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ....

 • މޯބައިލް ފޯނުގެ ހިދުމަތްތަކަށް މިރޭ ބުރޫ އަރާފާނެ: ދިރާގު

  މޯބައިލް ފޯނުގެ ހިދުމަތްތަކަށް މިރޭ ބުރޫ އަރާފާނެ: ދިރާގު

  30 ޖުލައި 2014 12 comments

  މޯބައިލް ފޯނުގެ ހިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށާއި 4ޖީގެ ހިދުމަތް ތައާރަފުކުރަން ހިންގާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން މޯބައިލް ފޯނުގެ ހިދުމަތްތަކަށް މިރޭ ބުރޫއަރާފާނެ ކަމަށް ދިރާގުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ނެރުނު...

 • ގެލަކްސީ ނޯޓް 4 އަށް ޔޫވީ ސެންސަރެއް

  ގެލަކްސީ ނޯޓް 4 އަށް ޔޫވީ ސެންސަރެއް

  20 ޖުލައި 2014 1 comments

  ސަމްސޮން ގެލަކްސީ ނޯޓް 4 ބޭނުންކުރާ މީހުން ހިސާބަށް ވުރެ ބޮޑަށް އަތްވަށް ނިކުމެ އުޅުން ގެލަކްސީ ނޯޓަށް ކަމުނުދާނެ ކަމަށް ބުނެވެން ފަށައިފި އެވެ. ގެލަކްސީ ފޯނުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން "އަވަސް...