މޮބައިލް ފޯން - އެންމެ ފަސް

 • އިމަޖެންސީ ކޯލް ގިނަވުމުގެ ސަބަބަކަށް ފަހަތު ޖީބަށް ފޯނު ލުން

  އިމަޖެންސީ ކޯލް ގިނަވުމުގެ ސަބަބަކަށް ފަހަތު ޖީބަށް ފޯނު ލުން

  06 އޮކްޓޯބަރ 2015 1 comments

  އެމެރިކާގެ ސެން ފްރެންސިސްކޯގައި އިމަޖެންސީ ކޯލް ގިނަވުމުގެ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ފަހަތު ޖީބަށް ފޯނު ލައިގެން އުޅުން ހިމެނޭ ކަމަށް އެ ސިޓީގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމަޖެންސީ މެނޭޖްމަންޓުން ބުނެފި އެވެ. އިމަޖެންސީ...

 • ފޯނާ ކުޅުމަކީ ލޯބީގެ ގުޅުންތައް ހަލާކުވާ ކަމަކަށް ވެއްޖެ

  ފޯނާ ކުޅުމަކީ ލޯބީގެ ގުޅުންތައް ހަލާކުވާ ކަމަކަށް ވެއްޖެ

  06 އޮކްޓޯބަރ 2015 5 comments

  ދެ ލޯބިވެރިން ބައްދަލުކުރާ ވަގުތުގައި އެތަނުން އެކަކު ފޯނު ކޯލުތަކަށް ޖަވާބުދީ ޓެކްސްޓްކޮށް އަދި އަބަދު ފޯނާ ކުޅެ ހެދުމަކީ އެ ދެ މީހުންގެ އިތުބާރުގެ މައްސަލަ ޖެހި ގުޅުމަށް ބުރޫ އަރާ...

 • އެޕަލްގެ ސިއްރެއް: ފަހުގެ އައިފޯނަށް ފެނެއް ނުވަދޭ

  އެޕަލްގެ ސިއްރެއް: ފަހުގެ އައިފޯނަށް ފެނެއް ނުވަދޭ

  03 އޮކްޓޯބަރ 2015 4 comments

  އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ ދެ ފޯނު ކަމަށް 6 އެސް އާއި 6 އެސް ޕްލަސް އަށް ފެން ނުވަންނަ ކަމަށް ބުނާ ބައެއް ރިޕޯޓްތައް މިހާރު އިންޓަނެޓްގައި އެބަ އުޅެ އެވެ....

 • ވައިބަ އަޕްޑޭޓް: މިފަހަރު ހިތްތަކާ ކުޅެލަނީ

  ވައިބަ އަޕްޑޭޓް: މިފަހަރު ހިތްތަކާ ކުޅެލަނީ

  01 އޮކްޓޯބަރ 2015 1 comments

  ވައިބަ އަކީ މިހާރު ހުރިހާ ގުޅުންތަކެއްގެ ވެސް މެދުވެރިޔާ އެވެ. ލޯބިވެރިންގެ ކަނދުފައްޗެވެ. ސިޔާސީ ހޮޅުއަށްޓެވެ. އެހެންވެ މި މުހިންމު އެޕްލިކޭޝަނުގެ ހާއްސަ އަޕްޑޭޓެއް އޮތީމާ އެ ވާހަކަ ދައްކާލަން އެބަޖެހެ އެވެ....

 • އެޕަލްގެ ޑިސްޓްރިބިއުޓަރާ ގުޅިގެން ދިރާގުން އެންމެ ފަހުގެ އައިފޯނު ވިއްކަން ފަށަނީ

  އެޕަލްގެ ޑިސްޓްރިބިއުޓަރާ ގުޅިގެން ދިރާގުން އައިފޯނު ވިއްކަނީ

  29 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 7 comments

  އެންމެ ފަހުގެ އައިފޯނު ދިރާގުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބޭ ގޮތް އެޕަލްގެ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އޮފިޝަލް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރާ ގުޅިގެން ދިރާގުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.މުއާސަލާތީ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނިން މިއަދު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ވަނީ އެޕަލް...

 • އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ އައި ފޯނު ޑްރީމްސް އިން ވިއްކަން ފަށައިފި

  އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ އައި ފޯނު ޑްރީމްސް އިން ވިއްކަން ފަށައިފި

  27 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 4 comments

  އެޕަލް އިން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ބާޒާރަށް ނެރުނު އައިފޯނު ޑްރީމްސް މޯބައިލް އިން ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މޯބައިލް ފޯނުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ޑްރީމްސްގެ އޮފިޝަލަކު މިއަދު ވިދާޅުވީ އެންމެ ފަހުގެ...

 • ސެލްފީ ނަގަން އެންމެ ރަނގަޅު ފަސް ފޯނު

  ސެލްފީ ނަގަން އެންމެ ރަނގަޅު ފަސް ފޯނު

  27 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 12 comments

  (ރިލެކްސްނިއުސް) – މޯބައިލް ފޯނުގެ ކުރިމަތީ ކެމެރާގެ ފެންވަރު ކިތަންމެ ދަށަސް އެކަމާ އަޅާނުލި ޒަމާން ހިނގައްޖެ އެވެ. ސެލްފީގެ ކޮލިޓީ އަކީ މިހާރު ފޯނެއް ގަންނައިރު ކޮންމެހެން ބަލާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި...

 • އެކްސްކޯޑްގޯސްޓް: އަހަރެންގެ ފޯނަށް ވެސް އަރާފާނެތަ؟

  އެކްސްކޯޑްގޯސްޓް: އަހަރެންގެ ފޯނަށް ވެސް އަރާފާނެތަ؟

  22 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 1 comments

  އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރު ފަޅާލައިފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ވަނީ އެ ކަމަށް އިއުތިރާފުވެފަ އެވެ. އެޕް ސްޓޯރު ފަޅާލާފައި ވަނީ "މެލްވެއާ" އެއް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. އެ އަށް ކިޔަނީ "އެކްސްކޯޑްގޯސްޓް" އެވެ....

 • އައިފޯނު ޗާޖު ނުވުމަށް ދިމާވާ އެންމެ އާންމު ސަބަބާއި ހައްލު

  އައިފޯނު ޗާޖު ނުވުމަށް ދިމާވާ އެންމެ އާންމު ސަބަބާއި ހައްލު

  22 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 2 comments

  އައިފޯނު ޗާޖުކުރުމަށް ޗާޖަރުގެ ވާގަނޑު ޖެހިޔަސް، ޗާޖަރެއް ގުޅިކަން ފޯނަށް ނޭނގުމުގެ މައްސަލަ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ދިމާވެ އެވެ. މިހެން ދިމާވުމުން، ޗާޖަރުގެ ކަނެކްޓަރު ތަޅުވާލުމުން ބައެއް ފަހަރު ޗާޖުވާން ފަށަ...

 • އެންމެ ގިނައީ ސެމްސަންގް ފޯނު، އެންމެ މަގުބޫލީ އައިފޯން

  އެންމެ ގިނައީ ސެމްސަންގް ފޯނު، އެންމެ މަގުބޫލީ އައިފޯން

  20 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 9 comments

  މިއީ ސެމްސަންގާއި އެޕަލްގެ ވާދަވެރިންގެ މެދުގައި ހޫނު ބަހުސެއް ހިނގާނެ ކަމަކަށް ވެދާނެ އެވެ. ސެމްސަންގަކީ ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގެ ރަސްގެފާނެވެ. އެންމެ ގިނަ މީހުން ބޭނުންކުރަނީ ސެމްސަންގް ފޯނަށް ވާތީ އެވެ. އެކަމަކު...