މިއުޒިކް - އެންމެ ފަސް

 • ބޮޑު ޝޯ ބުނެދިން ބޮޑު ސިއްރު

  ބޮޑު ޝޯ ބުނެދިން ބޮޑު ސިއްރު

  12 ޖެނުއަރީ 2015 36 comments

  "މި ވަރުގެ ކަމެއް ނުދެކެމޭ" އެތައް ބަޔަކު ބުނީ ސަމާސާއަކަށް ނޫނެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ހަރަކާތެވެ. ދިވެހިންނަށް ގާތުން ދެކެލަން ލިބުނު އެންމެ ބޮޑެތި ތަރިންނެވެ....

 • އޭކަން އާއި ޕްރިޔަންކާ ބަލަން ކުރި "ބޮޑު ހޭދަ" ފަނުފުލުން!

  އޭކަން އާއި ޕްރިޔަންކާ ބަލަން ކުރި "ބޮޑު ހޭދަ" ފަނުފުލުން!

  09 ޖެނުއަރީ 2015 30 comments

  އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ހިޕްހޮޕް/އާރުއެންޑްބީ/ރެޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އޭކަން އާއި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ޕްރިޔަންކާ ރާއްޖެ އަންނަ ވާހަކަ އަޑުއިވުނީއްސުރެ އޭނާ އައީ ރޭގެ ޝޯ އަށް ދިއުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އިއްޔެ 700ރ....

 • ދަރުސްތައް އިތުރުކުރާނެ، ހެޔޮ ކަންކަމަށް ބާރުއަޅާނެ: ޝަހީމް

  ދަރުސްތައް އިތުރުކުރާނެ، ހެޔޮ ކަންކަމަށް ބާރުއަޅާނެ: ޝަހީމް

  09 ޖެނުއަރީ 2015 91 comments

  އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އެ މިނިސްޓްރީގެ ވާޖިބު އަދާކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށާއި ދަރުސްތައް އިތުރުކޮށް ހެޔޮ ކަންކަމަށް ބާރުއަޅާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝަހީމް ދާދި ދެންމެއަކު ޓްވިޓާގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.އެމެރިކާގެ ހިޕް ހޮޕް/އާރުއެންޑްބީ/ރެޕް...

 • ޕްރިޔަންކާގެ ޕާފޯމެންސެއް ނޯންނާނެ!

  ޕްރިޔަންކާގެ ޕާފޯމެންސެއް ނޯންނާނެ!

  08 ޖެނުއަރީ 2015 24 comments

  ގަލޮޅު ދަނޑުގައި މިރޭ ބާއްވާ ޝޯގައި ޕާފޯމް ނުކުރާނެ ކަމަށް ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ދާދި ދެންމެއަކު ބުނެފި އެވެ.ބޮލީވުޑް ތަރި ޓްވިޓާގައި ބުނިގޮތުގައި މާލެ އައިސް މިރޭ ޝޯ އަށް ދިޔަޔަސް އޭނާގެ...

 • ޝޯ ބަލަން ދިޔަ މީހުން ތޮއްޖެހި ފިތި ބާރުވެއްޖެ

  ޝޯ ބަލަން ދިޔަ މީހުން ތޮއްޖެހި ފިތި ބާރުވެއްޖެ

  08 ޖެނުއަރީ 2015 22 comments

  އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ހިޕް ހޮޕް/އާރުއެންޑްބީ/ރެޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އޭކަން އާއި އިންޑިއާގެ އެންމެ މަގްބޫލް އެއް ފިލްމީ ތަރި އަދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ޕާފޯމްކުރާ ޝޯ މިރޭ ބެލުމަށް ގަލޮޅު ދަނޑަށް ވަންނަން...

 • އޭކަން އާއި ޕްރިޔަންކާގެ ޝޯ ބަލަން ކިޔޫ ހަދައިފި

  އޭކަން އާއި ޕްރިޔަންކާގެ ޝޯ ބަލަން ކިޔޫ ހަދައިފި

  08 ޖެނުއަރީ 2015 17 comments

  އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ހިޕް ހޮޕް/އާރުއެންޑްބީ/ރެޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އޭކަން އާއި އިންޑިއާގެ އެންމެ މަގްބޫލް އެއް ފިލްމީ ތަރި އަދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ޕާފޯމްކުރާ ޝޯ މިރޭ ބެލުމަށް މިހާރު ވެސް ކިޔޫގައި...

 • ޕްރިޔަންކާ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

  ޕްރިޔަންކާ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

  08 ޖެނުއަރީ 2015 14 comments

  އިންޑިއާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ފިލްމީ ތަރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ދާދި ދެންމެއަކު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އަދީބު ޕްރިޔަންކާ އަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވި...

 • ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް އެވޯޑްސް: "ބިގް ބޭންގް ތިއަރީ" އަދި ޑައުނީ އަށް ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް

  ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް: "ބިގް ބޭންގް" އަދި ޑައުނީ އަށް ބޮޑު ރެއެއް

  08 ޖެނުއަރީ 2015

  ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް އެވޯޑްސް ހަފްލާ މިއަދު ހެނދުނު ނިމުނު އިރު ރޮބަޓް ޑައުނީ ޖޫނިއާ ގެ އަށް ދިޔައީ ދެ އެވޯޑް ހިފައިގެންނެވެ. "ދަ ޖަޖް" އަދި "ދި އަޔަން މޭން" ފަދަ...

 • "ގަބޫލުކޮށްފިންތަ؟ އަހަންނަކީ މޮޔައެއް ނޫން، ހަގީގީ ފޭނެއް"

  "ގަބޫލުކޮށްފިންތަ؟ އަހަންނަކީ މޮޔައެއް ނޫން، ހަގީގީ ފޭނެއް"

  08 ޖެނުއަރީ 2015 40 comments

  ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާއާ އެއް ސްޓޭޖަކުން ދިވެހި ނެށުންތެރިޔާ ސުނީތާ އަލީ އަށް...

 • އޭކަންގެ ދައުވަތު: "ޕާޓީކުުރަން ތައްޔާރުވެގެން ޝޯ އަށް އާދޭ"

  އޭކަންގެ ދައުވަތު: "ޕާޓީކުުރަން ތައްޔާރުވެގެން ޝޯ އަށް އާދޭ"

  08 ޖެނުއަރީ 2015 25 comments

  މާލޭގައި މިރޭ ބާއްވާ ޝޯ ބަލަން ވަންނަ އޭނާގެ މިއުޒިކަށް ލޯބިކުރާ މީހުން ޕާޓީކުރަން ތައްޔާރުވެގެން އެ ޝޯ އަށް ދިއުމަށް، މިއަދު ހެނދުނު ރާއްޖެ އައި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އޭކަން...