މިއުޒިކް - އެންމެ ފަސް

 • މޫޝާން އެންމެ ފަހުން ސޫޒަންއާ އެކު "ރީތިކަން" ދައްކާލައިފި

  މޫޝާން އެންމެ ފަހުން ސޫޒަންއާ އެކު "ރީތިކަން" ދައްކާލައިފި

  03 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 10 comments

  "ރީތިކަން"ގެ ވީޑިއޯއެއް ހަދަން އުޅޭ ވާހަކަ މޫޝާން މުބާރަކް (މުއްމު) އިއުލާންކުރިތާ ނުވަ މަސް ފަހުން އެކަން ހަގީގަތަކަށް ހަދައިފި އެވެ. ލަވަ އަޑުއަހާ މީހުންގެ ފޭވަރިޓަކަށް ވެފައިވާ މި ލަވައިގެ ވީޑިއޯ...

 • އެމްޓީވީ އެވޯޑްސް: ރާނީއަކީ ޓޭލާ، މައިލީއަށް މިނާޖްގެ ރައްދެއް، ކަންޔޭ ރައީސްކަމަށް

  ރާނީއަކީ ޓޭލާ، މައިލީއަށް މިނާޖްގެ ރައްދެއް، ކަންޔޭ ރައީސްކަމަށް

  31 އޯގަސްޓް 2015 2 comments

  ލޮސް އެންޖެލިސް، އޮގަސްޓް 31، (އޭއެފްޕީ) - ރެޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކަންޔޭ ވެސްޓް 2020ގައި ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލާނެ ކަމަށް ބުނި އިރު މައިލީ ސައިރަސް އޭނާގެ އާ އަލްބަމް ރިލީޒްކުރީ ހިލެ އެވެ....

 • މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު އާދޭޝް ޝްރީވާސްތާވްގެ ހާލު ސީރިއަސް

  މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު އާދޭޝް ޝްރީވާސްތާވްގެ ހާލު ސީރިއަސް

  31 އޯގަސްޓް 2015

  ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރެއް ކަމަށްވާ އާދޭޝް ޝްރީވާސްތާވްގެ ކެންސަރު އަނބުރާ އައިސް އޭނާގެ ހާލުބޮޑުވެ މަރާ ހަނގުރާމަކުރަމުންދާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ.އާދޭޝް އަށް ކެންސަރު ޖެހުނުކަން އެނގުނީ މީގެ...

 • ވަން ޑިރެކްޝަން ރޫޅާލާކަށް ނޫޅެން، ބްރޭކެއް ނަގަނީ: ނަޔަލް

  ވަން ޑިރެކްޝަން ރޫޅާލާކަށް ނޫޅެން، ބްރޭކެއް ނަގަނީ: ނަޔަލް

  25 އޯގަސްޓް 2015

  އިނގިރޭސި ބޯއި ބޭންޑް ވަން ޑިރެކްޝަން އެއް އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ރޫޅާލައި ބޭންޑް މެމްބަރުން އަމިއްލަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއްގައި މަސައްކަތްކުރަން އުޅޭ ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާގައި ރިޕޯޓްކުރި ޚަބަރު ނަޔަލް ހޯރަން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.ވަން...

 • ވަން ޑިރެކްޝަން ރޫޅާލަނީ

  ވަން ޑިރެކްޝަން ރޫޅާލަނީ

  24 އޯގަސްޓް 2015

  ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ފުރާވަރު ކުދިންގެ ހިތްތައް ހަލާކުވަމުން އެބަ ދެ އެވެ. އިނގިރޭސި ބޯއި ބޭންޑް ވަން ޑިރެކްޝަން އަންނަ މާޗް މަހު ރޫޅާލާނެ ކަމުގެ ރިޕޯޓްތަކެއް މީޑިއާގައި ވަނީ ފެންމަތިވެފަ...

 • ކަންޔޭ ވެސްޓްގެ އާ ލަވަ "ޓެލް އޯލް ޔޯ ފްރެންޑްސް"

  ކަންޔޭ ވެސްޓްގެ އާ ލަވަ "ޓެލް އޯލް ޔޯ ފްރެންޑްސް"

  20 އޯގަސްޓް 2015

  އެމެރިކާގެ އާރްއެންބީ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކަންޔޭ ވެސްޓް ފޭނުންނަށް އާ ލަވައެއް އަޑުއިއްވައިދީފި އެވެ.ލަސް ވޭގަސްގެ ކްލަބެއްގައި ހުށަހަޅައިދިން ޕާފޯމެންސެއްގައި "ޓެލް އޯލް ޔޯ ފްރެންޑްސް" ތައާރަފްކުރި އިރު ވެސްޓް އެ ލަވަ ކިޔާފައެއް...

 • "އެމްޕަޔާ"ގެ ކާމިޔާބީއާ އެކު ޓީވީ ނެޓްވާކްތަކުގެ ކަޅި މިއުޒިކަލް ސީރީޒްތަކަށް

  "އެމްޕަޔާ"ގެ ކާމިޔާބީއާ އެކު މިއުޒިކަލް ސީރީޒްތަކަށް ސަމާލުކަން

  11 އޯގަސްޓް 2015

  މި އަަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ތައާރަފްކުރި ޓީވީ ސިލްސިލާ "އެމްޕަޔާ"ގެ ކާމިޔާބީ އަށް ފަހު އެމެރިކާގެ ޓީވީ ނެޓްވާކްތަކުން މިއުޒިކަލް ޑްރާމާތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭން ފަށައިފި އެވެ. "ވިނީލް"، "ސްޓާ" އަދި "ދަ ގެޓް...

 • ޔުގެންޑާގެ ރައީސްގެ އަޑުފުޅުން ކެމްޕޭން ލަވައެއް ރެކޯޑްކުރައްވައިފި

  ޔުގެންޑާގެ ރައީސްގެ އަޑުފުޅުން ކެމްޕޭން ލަވައެއް ރެކޯޑްކޮށްފި

  27 ޖުލައި 2015

  ކަމްޕާލާ (ޖުލައި 23) - އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ޔުގެންޑާގެ ރައީސް ޔުވާރީ މުސެވެނީގެ އަޑުފުޅުން ކެމްޕޭން ލަވައެއް ރެކޯޑް ކުރައްވައިފި އެވެ.ޔުގެންޑާގައި 1986 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވެރިކަން...

 • ލަވަތައް ކޮޕީކުރިކަމަށް މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު ޕްރީތަމް އެއްބަސްވެއްޖެ

  ލަވަތައް ކޮޕީކުރިކަމަށް މިއުޒިކް ކޮމްޕޯސާ ޕްރީތަމް އެއްބަސްވެއްޖެ

  26 ޖުލައި 2015 1 comments

  ޕްރީތަމް އަކީ ބޮލީވުޑް ފިލްމުތަކަށް ލަވަ ތައްޔާރުކޮށްދޭ ޑައިރެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ލިބިފައިވާ އެއް ޑައިރެކްޓަރެވެ. ހަމަ އެއާއެކު ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އޭނާ ލަވަތައް ކޮޕީކޮށްގެން މަކަރުހަދާކަމަށް...

 • މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ތައާރަފްކޮށްފި

  މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ތައާރަފްކޮށްފި

  26 ޖުލައި 2015 10 comments

  އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޓީވީ ލަވަ މުބާރާތެއް ކަމަށްވާ "އައިޑޮލް" ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އިން ފްރެންޗައިޒްކޮށް "މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް" ބާއްވަން ނިންމާފައިވާކަން މިރޭ އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. މިނިވަން 50 ފާހަގަކުރުމަށް...