މިއުޒިކް - އެންމެ ފަސް

 • ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގްބޫލު ފަންނާނަކަށް ޓޭލާ ސްވިފްޓް

  ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގްބޫލު ފަންނާނަކަށް ޓޭލާ ސްވިފްޓް

  24 ފެބުރުއަރީ 2015 3 comments

  މިދިޔަ އަހަރު މުޅި ދުނިޔެއިން ވެސް އެންމެ ގިނަ ލަވަ ވިއްކި ފަންނާނަކަށް ޓޭލާ ސްވިފްޓް ހޮވައިފި އެވެ.އިންޓަނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް ދަ ފޮނޮގްރަފިކް އިންޑަސްޓްރީ (އައިއެފްޕީއައި) އިން ބުނިގޮތުގައި ފިޒިކަލް ކޮޕީ...

 • ލީބިއާގައި ހުރި މިއުޒިކް ސާމާން އައިއެސް އިން އަންދާލަނީ

  ލީބިއާގައި ހުރި މިއުޒިކް ސާމާން އައިއެސް އިން އަންދާލަނީ

  22 ފެބުރުއަރީ 2015 3 comments

  ޓްރިޕޮލީ (ފެބްރުއަރީ 22) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން ލީބިއާގައި އެ މީހުންގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި މިއުޒިކް ސާމާނު އަންދާ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމުކޮށްފި އެެވެ.އައިއެސް އިން އާއްމުކޮށްފައިވާ ފޮޓޯތަކުގެ...

 • ގެއަކުން ވައްކަންކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ވެނީލާ އައިސް ހައްޔަރުކޮށްފި

  ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއްގައި ވެނީލާ އައިސް ހައްޔަރުކޮށްފި

  19 ފެބުރުއަރީ 2015

  މީގެ ވިއްސަކަށް އަހަރު ކުރީގެ ހިޓް ލަވަ "އައިސް އައިސް ބޭބީ" އިން މުޅި ދުނިޔޭގައި މަޝްހޫރުވި އެމެރިކާގެ ރެޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ވެނީލާ އައިސް، އަސްލު ނަމުން ނަމަ ރޮބަޓް ވެން ވިންކްލް،...

 • ލޭޑީ ގާގާ ކައިވެނިކުރަނީ

  ލޭޑީ ގާގާ ކައިވެނިކުރަނީ

  18 ފެބުރުއަރީ 2015 1 comments

  މަންމަގެ ކައިވެނި ހެދުން ލައިގެން ކުޅުނު ވީޑިއޯއެއް ހެދުމުގެ ތެރޭގައި ބައްދަލުވި އެކްޓަރަކާ ކައިވެނިކުރަން އުޅޭކަން އެމެރިކާގެ ޕޮޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލޭޑީ ގާގާ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.އޭނާގެ މިއުޒިކްގެ އިތުރުން އާދަޔާހިލާފު ހެދުންތައް އެޅުމުގެ...

 • މުއްމުގެ ހަދިޔާ: އޭނާގެ ލަވަތައް އެއް ތަނަކުން

  މުއްމުގެ ހަދިޔާ: އޭނާގެ ލަވަތައް އެއް ތަނަކުން

  16 ފެބުރުއަރީ 2015 8 comments

  ރާއްޖޭގެ މިއުޒިކް އިންޑަސްޓްރީގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދަމުން އަންނަ ފަންނާނު، މޫޝާން މުބާރަކް (މުއްމު) އޭނާގެ ފޭނުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ހަދިޔާއެއް ދީފި އެވެ. ލޯބިވެރިންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ދިން އެ ހަދިޔާ އަކީ،...

 • ގްރެމީގެ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑުތައް އަސަރުގަދަ އަޑުތަކަށް

  ގްރެމީގެ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑުތައް އަސަރުގަދަ އަޑުތަކަށް

  10 ފެބުރުއަރީ 2015

  ގްރެމީ އެވޯޑް ހަފްލާ މި އަހަރު ވެސް ނިމިގެންދިޔައީ ވިދުންގަދަ ހުށަހެޅުންތަކާ އެކުގަ އެވެ. އެކަމަކު މިއުޒިކް އިންޑަސްޓްރީން މިފަހަރު ފަންނާނުންގެ އަގު ވަޒަންކުރީ ހުށަހެޅުންތެރިކަމަށް ވުރެ ބޮޑަށް އަސަރު އެކުލެވިގެންވާ މިންވަރަށް...

 • ބޮޑު ޝޯ ބުނެދިން ބޮޑު ސިއްރު

  ބޮޑު ޝޯ ބުނެދިން ބޮޑު ސިއްރު

  12 ޖެނުއަރީ 2015 36 comments

  "މި ވަރުގެ ކަމެއް ނުދެކެމޭ" އެތައް ބަޔަކު ބުނީ ސަމާސާއަކަށް ނޫނެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ހަރަކާތެވެ. ދިވެހިންނަށް ގާތުން ދެކެލަން ލިބުނު އެންމެ ބޮޑެތި ތަރިންނެވެ....

 • އޭކަން އާއި ޕްރިޔަންކާ ބަލަން ކުރި "ބޮޑު ހޭދަ" ފަނުފުލުން!

  އޭކަން އާއި ޕްރިޔަންކާ ބަލަން ކުރި "ބޮޑު ހޭދަ" ފަނުފުލުން!

  09 ޖެނުއަރީ 2015 30 comments

  އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ހިޕްހޮޕް/އާރުއެންޑްބީ/ރެޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އޭކަން އާއި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ޕްރިޔަންކާ ރާއްޖެ އަންނަ ވާހަކަ އަޑުއިވުނީއްސުރެ އޭނާ އައީ ރޭގެ ޝޯ އަށް ދިއުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އިއްޔެ 700ރ....

 • ދަރުސްތައް އިތުރުކުރާނެ، ހެޔޮ ކަންކަމަށް ބާރުއަޅާނެ: ޝަހީމް

  ދަރުސްތައް އިތުރުކުރާނެ، ހެޔޮ ކަންކަމަށް ބާރުއަޅާނެ: ޝަހީމް

  09 ޖެނުއަރީ 2015 91 comments

  އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އެ މިނިސްޓްރީގެ ވާޖިބު އަދާކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށާއި ދަރުސްތައް އިތުރުކޮށް ހެޔޮ ކަންކަމަށް ބާރުއަޅާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝަހީމް ދާދި ދެންމެއަކު ޓްވިޓާގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.އެމެރިކާގެ ހިޕް ހޮޕް/އާރުއެންޑްބީ/ރެޕް...

 • ޕްރިޔަންކާގެ ޕާފޯމެންސެއް ނޯންނާނެ!

  ޕްރިޔަންކާގެ ޕާފޯމެންސެއް ނޯންނާނެ!

  08 ޖެނުއަރީ 2015 24 comments

  ގަލޮޅު ދަނޑުގައި މިރޭ ބާއްވާ ޝޯގައި ޕާފޯމް ނުކުރާނެ ކަމަށް ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ދާދި ދެންމެއަކު ބުނެފި އެވެ.ބޮލީވުޑް ތަރި ޓްވިޓާގައި ބުނިގޮތުގައި މާލެ އައިސް މިރޭ ޝޯ އަށް ދިޔަޔަސް އޭނާގެ...