މިއުޒިކް - އެންމެ ފަސް

 • ވަންޑައިރެކްޝަންގެ މެންބަރުންނާ ޒޭން މާލިކް އިހްތިރާމް އަދާކޮށްފި

  ޒޭން މާލިކް އޭނާގެ ކުރީގެ ބޭންޑަށް އިހްތިރާމް އަދާކޮށްފި

  19 އެޕްރީލް 2015

  'ވަން ޑައިރެކްޝަން' ގެ މެންބަރުންނަށް ޒޭން މާލިކް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިހްތިރާމް އަދާކޮށްފި އެވެ. ވަން ޑައިރެކްޝަން ބޭންޑުން ވަކިވުމަށްފަހު ޒޭން މާލިކް އޭނާގެ ކުރީގެ އެކުވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރީ ލަންޑަންގެ ގްރޮސްވެނާ...

 • ލަންކާ އާއި ރާއްޖޭގެ މިއުޒީޝަނުންގެ ޝޯއެއް ބާއްވަނީ

  ލަންކާ އާއި ރާއްޖޭގެ މިއުޒީޝަނުންގެ ޝޯއެއް ބާއްވަނީ

  09 އެޕްރީލް 2015 5 comments

  ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާގެ ފަންނާނުން ބައިވެރިވާ މިއުޒިކް ޝޯއެއް ދަރުބާރުގޭގައި މިރޭ ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.ޓިކެޓް ވިއްކައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ޝޯގައި މިއުޒިކް ކުޅޭނީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިންނާއި ލަންކާގެ މަޝްހޫރު...

 • އެވްރިލް ލެވީން ބޮޑު ބައްޔެއްގައި ފަސް މަސް ދުވަސް ހޭދަކޮށްފި

  އެވްރިލް ލެވީން ބޮޑު ބައްޔެއްގައި ފަސް މަސް ދުވަސް ހޭދަކޮށްފި

  02 އެޕްރީލް 2015 1 comments

  ލައިމް ޑިޒީސް ޖެހިގެން ފަސް މަސް ދުވަހު އެނދުގައި އޮންނަން ޖެހި، މަރުވާން އުޅޭ ކަމުގެ އިހުސާސްކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ރޮކް ތަރި އެވްރިލް ލެވީން ބުނެފި އެވެ.ކެނެޑާގެ ގިޓަރިސްޓް އަދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ވަނީ...

 • ޒޭން މާލިކްގެ ފުރަތަމަ ސޯލޯ ލަވަ އާއްމުކުރުމަށް ފަހު ނަގައިފި

  ޒޭން މާލިކްގެ ފުރަތަމަ ސޯލޯ ލަވަ އާއްމުކުރުމަށް ފަހު ނަގައިފި

  01 އެޕްރީލް 2015 1 comments

  އިނގިރޭސި ބޯއި ބޭންޑް ވަން ޑިރެކްޝަނުން ވަކިވެފައިވާ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޒޭން މާލިކްގެ ފުރަތަމަ ސޯލޯ ލަވަ އާއްމުކުރިތާ އެއް ދުވަސް ވެސް ނުވަނީސް އެ ލަވަ އިންޓަނެޓުން ނަގައިފި އެވެ.ވަން ޑިރެކްޝަނުން ވަކިވިކަން...

 • 'ޓައިޑަލް'ގެ ވެރިންގެ ތެރޭގައި މެޑޯނާ، ރިއާނާ، ޖޭޒީ އަދި ބިއޯންސޭ

  މެޑޯނާ، ރިއާނާ، ޖޭޒީ އަދި ބިޔޯންސޭއަކީ ވެސް 'ޓައިޑަލް'ގެ ވެރިން!

  31 މާޗް 2015

  އާޓިސްޓުންގެ ބަޔަކު އަމިއްލަ އަށް ތައާރަފްކުރި ފުރަތަމަ މިއުޒިކް ސްޓްރީމިން ހިދުމަތް ޓައިޑަލްގެ ވެރިންގެ ތެރޭގައި ނަން މަޝްހޫރު ތަރިން ކަމަށްވާ މެޑޯނާ، ބިޔޯންސޭ، ޖޭޒީ އަދި ރިއާނާ ވެސް ހިމެނިއްޖެ އެވެ. ...

 • ބޮޑު ސަޕްރައިޒެއްގައި ޖަސްޓިން ބީބާ އެނބުރި ސްޓޭޖަށް

  ބޮޑު ސަޕްރައިޒެއްގައި ޖަސްޓިން ބީބާ އެނބުރި ސްޓޭޖަށް

  29 މާޗް 2015

  ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެރިއާނާ ގްރާންޑޭ އެމެރިކާގައި ރޭ ބޭއްވި ކޮންސަޓެއްގައި ޖަސްޓިން ބީބާ ކުއްލިއަކަށް ސްްޓޭޖަށް އަރައި އެރިއާނާ އާއި އޭނާގެ ފޭނުން ހައިރާންކޮށްލައިފި އެވެ.ފްލޮރިޑާގެ މަޔާމީގައި ބޭއްވި ކޮންސެޓުން ބީބާ މި ފެނުނީ...

 • މަޝްހޫރުކަން ބޭނުން ނުވި ޒޭން މާލިކް ބޭންޑު ދޫކޮށްލައި އެކަނި ލަވަކިޔަން ފަށަނީ

  މަޝްހޫރުކަން ބޭނުން ނުވި ޒޭން މާލިކް އެކަނި ލަވަކިޔަން ފަށަނީ!

  29 މާޗް 2015 6 comments

  މަޝްހޫރުކަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުނެ އިނގިރޭސި ބޯއި ބޭންޑް ވަން ޑިރެކްޝަނުން ވަކިވި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޒޭން މާލިކް އަމިއްލަ އަލްބަމެއް ނެރެން ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.ބޭނުންވަނީ މީހުންގެ...

 • ޒޭން މާލިކް ވަން ޑިރެކްޝަން އިން ވަކިވެއްޖެ

  ޒޭން މާލިކް ވަން ޑިރެކްޝަން އިން ވަކިވެއްޖެ

  26 މާޗް 2015 5 comments

  އިނގިރޭސި ބޯއި ބޭންޑް ވަން ޑިރެކްޝަންގެ މެމްބަރު ޒޭން މާލިކް އެ ބޭންޑުން ވަކިވެއްޖެ އެވެ.އެތަކެއް މިލިއަން ފުރާވަރު އަންހެންކުދިންގެ ހިތްހަލާކުކޮށްލާނެ މި ހަބަރު ދެމުން މާލިކް ވަނީ ފޭނުންގެ ކިބައިން މައާފަށް...

 • ފިރިމީހާ ބަލަން ބްރޭކެއް ނެގުމަށް ފަހު ސެލީން ޑިއޯން އެނބުރި އަންނަނީ

  ފިރިމީހާ ބަލަން ބްރޭކެއް ނެގި ސެލީން ޑިއޯން އެނބުރި އަންނަނީ

  23 މާޗް 2015 1 comments

  ފިރިމީހާ އަށް ކެންސަރު ޖެހުމާ ގުޅިިގެން އަޅާލުން ދޭން، ވަކި މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް މިދިޔަ އަހަރު ޗުއްޓީއެއް ނެގުމަށް ފަހު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސެލީން ޑިއޯން އަނެއްކާވެސް މަސައްކަތަށް ނުކުންނަން ނިންމައިފި އެވެ."ޕީޕަލް"...

 • ކޮއްކޮ ދިން ވަޅީގެ ހަމަލާއެއްގައި ސްލިޕްނޮޓްގެ ގިޓަރިސްޓް ޒަހަމްވެއްޖެ

  ސްލިޕްނޮޓްގެ ގިޓަރިސްޓްގެ ބޮލަށް އޭނާގެ ކޮއްކޮ ވަޅި ހަރައިފި

  12 މާޗް 2015 1 comments

  އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ހެވީ މެޓަލް ބޭންޑް ސްލިޕްނޮޓްގެ ގިޓަރިސްޓް މިކް ތޮމްސަންގެ ބޮލަށް އޭނާގެ ކޮއްކޮ އެންޑްރޫ ވަޅި ހަރާލުމާ ގުޅިގެން ޒަހަމްވެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އިއްޔެ ބާއްވައިފި އެވެ.ފުލުހުންގެ ބަޔާނެއްގައި ބުނިގޮތުގައި އަޔޯވާގެ...