މިއުޒިކް - އެންމެ ފަސް

 • ލަވައިގެ ތެރެއިން މީރާ އާއި ޔާމީން: ކައިވެނިކުރުމުގެ ކުރިން

  ލަވައިގެ ތެރެއިން މީރާ އާއި ޔާމީން: ކައިވެނިކުރުމުގެ ކުރިން

  17 އެޕްރީލް 2014 40 comments

  ލަވައިގައި މީރާގެ ސުވާލަކީ، "ލޯބިވާ ވަރު ބުނުމަކީ ގޯހެއްތޯ؟" އެވެ. ޔާމީންގެ ޖަވާބު ނިކަން ސާފުވެފައި ތިލަ އެވެ. އޭނާ އެދެނީ "އިސް ނަގަމުން" ކުރިއަށް އައުމަށެވެ. ދެން ދެ މީހުން އެކުގައި...

 • ހައްޔަރުނުކުރުމަށް އެދި މޭނާ ހައްސާނު ލަވަކިޔުން ހުއްޓާލީތަ؟

  ހައްޔަރުނުކުރުމަށް އެދި މޭނާ ހައްސާނު ލަވަކިޔުން ހުއްޓާލީތަ؟

  13 އެޕްރީލް 2014 18 comments

  އޭނާ ހުރީ އިސްތަށިގަނޑު މައްޗަށް ނަގައި، ފޮޅިފައިވާ މަލެއްގެ ސިފަ އަށް އައްސައިގެން ހުދު ކުލައިގެ ފަޓްލޫނަކާއި ރަން ރީނދޫ ކުލައިގެ ގަމީހެއްގެ މަތިން ކަޅު ކުލައިގެ ސޫޓެއް ވައްޓާލައިގެން ޓައީ ވެސް...

 • މައިކަލް ޖެކްސަންގެ އާ އަލްބަމެއް މެއި މަހު ނެރެނީ

  މައިކަލް ޖެކްސަންގެ އާ އަލްބަމެއް މެއި މަހު ނެރެނީ

  01 އެޕްރީލް 2014 5 comments

  ޕޮޕް ރަސްގެފާނުގެ ގޮތުގައި ދުނިޔެ އަށް މަޝްހޫރުވި މައިކަލް ޖެކްސަން އެހުންތެރިންނާ ވަކިވެފައިވީ ނަމަވެސް އޭނާގެ އާދަޔާ ހިލާފު މިޔުޒިކާއި އަޑު މެދުވެރިކޮށް ގާއިމުކޮށްފައި އޮތް ފާލަން ދުވަހަކު ވެސް ނުވެއްޓޭނެކަން ޔަގީނެވެ....

 • ގޮތްދޫނުކުރި މިއުޒީޝަނުގެ އަމިއްލަ ރާގު: އިޝާންޓޭގެ ވާހަކަ

  ގޮތްދޫނުކުރި މިއުޒީޝަނުގެ އަމިއްލަ ރާގު: އިޝާންޓޭގެ ވާހަކަ

  31 މާޗް 2014 14 comments

  "މިއުޒިކް ކުޅެގެން ލިބޭ މަޝްހޫރުކަމާއި ފައިސާއިން މީހާ އެއްކޮށް ބަދަލުކޮށްލާ. އެހެންވީމަ، މިއުޒިކް ކުޅޭ މީހާ މުޖުތަމައުގައި ވަކި ލިމިޓެއްގައި އުޅެން ދަސްކުރަން ޖެހެނީ." އަހުމަދު އިޝާން (އިޝާންޓޭ) ވަނީ ކުޑައިރުގެ ތަޖުރިބާއިން...

 • ސިޔާސީ ލަވައިގެ ވޮލިއުމް ރަތަށް: ރިމޯޓް ކޮބާ؟

  ސިޔާސީ ލަވައިގެ ވޮލިއުމް ރަތަށް: ރިމޯޓް ކޮބާ؟

  20 މާޗް 2014 11 comments

  ހަ މަހުގެ ދަރިފުޅު ނިކަން އުނދަގުލުން ނިންދަވާލައިގެން ދާނުގައި ބާއްވާލާއިރަށް ޖެހިގެން ހުރި ސިޔާސީ ޖަގަހައިން ކޮންމެވެސް ލަވައެއްގެ އަޑު، ކުރެވޭ އެންމެ ގަދައެއްކޮށްލަނީ އެވެ. އިރުކޮޅެއް ނުވެ ސިއްސައިގެން ގޮސް ހޭލާ...

 • ރީތިވާން ބުނާތީ ލޭޑީ ގާގާ ލަވަކިޔުން ހުއްޓާލަނީ!

  ރީތިވާން ބުނާތީ ލޭޑީ ގާގާ ލަވަކިޔުން ހުއްޓާލަނީ!

  17 މާޗް 2014 4 comments

  އެންމެފަހުން ލޭޑީ ގާގާ ވެސް މި ވާހަކަ ފެށީ އެވެ. ލަވަކިޔުން ހުއްޓާލަން އުޅޭ ވާހަކަ ޖަސްޓިން ބީބާ ދެއްކިފަހުން އޭނާ އެ އުޅެނީ ފުލުހުންގެ އަތް ދަށުން ސަލާމަތްނުވެވިގެންނެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޝްހޫރު...

 • "ގޯސްޓް ސްޓޯރީސް" އާއެކު ކޯލްޑްޕްލޭގެ އަސްލު ގެއްލިދާނެތަ؟

  "ގޯސްޓް ސްޓޯރީސް" އާއެކު ކޯލްޑްޕްލޭގެ އަސްލު ގެއްލިދާނެތަ؟

  11 މާޗް 2014

  އެންމެންނަކީ ވެސް ކޯލްޑްޕްލޭގެ ފޭނުންނެވެ. މިއުޒިކްގެ ދުނިޔޭގައި އެމީހުން މިހާރު ސިފަކޮށްދޭން ޖެހޭނީ މި ގޮތަށެވެ. ފުރަތަމަ އަލްބަމް "ޕެރަޝޫޓްސް" ގެ ސިންގަލް، "ޔެލޯ" އާއެކު މިއުޒިކް ދުނިޔެ ފަތަހަކުރި ގޮތަށް އެމީހުން...

 • މިއީ ސްކޫލް ކުދިންގެ ލަވަ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ އުނޫޝާތަ؟

  މިއީ ސްކޫލް ކުދިންގެ ލަވަ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ އުނޫޝާތަ؟

  27 ފެބުރުއަރީ 2014 7 comments

  ޕާކިސްތާނުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އާތިފް އަސްލަމް ކޮލެޖުގެ ލަވަ މުބާރާތްތަކުގައި ލަވަކީއިރު އޭނާއާ ވާދަކޮށްލެވޭ ވަރުގެ ދެ ވަނަ ލަވަކިޔުންތެރިޔަކު ނެތެވެ. އެންމެފަހުން އެ މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިނުވާން ނިންމީ، އޭނާ ނޫން އެހެން ލަވަކިޔުންތެރިންނަށް...

 • ކޭޓީ ޕެރީގެ "ޑާކް ހޯސް" އާއެކު މުސްލިމުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ

  ކޭޓީ ޕެރީގެ "ޑާކް ހޯސް" އާއެކު މުސްލިމުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ

  27 ފެބުރުއަރީ 2014 8 comments

  އެމެރިކާގެ ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ކޭޓީ ޕެރީގެ ކާމިޔާބު ސިންގަލް "ޑާކް ހޯސް" ގެ ވީޑިއޯ ލަވަ މިދިޔަ ހަފުތާގައި އާންމުކުރުމާ އެކު މުސްލިމުން ރުޅިގަދަވެ އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުމެއްޖެ އެވެ. މިސްރުގެ ރާނީއެއްގެ...

 • ބޮޑުބެރުގެ ތަހުތުގައި ހިތްތައް ކަތިލަމުން އަންނަ މަންޑޭގެ އެހެން ވާހަކައެއް

  ހިތްތައް ކަތިލަމުން އަންނަ މަންޑޭގެ އެހެން ވާހަކައެއް

  20 ފެބުރުއަރީ 2014 38 comments

  ކާބަފައިންގެ ފަރާތުން މިއަދުގެ ޒުވާނުންނަށް އެންމެ ކަމުދިޔަ އެއްޗަކީ ބޮޑުބެރުކަން ޔަގީނެވެ. މިއަދު ކޮންމެ ދިމާލަކަށް ދުއްވައިގަތަސް މި ބައްދާލަނީ ބޮޑުބެރުގެ އަޑުފަށްގަނޑެވެ. ނުވަތަ އުނަގަނޑުގައި ބޮޑުބެރު އައްސައިގެން އޭގައި ތަޅަމުން އެނބުރެމުން...