މިއުޒިކް - އެންމެ ފަސް

 • ދިވެހިންގެ މެދުގައި އަހަރެންނަށް އޮތް ލޯބި އިހުސާސް ކުރެވިއްޖެ: ޝޯން ޕޯލް

  ދިވެހިންގެ މެދުގައި އޮތް ލޯބި އިހުސާސް ކުރެވިއްޖެ: ޝޯން ޕޯލް

  28 ޑިސެމްބަރ 2014 12 comments

  ދިވެހިންގެ މެދުގައި ތާއީދު އޮތް މިންވަރާއި އޭނާ އަށް ދިވެހިން ފާޅުކުރަމުންދާ ލޯބި އިހުސާސް ކުރެވިއްޖެ ކަމަށް، އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް މާލޭގައި ބާއްވާ ޝޯގައި ބައިވެރިވާ...

 • ހުރިހާ ގެއްލުމެއް ދިވެހި ޓޫރިޒަމަށް؟!

  ހުރިހާ ގެއްލުމެއް ދިވެހި ޓޫރިޒަމަށް؟!

  28 ޑިސެމްބަރ 2014 36 comments

  މިދިޔަ ދެ ތިން ދުވަހު ރާއްޖެ އާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ މީޑިއާގައި ރާއްޖެ އަށް ލިބުނީ ރަނގަޅު ނަމެއްތޯ އަމިއްލަ ނަފުސާ ސުވާލުކޮށްލާށެވެ. އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި އަންނަ ބުދަދުވަހުގެ ރޭ...

 • މިއަހަރު ބޮލީވުޑުން އެންމެ ވިދާލި 10 ލަވަ

  މިއަހަރު ބޮލީވުޑުން އެންމެ ވިދާލި 10 ލަވަ

  28 ޑިސެމްބަރ 2014 4 comments

  ބޮލީވުޑުން މިއަހަރު ވަރަށް ހައިރާންވާ ކަހަލަ ރީތި ލަވަތަކެއް ނެރެފައި ވެއެވެ. ޝާއިރުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންގެ ލަވަތައް ތަންކޮޅެއް ބޮލަށް އުނދަގޫވާ ޒާތަށް ހުރިއިރު...

 • ރާއްޖެ އަންނަން ޝޯން ޕޯލަށް ވިސްނައި ދޭން މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: އަދީބު

  "ރާއްޖެ އަންނަން ޝޯން ޕޯލަށް ވިސްނައިދޭން އެބަ މަސައްކަތް ކުރަން"

  27 ޑިސެމްބަރ 2014 45 comments

  މަރުގެ އިންޒާރު ދީފައިވީ ނަމަވެސް ރާއްޖެ އަންނަން، މަޝްހޫރު ރެގޭ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝޯން ޕޯލަށް ވިސްނައި ދޭން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އަދީބު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.މިނިސްޓަރު...

 • ޝޯން ޕޯލް ރާއްޖެ އަތުވެދާނެ ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ

  ޝޯން ޕޯލް ރާއްޖެ އަތުވެދާނެ ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ

  27 ޑިސެމްބަރ 2014 8 comments

  އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް މާލޭގައި ބާއްވާ ޝޯގައި ބައިވެރިވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްހޫރު ރެގޭ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝޯން ޕޯލަށް ބަޔަކު މަރުގެ އިންޒާރު ދީފައިވާތީ، އޭނާ ރާއްޖެ އަތުވެދާނެ ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ...

 • ޝޯން ޕޯލް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ ނަމަ މަރާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދިވެހި ހަނގުރާމަވެރިން ދީފި

  ޝޯން ޕޯލަށް ދިވެހި ހަނގުރާމަވެރިން މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި

  26 ޑިސެމްބަރ 2014 39 comments

  އާ އަހަރު ފާހަގަ ކުރުމަށް ބާއްވާ ޝޯ އަށް، ގްރެމީ އެވޯޑު ހާސިލް ކޮށްފައިވާ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝޯން ޕޯލް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ ނަމަ އޭނާ މަރާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު، ދިވެހި ހަނގުރާމަވެރިން ކަމަށް...

 • ޝޯން ޕޯލްގެ ޝޯގައި ދިވެހި އާ ލަވަކިޔުންތެރިއަކަށް ފުރުސަތު ދެނީ

  ޝޯން ޕޯލްގެ ޝޯގައި ދިވެހި އާ ލަވަކިޔުންތެރިއަކަށް ފުރުސަތު ދެނީ

  24 ޑިސެމްބަރ 2014 22 comments

  ގްރެމީ އެވޯޑު ހާސިލް ކޮށްފައިވާ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝޯން ޕޯލްއާ އެކު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ މިއުޒިކް ޝޯގައި ދިވެހި އާ ލަވަކިޔުންތެރިއަކު ވެސް ފެނިގެން ދާނެ ކަމަށް، އެ ޝޯ އިންތިޒާމް ކުރާ...

 • އަލަށް އައި ސޭމް ސްމިތު، ބިޔޯންސޭ އަދި ފެރެލް ވިލިއަމްސްއާ ވާދަކުރަނީ

  އަލަށް އައި ސޭމް ސްމިތު ގްރެމީ ނޮމިނޭޝަންތަކުގެ ކުރީގައި

  09 ޑިސެމްބަރ 2014

  މިއުޒިކްގެ އެންމެ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑް ކަމަށްވާ ގްރެމީ އަށް ނޮމިނޭޓްވި ފަންނާނުންގެ ނަންތައް އިއުލާންކުރި އިރު ބިޔޯންސޭ އަދި ފެރެލް ވިލިއަމްސް އާއެކު އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި އާ ފަންނާނަކު ހިމެނިއްޖެ އެވެ. "ސްޓޭ...

 • "ފްރޯޒެން" ގެ ސީކުއެލް އެބަ ހަދާ: އައިޑީނާ މެންޒެލް

  "ފްރޯޒެން" ގެ ސީކުއެލް އެބަ ހަދާ: އައިޑީނާ މެންޒެލް

  02 ޑިސެމްބަރ 2014 2 comments

  "ފްރޯޒެން" ގެ ފޭނުންނަށް އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ. އެ ފިލްމުގެ ދެވަނަ ބައި ޑިޒްނީން ހަދަމުން އަންނަ ކަމަށް އެލްސާގެ އަޑުއަޅައިދީފައިވާ ބަތަލާ އައިޑީނާ މެންޒެލް ބުނެފި އެވެ. އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބު މި...

 • ޓޭލާ ސްވިފްޓް ވައްޓާލައި ވަން ޑިރެކްޝަން މިއުޒިކް ޗާޓުތަކުގެ ކުރި ހޯދައިފި

  ޓޭލާ ސްވިފްޓް ވައްޓާލައި ވަން ޑިރެކްޝަން ކުރި ހޯދައިފި

  27 ނޮވެމްބަރ 2014 2 comments

  އަލްބަމް ވިޔަފާރީގައި އެމެރިކާގެ މިއުޒިކް ޗާޓްތަކުގައި ރަނިކަން ކުރަމުން އައި ޓޭލާ ސްވިފްޓް ވައްޓާލައި ވަން ޑިރެކްޝަން ކުރި ހޯދައިފި އެވެ. ނީލްސަން ސައުންޑްސްކޭން އިން ރޭ ނެރުނު ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި އިނގިރޭސި ބޯއި...