މިއުޒިކް - އެންމެ ފަސް

 • މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް އެންމެންގެ ހިތް އަތުލައިފި

  މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް އެންމެންގެ ހިތް އަތުލައިފި

  23 ޖެނުއަރީ 2016 35 comments

  ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޓީވީ ޝޯ ފެށީ ރޭގަ އެވެ. ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަމުން އައި "މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް" ޝޯ ދައްކަން ފެށުމާއެކު، އާދައިގެ މަތިން އެންމެންގެ ޝުއޫރު...

 • ކުޑަކުދިން އޮންލައިން މިއުޒިކް ވީޑިއޯ ބަލަން ދޫކޮށްނުލާތި

  ކުޑަކުދިން އޮންލައިން މިއުޒިކް ވީޑިއޯ ބަލަން ދޫކޮށްނުލާތި

  19 ޖެނުއަރީ 2016 4 comments

  ކުޑަކުދިން އޮންލައިން މިއުޒިކް ވީޑިއޯތައް ބެލުމަކީ ރާބުއިމަށާއި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމަށް އެ ކުދިންނަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ކަމެއް ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ސިއްހީ ގޮތުން ވެސް ކުދިންނަށް ބޮޑެތި ނުރައްކާތައް...

 • ޒޭން މާލިކްގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ ރާއްޖޭގައި

  ޒޭން މާލިކްގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ ރާއްޖޭގައި

  13 ޖެނުއަރީ 2016 2 comments

  އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑް، ވަން ޑައިރެކްޝަންގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޒޭން މާލިކް ދިވެހި ގިނަ ޒުވާނުން ދަންނާނެ އެވެ. އަދި ހަތަރު އަހަރު ވާންދެން ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނު ލޯބިވެރިޔާ، ޕެރީ އެޑްވާޑްސްއާ ރުޅިވެ،...

 • ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނަޓާލީ ކޯލް މަރުވި ސަބަބު އާއިލާއިން ހާމަކޮށްފި

  ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނަޓާލީ ކޯލް މަރުވި ސަބަބު އާއިލާއިން ހާމަކޮށްފި

  10 ޖެނުއަރީ 2016

  ގްރެމީ އެވޯޑު ލިބިފައިވާ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނަޓާލީ ކޯލް ޑިސެމްބަރު 31 ވަނަ ދުވަހު މަރުވި ސަބަބު އާއިލާއިން ހުކުރު ދުވަހު ހާމަކޮށްފި އެވެ.އުމުރުން 65 އަހަރުގައި ނަޓާލީ މަރުވީ ވަރަށް މަދުން ނޫނީ...

 • އަޑެލްގެ ސަބަބުން މިއުޒިކް ސިނާއަތަށް 2015 ގައި ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް

  އަޑެލްގެ ސަބަބުން މިއުޒިކް ސިނާއަތަށް 2015 ގައި ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް

  08 ޖެނުއަރީ 2016 1 comments

  ގްރެމީގެ ގިނަ އެވޯޑުތަކެއް ލިބިފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަޑެލްގެ ސަބަބުން މިއުޒިކް އިންޑަސްޓްރީއަށް މިދިޔަ އަހަރު ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށް، ސިނާއީ އެނަލިސްޓުން ބުނެފި އެވެ.އެމެރިކާގެ ފޯބްސް މަޖައްލާއިން ބުނީ އަޑެލްގެ...

 • ކަންޓްރީ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކްރެއިގް ސްޓްރިކްލެންޑް މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

  ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސްޓްރިކްލެންޑް މަރުވެފައިއޮއްވާ ފެނިއްޖެ

  06 ޖެނުއަރީ 2016

  ކަންޓްރީ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކްރެއިގް ސްޓްރިކްލެންޑް، އޮކްލޮހޯމާގެ ކޯރެއްގެ ކައިރީގައި މަރުވެފައިވާ އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ. އޭނާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ އެކުވެރިއަކާ އެކު ޝިކާރައަށް ނުކުމެގެން އުޅެނިކޮށް ގެއްލިގެން ހޯދާތާ ހަފުތާއެއް ފަހުންނެވެ.އޮކްލަހޯމާ...

 • މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު ޝްރަވަން އެކްސިޑެންޓްވެ ހޮސްޕިޓަލުގައި

  މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު ޝްރަވަން އެކްސިޑެންޓްވެ ހޮސްޕިޓަލުގައި

  06 ޖެނުއަރީ 2016 1 comments

  ތަންކޮޅެއް ކުރިން ވަރަށް ގިނަ ފިލްމުތަކަކަށް ރީތި މިއުޒިކް ތައްޔާރުކޮށްދިފައިވާ މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރުން ކަމަށްވާ ނަދީމް-ޝްރަވަންގެ ތެރެއިން ޝްރަވަން މަގުމަތީ އެކްސިޑެންޓެއްގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަޚަމްވެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ....

 • ލަވައެއްގެ ތަންކޮޅެއް އަބަދު ކިޔެނީ ކީއްވެ؟

  ލަވައެއްގެ ތަންކޮޅެއް އަބަދު ކިޔެނީ ކީއްވެ؟

  05 ޖެނުއަރީ 2016 4 comments

  އެއީ ވަރަށް ފޫހިވާ ލަވައެޔަކަށް ވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު ހަމަ ދޭތެރެއަކުން އެ ލަވައިން ތަންކޮޅެއް ކިޔާލެވެ އެވެ. ބައެއްފަހަރު މިގޮތަށް ބޮލަށް ވަންނަ ލަވައެއް ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ވެސް...

 • ޕާކިސްތާނު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރާހަތު ފާތިހް އަލީ ޚާން އިންޑިއާއިން ޑިޕޯޓްކޮށްލައިފި

  ރާހަތު ފާތިހް އަލީ ޚާން އިންޑިއާއިން ޑިޕޯޓްކޮށްފި

  04 ޖެނުއަރީ 2016

  އާ އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް ތާޖް ފަލަކުނާމާ ޕެލަސްގައި އޮތް ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް އަބޫދާބީ މަގުން އިންޑިޔާއަށް އެތެރެވި ޕާކިސްތާނުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރާހަތު ފާތިހު އަލީ ޚާން އިންޑިޔާ އިން ޑީޕޯޓްކޮށްލައިފި އެވެ.ރާހަތު...

 • މީރާގެ "ލޯތްބަކީ" ފޭނުންނަށް ދިން ހަދިޔާއެއް

  މީރާގެ "ލޯތްބަކީ" ފޭނުންނަށް ދިން ހަދިޔާއެއް

  03 ޖެނުއަރީ 2016 17 comments

  ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ މީރާ މުހައްމަދު މާޖިދުގެ ފުރަތަަމަ އަމިއްލަ ލަވަ "ލޯތްބަކީ" ޔޫޓިއުބްގައި އާއްމުކޮށްފި އެވެ. މިއީ މީރާ ބުނިގޮތުގައި، އާ އަހަރާ އެކު އޭނާގެ ފޭނުންނަށް ދިން ހަދިޔާއެކެވެ....