މިއުޒިކް - އެންމެ ފަސް

 • ކެޓް ސްޓީވެންސް 35 އަހަރަށް ފަހު އެމެރިކާގައި ޝޯތަކެއް ދެނީ

  ކެޓް ސްޓީވެންސް 35 އަހަރަށް ފަހު އެމެރިކާގައި ޝޯތަކެއް ދެނީ

  16 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 3 comments

  ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކެޓް ސްޓީވެންސް 35 އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު އުތުރު އެމެރިކާގައި ޝޯތަކެއް ދިނުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އެބަދެ އެވެ. މިއީ އޭނާގެ އާ...

 • ކުލަ ޔެލޯއެއް ނޫން: ޝިއުޒުގެ ކުލަތައް

  ކުލަ ޔެލޯއެއް ނޫން: ޝިއުޒުގެ ކުލަތައް

  25 ޖުލައި 2014 10 comments

  ޑިންބާ ފެމިލީގެ، ގަދަފަދަ އަޑުގެ ވެރިޔާ މުހައްމަދު ޝިއުޒު އާއި އުފެއްދުންތެރި ސިކުނޑި އިޝާންޓޭ އެއްތަންވެއްޖެ ނަމަ ކަންފަތަށް އަރާމު މިއުޒިކް އެ ދެ މީހުން އުފައްދައިދޭނެކަން އެއީ ޔަގީން ކަމެކެވެ. "ގިޓައިން...

 • އެއީ ހިތާއި ހިތުގެ ގުޅުމެއް: ގްލެން އައިކެންގެ އިންޓަވިއު

  އެއީ ހިތާއި ހިތުގެ ގުޅުމެއް: ގްލެން އައިކެންގެ އިންޓަވިއު

  20 ޖުލައި 2014 12 comments

  ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުން ޖާގަ ހޯދާފައިވާ "ކްލެސިކް" ލަވަ، "ދެންނެވީމޭ ގިސްލާ ރޮއިރޮއިފާ" އަށް ނިއު ޒިލޭންޑްގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ، ގްލެން އައިކެން ގެނެސްދިން ހިތްގައިމުކަމާ އެކު އޭނާ އަށް ވެސް ދިވެހި އެހުންތެރިންގެ ހިތްތަކުން...

 • ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ޝަކީރާ އާއި ސަންޓާނާ އަދި ސަމްބާ ޑާންސް

  ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ޝަކީރާ އާއި ސަންޓާނާ އަދި ސަމްބާ

  13 ޖުލައި 2014 2 comments

  ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗަށް، ރިއޯޑެ ޖެނީރޯގެ މަރަކާނާ ސްޓޭޑިއަމަށް އާޖެންޓީނާ އާއި ޖަރުމަންގެ ޓީމު މިރޭ ނުކުތުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުކުރާނީ ކޮލަމްބިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަކީރާ އާއި މެކްސިކޯގެ...

 • މިއުޒިކް އިންސްޓްރޫމަންޓްތައް ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭ ފޮތެއް ޖައިކާ އިން ސްކޫލްތަކަށް ހަދިޔާކޮށްފި

  މިއުޒިކް އިންސްޓްރޫމަންޓާ ބެހޭ ފޮތެއް ޖައިކާ އިން ހަދިޔާކޮށްފި

  09 ޖުލައި 2014 5 comments

  ބްރާސް ބޭންޑްތަކުގައި އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރާ މިއުޒިކް އިންސްޓްރޫމަންޓްތައް ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޮތެއް ޖަޕާން އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އޭޖެންސީ (ޖައިކާ) އިން ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކަށް...

 • ބޭރު ލަވަކިޔުންތެރިޔަކު "ދެންނެވީމޭ ގިސްލާ ރޮއިރޮއިފައި" ކިޔައިގެން ދިވެހިން އާޝޯހުކޮށްލައިފި

  ބޭރު މީހަކު ދިވެހި ލަވައެއް ކިޔައިގެން ދިވެހިން އާޝޯހުކޮށްލައިފި

  08 ޖުލައި 2014 37 comments

  ރާއްޖޭގައި ވަރަށް މަޝްހޫރުވި ލަވައެއް ކަމަށްވާ "ދެންނެވީމޭ ގިސްލާ ރޮއިރޮއިފައި" ނިއު ޒީލެންޑްގެ ކުޅަދާނަ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ގްލެން އަައިކެން ކިޔާލި ގޮތުން ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު އާޝޯހުކޮށްލައިފި އެވެ.ޒަހިއްޔާ ތައުފީގުގެ މި...

 • 20 އަހަރަށް ފަހު ޕިންކް ފްލޮއިޑްގެ އާ އަލްބަމެއް ނެރެނީ

  20 އަހަރަށް ފަހު ޕިންކް ފްލޮއިޑްގެ އާ އަލްބަމެއް ނެރެނީ

  08 ޖުލައި 2014

  ލަންޑަން )ޖުލައި 8( - "ދަ ޑިވިޝަން ބެލް" އަކީ އެމީހުން އެންމެފަހުން ގެނެސްދިން ސްޓޫޑިއޯ އަލްބަމެވެ. އެއީ މީގެ 20 އަހަރު ކުރިންނެވެ. ދެން މި އޮތީ ޕިންކް ފްލޮއިޑްގެ ފޭނުންނަށް...

 • ނޮތުނެގަލްގެ ކާމިޔާބީގައި ހުރީ ކިހާ ވަރެއްގެ ފޮނިކަމެއް؟

  ނޮތުނެގަލްގެ ކާމިޔާބީގައި ހުރީ ކިހާ ވަރެއްގެ ފޮނިކަމެއް؟

  06 ޖޫން 2014 26 comments

  ރާއްޖޭގެ މިއުޒިކް ބޭންޑެއް ބޭރު ލޭބަލެއްގެ ދަށުގައި މިއުޒިކް ކުޅެގެން ކޮޅަށް ޖެހިލާނެ ދުވަހަކީ ކޮންމެ ދިވެއްސަކު ވެސް ފަހުރުވެރިވާނެ ދުވަހެކެވެ. ރާއްޖޭގެ މިއުޒީޝަނުންނަކީ ދުނިޔޭގެ ސްޓޭޖުގައި ވެސް ފައިތިލަ ސާބިތުކުރެވޭ ފެންވަރުގެ...

 • ރޮކް ޕޭޕާ ސިޒާސްގެ "މައިންޑް ފަންކްޑް" ނެރެފި

  ރޮކް ޕޭޕާ ސިޒާސްގެ "މައިންޑް ފަންކްޑް" ނެރެފި

  05 ޖޫން 2014 6 comments

  ރޮކް ޕޭޕާ ސިޒާސްގެ ފުރަތަމަ އަލްބަމް "މައިންޑް ފަންކްޑް" ރޭ ނެރެފި އެވެ. ބްރޭކް ވޯޓާގައި ބޭއްވި ކުޑަ ހަފުލާއެއްގައި އަލްބަމް ނެރެދެއްވީ ޝަރަފްވެރި މެހްމާނެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ކުރީގެ މިނިސްޓަރު،...

 • "ގަންގްނަމް ސްޓައިލް" ޔޫޓިއުބްގައި ދެ ބިލިއަން ވިއުސް ހަމަކޮށްފި

  "ގަންގްނަމް ސްޓައިލް" ޔޫޓިއުބްގައި ދެ ބިލިއަން ވިއުސް ހަމަކޮށްފި

  01 ޖޫން 2014

  ސެން ފްރެންސިސްކޯ (ޖޫން 1) - ދެކުނު ކޮރެއާގެ ރެޕް ފަންނާނު، ސައިގެ "ގަންގްނަމް ސްޓައިލް" ޔޫޓިއުބްގައި ގާއިމުކުރި، އެންމެ ގިނަ މީހުން ބެލި ވީޑިއޯގެ ރެކޯޑް އިތުރަށް ވަރުގަދަވެއްޖެ އެވެ. ގަންގްނަމް...