މިއުޒިކް - އެންމެ ފަސް

 • ފަލަސްތީނު އަންހެން ކުއްޖަކު އަޑެލް އަށް ގޮންޖަހައިފި

  ފަލަސްތީނު އަންހެން ކުއްޖަކު އަޑެލް އަށް ގޮންޖަހައިފި

  12 ނޮވެމްބަރ 2015 9 comments

  ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އޮސްކާ އެވޯޑާއި މިއުޒިކް އިންޑަސްޓްރީގެ ޝަރަފުވެރި ގްރެމީ އެވޯޑު ވެސް ހޯދާފައިވާ އުމުރުން 27 އަހަރުގެ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަޑެލްގެ "ހެލޯ" ރެކޯޑްތައް މުގުރަނީ އެވެ....

 • ސަނަމް އާއި މީރާގެ "ޔެ ވާދާ ރަހާ"

  ސަނަމް އާއި މީރާގެ "ޔެ ވާދާ ރަހާ"

  10 ނޮވެމްބަރ 2015 22 comments

  އިންޑިއާގެ ބޭންޑު ސަނަމް ރާއްޖެއަށް ކުރި ދަތުރުގައި ދިވެހި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މީރާ މުހައްމަދު މާޖިދާ އެކު ނެގި ވީޑިއޯ ލަވަ ޔޫޓިއުބުގައި ރިލީޒްކޮށްފި އެވެ. ބޭންޑްގެ ލީޑް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސަނަމް ޕޫރީ އާއި...

 • މިއުޒިކް އަޑުއެހުމުން ވަނީ ކިހިނެއް؟

  މިއުޒިކް އަޑުއެހުމުން ވަނީ ކިހިނެއް؟

  04 ނޮވެމްބަރ 2015

  ހެނދުނު ހޭލަން ފޯނުން އަންނަ އެލާމަކީ ލަވައެއް ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. އެއްބަޔަކު މަސައްކަތުގައި އުޅޭނީ ލަވަ ޖަހައިގެންނެވެ. ޖިމްގައި އުޅޭއިރު އަދި ދުވާއިރު ވެސް ލަވަ ޖަހަ އެވެ. އަނެއް ބަޔަކު...

 • ހަތްވަނަ އަލްބަމާއެކު ކޯލްޑްޕްލޭ ރޫޅާލަނީ

  ހަތްވަނަ އަލްބަމާއެކު ކޯލްޑްޕްލޭ ރޫޅާލަނީ

  03 ނޮވެމްބަރ 2015

  ދުނިޔޭގައި މި ވަގުތު އޮތް އެންމެ މަގުބޫލު މިއުޒިކް ބޭންޑް ކަމަށް ކްރިޓިކުން ބުނާ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ކޯލްޑްޕްލޭއިން ޑިސެމްބަރު މަހު 4 ވަނަ ދުވަހު އެ މީހުންގެ ހަތް ވަނަ އަލްބަމް...

 • ހިތާމަވެރި ލަވަ އަޑުއަހާ ހިތްވަނީ ކީއްވެ؟

  ހިތާމަވެރި ލަވަ އަޑުއަހާ ހިތްވަނީ ކީއްވެ؟

  01 ނޮވެމްބަރ 2015 3 comments

  ހިތާމާގައި އުޅުމަކީ އެއްވެސް މީހަކު ބޭނުންވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ހިތާމަވެރި ލަވަ ވަރަށް ފަސޭހައިން ރީތިވެ، ސިކުނޑީގައި ހަރުލަ އެވެ. ހިތްހަލާކުވުމާއި އެކަނިވެރިކަމާއި ހިތާމަޔާ ގުޅުން ހުރި ލަވަތަކަކީ ހުރިހާ ޒަމާނެއްގައި...

 • އަޑެލްގެ "ހެލޯ" ރެކޯޑުތައް މުގުރަން ފަށައިފިި

  އަޑެލްގެ "ހެލޯ" ރެކޯޑުތައް މުގުރަން ފަށައިފިި

  27 އޮކްޓޯބަރ 2015 4 comments

  ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު އަަހަރުގެ ތެރޭގައި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަޑެލް ނެރޭ ފުރަތަމަ އަލްބަމް "25"ގެ ލަވަ "ހެލޯ" މިއުޒިކް ސިނާއަތުގެ ރެކޯޑުތައް މުގުރަން ފަށައިފި އެވެ.މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރި، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަައިމެކްސް...

 • އަގަރް ތުމް ސާތު ހޯ: ތަމާޝާގެ އެންމެ އަސަރުގަދަ ލަވަ

  އަގަރް ތުމް ސާތު ހޯ: ތަމާޝާގެ އެންމެ އަސަރުގަދަ ލަވަ

  26 އޮކްޓޯބަރ 2015 4 comments

  ރަންބީރު ކަޕޫރާއި ދީޕިކާ ޕަދުކޯންގެ "ތަމާޝާ"ގެ ލަވަ އަލްބަމް ނެރުމާއެކު ލަވައަށް ލޯބިކުރާ އެންމެންނަށް ވެސް ބުނެވުނީ އޭ.އާރް. ރަހްމާން މިއުޒިކް ތައްޔާރުކޮށްދީފައިވާ އަލްބަމެއް ނަމަ މިހާ ރީތި ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ....

 • އައިމެކްސް ކެމެރާއިން ނެގި ފުރަތަމަ ލަވައަކަށް އަޑެލްގެ "ހެލޯ"

  އައިމެކްސް ކެމެރާއިން ނެގި ފުރަތަމަ ލަވައަކަށް އަޑެލްގެ "ހެލޯ"

  25 އޮކްޓޯބަރ 2015 1 comments

  އާދައިގެ ފިލްމް ފޯމެޓްތަކަށް ވުރެ އެތައް ގުނައެއް ރިޒޮލިއުޝަން މަތި އައިމެކްސް ކެމެރާއިން ނެގި ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވައަކަށް އަޑެލްގެ ހިތްގައިމު ލަވަ "ހެލޯ" ވެއްޖެ އެވެ.ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީގައި ދޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި...

 • އަދުނާން ސާމީ އިންޑިއާ ރައްޔިތަކަށް ވަނީތަ؟

  އަދުނާން ސާމީ އިންޑިއާ ރައްޔިތަކަށް ވަނީތަ؟

  24 އޮކްޓޯބަރ 2015

  ޕާކިސްތާނުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދުނާން ސާމީ އަށް ވަރަށް އަވަހަށް އިންޑިޔާގެ ރައްޔިތަކަށް ވެވޭނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ. އަދުނާނުގެ ޕާސްޕޯޓްގެ މުއްދަތު މިިދިޔަ މޭ މަހު ހަމަވުމުން ޕާކިސްތާނު...

 • ބޮލީވުޑް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަންޖުއާ މަރުވެއްޖެ

  ބޮލީވުޑް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަންޖުއާ މަރުވެއްޖެ

  22 އޮކްޓޯބަރ 2015

  އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ބާންގްރާ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލަބް ޖަންޖުއާ އޭނާގެ ގޭގައި މިއަދު ހެނދުނު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ. ޖަންޖުއާ އަކީ ހިންދީ ފިލްމުތަކަށް ޕަންޖާބީ ސްޓައިލްގެ ލަވަތައް ކިޔައިދޭ މީހެކެވެ. އަދި...