ޕީޕީއެމް - އެންމެ ފަސް

 • ސަރުކާރުން ފޮނުވާ ގޮތަކަށް މަޖިލީހުން ކަންތައް ކުރާނެ: ރިޔާޒް

  ސަރުކާރުން ފޮނުވާ ގޮތަކަށް މަޖިލީހުން ކަންތައް ކުރާނެ: ރިޔާޒް

  26 ނޮވެމްބަރ 2015 24 comments

  ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ކަންކަން، ސަރުކާރުން ބުނާ ގޮތަކަށް ކުރާނެ ކަމަށް ވިލުފުށި ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ބޭރުގެ މާލީ އެހީތަކަށް ވަކި އެކައުންޓެއް...

 • ފިންގަޕްރިންޓް މައްސަލާގައި އުފެދުނު ގާނޫނީ ސުވާލު

  ފިންގަޕްރިންޓް މައްސަލާގައި އުފެދުނު ގާނޫނީ ސުވާލު

  25 ނޮވެމްބަރ 2015 23 comments

  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އިނގިލީގެ ނިޝާނާ އެކު މެމްބަޝިޕް ފޯމް ހުށަހަޅާފައި ނެތް މީހުން ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރުން އުނިކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމުމުން ގިނަ ޕާޓީތަކަށް އެކަން ވަނީ ބޮޑު ބުރައަކަށް...

 • ގާސިމް ހުންނެވީ ސަރުކާރާ އެކު، އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަން ވެސް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވި: ރައީސް

  ގާސިމްގެ އެއްބާރުލުން ސަރުކާރަށް ފުރިހަމަ އަށް ލިބޭ: ރައީސް

  24 ނޮވެމްބަރ 2015 9 comments

  ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އެއްބާރުލުން ސަރުކާރަށް ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ...

 • އިދިކޮޅު ޕާޓީން ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތަށް މަސައްކަތް ކުރާ ތަނެއް ނުފެނޭ: ރައީސް

  ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތަށް އެމްޑީޕީން މަސައްކަތްކުރާ ތަނެއް ނުފެނޭ

  24 ނޮވެމްބަރ 2015 14 comments

  އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ޕީޕީއެމް އޮތް އިރު، ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރުގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ބޮޑެތި ކަންކަމުގައި އެއްބާރުލުން ދީފައިވީ ނަމަވެސް މިހާރުގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީން އެ މަންޒަރު ނުފެންނަ ކަމަށް ރައީސް...

 • ަރައްޔިތުންގެ އުފަލަށް ސަރުކާރު ތެރެއިން ވެސް ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލަންވެއްޖެ: މައުމޫން

  ސަރުކާރު ތެރެއިން ވެސް ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލަން ޖެހޭ: މައުމޫން

  24 ނޮވެމްބަރ 2015 26 comments

  ރައްޔިތުންގެ އުފަލަށް ސަރުކާރު ތެރެއިން ވެސް ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލައި ގައުމަށް ހިދުމަތް ކުރުން އިސްކުރަން ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.ޕީޕީއެމް އުފެއްދި މަގްސަދާ...

 • މެމްބަރު މުބީން އާއި އަބްދުﷲ ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

  މެމްބަރު މުބީން އާއި އަބްދުﷲ ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

  24 ނޮވެމްބަރ 2015 36 comments

  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގެން، ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މުބީން އާއި ތިނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ އަހްމަދު މިއަދު ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކުރައްވައިފި އެވެ. ދެ މެމްބަރުން ސޮއިކުރައްވަން ސްޓެލްކޯގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި...

 • ބަޖެޓް ފާސްކުރަން ވޯޓު ނުދޭން އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި

  ބަޖެޓް ފާސްކުރަން ވޯޓު ނުދޭން އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި

  23 ނޮވެމްބަރ 2015 11 comments

  އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 27.4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަށް ވޯޓު ނުދޭން އެމްޑީޕީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ. އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި...

 • މެމްބަރުން ހަމަނުވާ އަށް ޕާޓީއެއް އަންނަ މަހު އުވާލަނީ

  މެމްބަރުން ހަމަނުވާ އަށް ޕާޓީއެއް އަންނަ މަހު އުވާލަނީ

  22 ނޮވެމްބަރ 2015 12 comments

  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނުގައި ބުނާ އަދަދަށް މެމްބަރުން ހަމަކޮށްފައި ނުވާ އަށް ޕާޓީއެއް އަންނަ މަހު އުވާލާ ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ބެހޭ ގާނޫނަށް މަޖިލީހުން އޮގަސްޓް...

 • ދެ އަހަރު ތެރޭ ކޮންމެ ދިމާލަކުން ވެސް ފެންނަނީ އުފާވެރި މަންޒަރުތަކެއް: މައުމޫން

  ދެ އަހަރު ތެރޭ ފެންނަނީ އުފާވެރި މަންޒަރުތަކެއް: މައުމޫން

  17 ނޮވެމްބަރ 2015 42 comments

  ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް މިއަދު ދެ އަހަރު ފުރޭއިރު ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރޮނގަކުން، ކޮންމެ ދިމާލަކަށް ބަލާލިއަސް ފެންނަނީ އުފާވެރި މަންޒަރުތަކެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން...

 • ރިޔާސީ ލޯންޗްގައި ބޮން ގޮއްވާލި މީހުންނަށް އަވަހަށް އަދަބު ދިނުމަށް މައުމޫން ގޮވާލައްްވައިފި

  ބޮން ގޮއްވި މީހުންނަށް އަވަހަށް އަދަބު ދިނުމަށް ގޮވާލައްވައިފި

  11 ނޮވެމްބަރ 2015 31 comments

  ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން ރިޔާސީ ލޯންޗްކޮޅުގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ މީހުން ހޯދައި އެ މީހުން ޝަރީއަތުގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކޮށް އެ މީހުންނަށް ހައްގު އަދަބު ދިނުން އަވަސްކުރަން ކުރީގެ...