ޕީޕީއެމް - އެންމެ ފަސް

 • ވެރިކަމަށް ގާސިމް ގެންނަން އެމްޑީޕީން ދައްކާ ވާހަކަ، އޮއްޓަރެއް އެބަ ހުރި ބާ؟

  ވެރިކަމަށް ގާސިމް ގެންނަން ދައްކާ ވާހަކަ، އޮއްޓަރެއް އެބަ ހުރިބާ؟

  01 ފެބުރުއަރީ 2015 71 comments

  ގާނޫނު އަސާސީ ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީ/ޖޭޕީ އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާއިރު، އެއާ އެކު ދައްކާ "އެންމެ ބޮޑު" އެއް ވާހަކަ އަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ދައުރު ހަމަނުވަނީސް ބަދަލުކުރުމުގެ...

 • ގާސިމް އުޅެނީ ވެރިކަމާ ހެދި ގައުމުގެ ހަމަޖެހުން ނަގާލަން: ޕީޕީއެމް

  ގާސިމް އުޅެނީ ވެރިކަމާ ހެދި ގައުމުގެ ހަމަޖެހުން ނަގާލަން:ޕީޕީއެމް

  30 ޖެނުއަރީ 2015 50 comments

  ގާނޫނު އަސާސީހިމާޔަތްކުރުމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއާ "ކައިވެނިކުރީ" ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ގައުމުގެ ހަމަޖެހުން ނަގާލަން ކަމަށް ބުނެ ޕީޕީއެމުން...

 • ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާކުރުމުގެ މައްސަލަތަކަށް ވަރުގަދަ ގާނޫނީ ހައްލެއް ހޯދައިދޭނަން: ނިހާން

  އަނިޔާކުރުން ހުއްޓުވަން ގާނޫނީ ހައްލެއް ހޯދައިދޭނަން: ނިހާން

  30 ޖެނުއަރީ 2015 14 comments

  ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާކުރުމާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން މި އަހަރު ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއްދީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވަރުގަދަ ގާނޫނީ ހައްލެއް ހޯދައިދެއްވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު، ވިލިމާފަންނު...

 • އަޅުގަނޑާއި ރައީސް ޔާމީނާ ދޭތެރޭ ހިޔާލުތަފާތުވުމެއް ނެތް: މައުމޫން

  އަޅުގަނޑާއި ރައީސްއާ ދެމެދު ހިޔާލުތަފާތުވުމެއް ނެތް: މައުމޫން

  30 ޖެނުއަރީ 2015 15 comments

  ޕީޕީއެމްގެ މަސްލަހަތު ނަގާލަން ބަޔަކު ވާހަކަ ދެއްކި ނަމަވެސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އެ މަނިކުފާނާ ދެމެދު އެއްވެސް ހިޔާލުތަފާތުވުމެއް ނެތް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް...

 • "އުއްމީދު" ގެނެސް ދޭ ސަރުކާރަށް ތައުރީފު ކުރައްވަމުން މެމްބަރު ޔާމީން ޕީޕީއެމާ ގުޅިވަޑައިގެންފި

  "އުއްމީދު" ގެންނަ ސަރުކާރަށް ތައުރީފު ކުރަމުން ޔާމީން ޕީޕީއެމަށް

  29 ޖެނުއަރީ 2015 36 comments

  ސަރުކާރުން ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް "އުއްމީދު" ގެނެސްދެމުން ދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފު ކުރައްވަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމަށް މިރޭ ސޮއިކުރައްވައިފި...

 • ޖޭޕީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރަކު ޕީޕީއެމަކާ ނުގުޅޭނެ، އެ މެމްބަރުން ގުޅޭނީ ޖޭޕީއާ: ގާސިމް

  "ޖޭޕީ މެމްބަރަކު ޕީޕީއެމަކާ ނުގުޅޭނެ، މެމްބަރުން ގުޅޭނީ ޖޭޕީއާ"

  29 ޖެނުއަރީ 2015 10 comments

  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު ޕީޕީއެމާ ނުގުޅޭނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު މަޖިލިސް މެމްބަރުންތަކެއް ޖޭޕީއާ ވަރަށް އަވަހަށް ގުޅިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް، އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް...

 • ސަރުކާރުގެ ސައްހަކަން ވަނީ ގެއްލިފައި: ގާސިމް

  ސަރުކާރުގެ ސައްހަކަން ވަނީ ގެއްލިފައި: ގާސިމް

  29 ޖެނުއަރީ 2015 55 comments

  ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ސައްހަކަން މިހާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.ބައެއް ބޭފުޅުން ޖޭޕީ އަށް ސޮއިކުރުމަށް އެ ޕާޓީގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި...

 • ޔާމީނާއި ޖޭޕީގެ ދެ މެމްބަރަކު ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކުރައްވަނީ

  ޔާމީނާއި ޖޭޕީގެ ދެ މެމްބަރަކު ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކުރައްވަނީ

  27 ޖެނުއަރީ 2015 61 comments

  އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާ ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އިތުރު ދެ މަޖިލިސް މެމްބަރަކު އެ ޕާޓީ އަށް ސޮއިކުރައްވާނެކަން "ހަވީރަ"ށް ކަށަވަރުވެއްޖެ...

 • ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާތަކުގައި އެމްޑީޕީން ބައިވެރިވާނެ ބޭފުޅުން ކަނޑައަޅައިފި

  މަޝްވަރާތަކުގައި އެމްޑީޕީން ބައިވެރިވާނެ ޓީމު އެކުލަވާލައިފި

  26 ޖެނުއަރީ 2015 16 comments

  ގާނޫނު އަސާސީ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ފަށަން ރާވާ މަޝްވަރާތަކުގައި އެމްޑީޕީން ބައިވެރިވާނެ ބޭފުޅުން މިއަދު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ. އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް...

 • ރައީސް ޔާމީން، މައުމޫނާއި ވަހީދާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

  ރައީސް ޔާމީން، މައުމޫނާއި ވަހީދާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

  25 ޖެނުއަރީ 2015 29 comments

  ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ކުރީގެ ދެ ރައީސުން ކަމަށްވާ މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާއި މުހައްމަދު ވަހީދާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ބުނިގޮތުގައި ކުރީގެ ދެ ރައީސުންނާ، ރައީސް ޔާމީން ބައްދަލުކުރައްވައި...