ޕީޕީއެމް - އެންމެ ފަސް

 • ހަމްދޫން ހަމީދުގެ ފާޑުކިޔުން ރައީސް ޔާމީނަށް

  ހަމްދޫން ހަމީދުގެ ފާޑުކިޔުން ރައީސް ޔާމީނަށް

  25 ޖުލައި 2014 32 comments

  މިނިވަންދުވަހާ ދިމާކޮށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އާންމުންނަށް ފޮނުވަމުން ގެންދަވާ އެސްއެމްއެސްއާ ގުޅޭ ގޮތުން، އެމަނިކުފާނަށް ބޮޑުބޭބެ ވިދާޅުވާ ހަމްދޫން ހަމީދު ފާޑުު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އާންމުންނަށް ފޮނުއްވަމުން ގެންދަވާ...

 • "ޕާޓީގެ ކަންކަމުގައި" ރައީސް ޔާމީނާއި މައުމޫން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

  "ޕާޓީގެ ކަންކަމުގައި" ރައީސް ޔާމީނާއި މައުމޫން ވާހަކަދައްކަވައިފި

  24 ޖުލައި 2014 24 comments

  "ޕާޓީގެ ކަންކަމުގައި" މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.މައުމޫން މިރޭ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީނާ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވީ ޕާޓީގެ...

 • މި ޕާޓީން އިޒްރޭލާއެކު އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގުޅުމެއް ނުބާއްވާނަން: ޕީޕީއެމް

  އިޒްރޭލާއެކު އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގުޅުމެއް ނުބާއްވާނަން: ޕީޕީއެމް

  23 ޖުލައި 2014 7 comments

  ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ދެމުން އަންނަ އިޒްރޭލާއެކު އެއްވެސް އިރެއްގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގުޅުމެއް ބާއްވާ ތާއީދުނުކުރާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން ބުނެފި އެވެ.ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ، ޕީޕީއެމުން ނެރުނު ނޫސް...

 • ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް މެމްބަރު ވަހީދު އާއި މެމްބަރު ޝަހްދީގެ ނަން ހުށަހަޅައިފި

  ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް މަޖިލީހުން ދެ މެމްބަރެއްގެ ނަން ހުށަހަޅައިފި

  23 ޖުލައި 2014 2 comments

  ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މެމްބަރު ކަމަށް، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމާއި ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން ޝަހްދީގެ ނަން...

 • ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ރިޒާގެ ނަން ޕީޕީއެމުން ހުށަހަޅައިފި

  ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ރިޒާގެ ނަން ޕީޕީއެމުން ހުށަހަޅައިފި

  23 ޖުލައި 2014 4 comments

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގައި އިންނަވާ މެމްބަރުގެ ގޮތުގައި ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރިޒާ ހޮވުމަށްޓަކައި އޭނާގެ ނަން...

 • އަޅުގަނޑަށް ރުހުން ނުދިނީ ބުނާހާ ގޮތެއް ނުހަދާނެތީ: މައުމޫން

  އަޅުގަނޑަށް ރުހުން ނުދިނީ ބުނާހާ ގޮތެއް ނުހަދާނެތީ: މައުމޫން

  20 ޖުލައި 2014 34 comments

  ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުުރުމަށް މައުމޫން ހަމީދަށް ރުހުން ނުދޭން ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުން ނިންމީ އެ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުމުގައި ބުނާހާ ގޮތެއް ނުހަދާނެތީ ކަމަށް...

 • އައްޑޫގެ ކަރަންޓް މައްސަލަ ހުށަނޭޅި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ނިންމާލައިފި

  އައްޑޫގެ ކަރަންޓް މައްސަލާ ކޮމިޓީގައި ނުކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު!

  20 ޖުލައި 2014 3 comments

  އައްޑޫގެ ކަރަންޓްގެ މައްސަލާގައި މިއަދު ބޭއްވި ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގައި އެ މައްސަލަ ހުށަނޭޅި ބައްދަލުވުން ނިންމާލައިފި އެވެ. ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒު ރަޝީދު...

 • މައުމޫންގެ ބާރު ކެނޑުނީތަ؟

  މައުމޫންގެ ބާރު ކެނޑުނީތަ؟

  20 ޖުލައި 2014 55 comments

  ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ގެ މަގާމަަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރުމާ ގުޅޭ މައްސަލަ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ އިއްޔެގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިމިގެން ދިޔަ ގޮތުން ބޮޑު އެއް މަންޒަރު ޔަގީނުން...

 • މައުމޫނުގެ ހުށަހެޅުއްވުން ޕީޕީއެމުން ފެއިލް ކޮށްލައިފި

  މައުމޫނުގެ ހުށަހެޅުއްވުން ޕީޕީއެމުން ފެއިލް ކޮށްލައިފި

  19 ޖުލައި 2014 72 comments

  ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ކަމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ނަގާ ވޯޓުގައި މައުމޫން ހަމީދަށް ތާއީދު ކުރެއްވުމަށް...

 • ޕީޖީ ހޮވުމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި ހިޔާލު ތަފާތުވުން ބޮޑުވެފައި

  ޕީޖީ ހޮވުމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި ހިޔާލު ތަފާތުވުން ބޮޑުވެފައި

  19 ޖުލައި 2014 16 comments

  ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރުމުގައި އުވިދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިޔާލު ތަފާތުވުން އޮތީ އެމްޑީޕީ އާއި ސަރުކާރާ ދެމެދު އެވެ. މައުމޫން ހަމީދަށް އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ތާއިދު ނުކުރި މައިގަނޑު...