ޕީޕީއެމް - އެންމެ ފަސް

 • އެމްޑީޕީ ސަޕޯޓަރުންގެ #ޕީޕީއެމްއިންގްލިޝް

  އެމްޑީޕީ ސަޕޯޓަރުންގެ #ޕީޕީއެމްއިންގްލިޝް

  05 މާޗް 2015 4 comments

  ސިޔާސީ ކަންކަން ހަލަބޮލިވާ ކޮންމެ ދަނޑިވަޅެއްގައި އެއްވެސް ޖެހިލުމެއް، ލަދެއް، ފިކުރެއް ނެތި ޝުއޫރު ފާޅުކުރުމުގައި އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ފޫހިކަމެއް ނެތި އުޅެ އެވެ. މި ވަގުތު އެ މީހުން އަވަދިނެތި އުޅެނީ...

 • ކަންކަން އިސްލާހު ކުރުމުގައި، ހައްގު ބަސް ބުނުން މަތީގައި ދެމިތިބުމަށް އަދާލަތުން ނިންމައިފި

  ހައްގު ބަސް ބުނުން މަތީގައި ދެމިތިބުމަށް އަދާލަތުން ނިންމައިފި

  05 މާޗް 2015 27 comments

  ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ކުރަމުންދާ، އިސްލާމްދީނާއި ގާނޫނުތަކާއި ގަވައިދުތަކާ ހިލާފު ކަންކަން އިސްލާހު ކުރުމަށް ގޮވާލައި، ހައްގު ބަސް ބުނުން މަތީގައި ދެމިތިބުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން މިރޭ ނިންމައިފި އެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ...

 • އެއް ބަޔަކު ނަޝީދު ދޫކޮށްލަން، އަނެއް ބަޔަކު ހުކުމް ކުރަން ގޮވާލައި މުޒާހަރާކޮށްފި

  ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި އަދި ނަޝީދާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާކޮށްފި

  04 މާޗް 2015 21 comments

  ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ބަންދުކުރި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަންކުރަން ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން މިއަދު މާލޭގައި މުޒާހަރާކުރިއިރު، އެ މައްސަލާގައި އެ މަނިކުފާނުގެ...

 • ރައީސް ޔާމީނާއި މައުމޫން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

  ރައީސް ޔާމީނާއި މައުމޫން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

  04 މާޗް 2015 27 comments

  ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ކުރީގެ ރައީސް އަދި ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ބުނިގޮތުގައި މިއަދު މެންދުރު ފަހު، އެ...

 • ބިލް އަނބުރާ ގެންދިޔައީ ގާސިމް އެދިވަޑައިގެނެއް ނޫން: ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

  ބިލް އަނބުރާ ގެންދިޔައީ ގާސިމް އެދިވަޑައިގެނެއް ނޫން: ޖޭޕީ

  04 މާޗް 2015 15 comments

  އުމުރުން 65 އަހަރުވުމުން ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިނުލެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރަން ހުށަހެޅި ބިލް އަނބުރާ ގެންދިޔައީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އެދިވަޑައިގެން ނޫން ކަމަށް އެ ޕާޓީން ރޭ...

 • ޖަލްސާ އިން ބޭރު ކަންތައް ހިނގާ ނަމަ ލައިވް ފީޑް ކަނޑާލާނެ: މަޖިލިސް

  ޖަލްސާއާ ނުގުޅޭ ކަންތައް ހިނގަންޏާ ލައިވްފީޑް ކަނޑާލާނެ: މަޖިލިސް

  04 މާޗް 2015 39 comments

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ޓީވީ ޗެނަލްތަކުން ވަގުތުން ދުރަށް ދައްކަމުންދާ އިރު، ޖަލްސާ އިން ބޭރު ކަންތައް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މެންބަރުން ހިންގަވާ ނަމަ، ޓީވީތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިވް ފީޑް ކަނޑާލާނެ ކަމަށް...

 • ރައީސް ޔާމީންގެ އަމާޒު ރަނގަޅު ފާލެއްގައިތަ؟

  ރައީސް ޔާމީންގެ އަމާޒު ރަނގަޅު ފާލެއްގައިތަ؟

  04 މާޗް 2015 51 comments

  ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމުގެ ތެރޭގައި ގައުމު ގެނބިފައި ވަނިކޮށެވެ. އެކަމުން އަރައިގަނެ، ގައުމަށް ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް ލެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ގެނެސްދިނީ، ކޮންމެ ރައްޔިތަކީ އެ މަނިކުފާނުގެ...

 • ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކަށް ދާން ސަރުކާރަށް މިހާރު ލާޒިމް: އިމްރާން

  ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކަށް ދާން ސަރުކާރަށް މިހާރު ލާޒިމް: އިމްރާން

  03 މާޗް 2015 30 comments

  މިއަދު ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ގޮސްފައި ވަނީ "ވަރަށް ބިރުވެރި" ހިސާބަކަށް ކަމަށާއި ވާދަވެރި ސިޔާސީ މީހުންނާ އެކު، މި ހާލަތުގައި ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ދައްކަން ސަރުކާރަށް ލާޒިމްކުރާ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް...

 • ސަރުކާރު ދަނީ ރަނގަޅު މިސްރާބަކަށް ނޫން: އިމްރާން

  ސަރުކާރު ދަނީ ރަނގަޅު މިސްރާބަކަށް ނޫން: އިމްރާން

  03 މާޗް 2015 39 comments

  މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ ރަނގަޅު މިސްރާބަކަށް ނޫން ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝެއިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ވީޓީވީގެ "ފަސް މަންޒަރު" ޕްރޮގްރާމްގައި ވަރަށް ބޮޑަށް...

 • ރައީސް ޔާމީންއާ ހިއްސާކުރީ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ކަންބޮޑުވުންތައް: އިމްރާން

  ރައީސް ޔާމީނާ ހިއްސާކުރީ ޕާޓީގެ ކަންބޮޑުވުންތައް: އިމްރާން

  03 މާޗް 2015 20 comments

  ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ އެކު މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ހިއްސާކުރެއްވީ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝޭހް އިމްރާން އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.ރައީސް ޔާމީނާ އެކު ރައީސް...