ޕީޕީއެމް - އެންމެ ފަސް

 • ރައީސް ޔާމީން މި މަހު 26 ގައި ހައްޖަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

  ރައީސް ޔާމީން މި މަހު 26 ގައި ހައްޖަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

  12 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 22 comments

  ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމް މި މަހު 26 ގައި ހައްޖަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ހައްޖަށް ދާން ފައިސާ ދައްކައި ވިސާ ލިބުނު 125 މީހަކަށް ފަތުހު...

 • ޗައިނާގެ ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅުގައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދޭން އެއްބަސްވާނެ: ރައީސް

  "ޗައިނާގެ ރައީސް ރާއްޖެ އަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވާނެ"

  11 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 21 comments

  ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން އަންނަ ހަފްތާގައި ރާއްޖެ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ރާއްޖެއަށް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު...

 • އެސްއީޒެޑް މަޝްރޫއުގައި އައްޑުއަކީ ދެކުނުގެ މައި ދޮރާށި: އަދީބް

  އެސްއީޒެޑް މަޝްރޫއުގައި އައްޑުއަކީ ދެކުނުގެ މައި ދޮރާށި: އަދީބް

  11 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 31 comments

  ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން (އެސްއީޒެޑް) މަޝްރޫއުގައި އައްޑޫ ވަރަށް މުހިއްމު ހިއްސާއެއް އަދާ ކުރާނެ ކަމަށާއި ދެކުނުގައި އެސްއީޒެޑްގެ މައި ދޮރާއްޓަކަށް ވެގެން ދާނީ އައްޑޫ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އަދީބް...

 • އައްޑޫ ކައުންސިލަށް ރައީސް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ

  އައްޑޫ ކައުންސިލަށް ރައީސް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ

  11 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 28 comments

  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ފާޑު ވިދާޅުވެ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި އެވެ. ފޭދޫ ބޯޅަ ދަނޑުގައި ލައިޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައި ވަނިކޮށް، ދިމާވި މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެން...

 • އެސްއީޒެޑްގެ ކޮންސެޕްޓަކީ ސޯ އީޒީ: ރައީސް

  އެސްއީޒެޑްގެ ކޮންސެޕްޓަކީ "ސޯ އީޒީ"

  11 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 21 comments

  ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން (އެސްއީޒެޑް) ގެ މައިގަނޑު ކޮމްސެޕްޓަކީ ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރަން ބޭނުންވާ އިންވެސްޓަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާ އެކު އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދައިދީ، މުޅި ރާއްޖެ އަށް އިގުތިސާދީ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ...

 • މުޅި އައްޑޫގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް މި އަހަރު ފަށާނެ: ރައީސް

  އައްޑޫގެ ނަރުދަމަ އަށް 17 މިލިއަން ޑޮލަރު އަރާ: ރައީސް

  11 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 21 comments

  އައްޑޫގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތަށް 17 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަވާނެ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް މި އަހަރު ތެރޭގައި އައްޑޫގައި ފައްޓަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ...

 • ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން މާދަމާ އައްޑޫ އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

  ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން މާދަމާ އައްޑޫ އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

  09 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 12 comments

  ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން މާދަމާ އައްޑު އަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ރަސްމީ ބައެއް ކަންކަމުގެ އިތުރުން ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް ހަރަކާތްތަކުގައި ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ...

 • އެސްއީޒެޑް: ވާން މި އުޅެނީ ކިހިނެއް؟

  އެސްއީޒެޑް: ވާން މި އުޅެނީ ކިހިނެއް؟

  09 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 21 comments

  ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެކި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ތަފާތެވެ. އާބާދީތައް އެއްފަސްކޮށްގެން ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ވެސް ގެންގުޅުނެވެ. އެކަމަކު އެކަމަށް ހިނގާ ހަރަދު...

 • ޝަކީލާގެ އުދާސްތައް: އެއީ ބޮޑު ރޭވުމެއް، މަރުގެ އިންޒާރުވެސް ދިން!

  ޝަކީލާގެ އުދާސްތައް: އެއީ ބޮޑު ރޭވުމެއް، މަރުގެ އިންޒާރުވެސް ދިން

  08 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 49 comments

  ބަލި އެނދުގައި އޮތް ސިއްހީ ދާއިރާ ކޮޅަށް ޖައްސަވަމުން ގެންދެވިކަން ސާބިތުކޮށްދެއްވަން އޭނާ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދެއްކެވި އެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ވިސްނުން އެއްގޮތްކުރުމުގެ އުއްމީދުގައި އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން...

 • ރިލްވާން ހޯދަން ސަރުކާރުން އިހުމާލުވެފައެއް ނެތް: މައުމޫން

  ރިލްވާން ހޯދަން ސަރުކާރުން އިހުމާލުވެފައެއް ނެތް: މައުމޫން

  08 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 30 comments

  މިދިޔަ މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގެއްލިފައިވާ މިނިވަން ނިއުސްގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ހޯދުމުގައި ސަރުކާރުން އިހުމާލުވެފައި ނުވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް...