މުޒާހަރާ - އެންމެ ފަސް

 • ގާސިމް ރައީސްކަމުގެ ހުވާކުރައްވާނެ ކަމަށް ގޮވި ޕިކަޕު ހިފަހައްޓައި ޑްރައިވަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

  ގާސިމް ހުވާކުރާނެ ކަމަށް ގޮވި ޕިކަޕުގެ ޑްރައިވަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

  27 ފެބުރުއަރީ 2015 6 comments

  މާދަމާ ރޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ރައީސްކަމުގެ ހުވާކުރައްވާނެ ކަަމަށް މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ގޮވަމުން ދިޔަ ޕިކަޕެއް ހިފަހައްޓައި، ފުލުހުން އެ ޕިކަޕުގެ ޑްރައިވަރު މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުންގެ...

 • މާދަމާގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ ހަތިޔާރު ޓެސްޓްކޮށްފިން: ޕޮލިސް

  މާދަމާގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ ހަތިޔާރު ޓެސްޓްކޮށްފިން: ޕޮލިސް

  27 ފެބުރުއަރީ 2015 12 comments

  އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާދަމާ މާލޭގައި ބާއްވާ މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ، ހަތިޔާރު ޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ. ފުލުހުންގެ ވެބްސްއިޓުގައި ބުނީ، ފުލުހުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންގައި...

 • މަގުމަތިން ސަރުކާރެއް ނުވެއްޓޭނެ، އެކަމަކު ޑިމާންޑެއް ކޮށްފި ނަމަ އަޑުއަހާނަން: އުމަރު

  ސަރުކާރެއް ނުވެއްޓޭނެ، ޑިމާންޑެއް ކޮށްފިއްޔާ އަޑުއަހާނަން: އުމަރު

  26 ފެބުރުއަރީ 2015 15 comments

  އެމްޑީޕީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މާދަމާ މުޒާހަރާ އަށް ނުކުތް ނަމަވެސް، މަގުމަތިން ސަރުކާރު ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެ މުޒާހަރާގައި ޑިމާންޑެއް ކޮށްފި ނަމަ، ސަރުކާރުން އަޑުއަހާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު...

 • އެއްވުމަށް މާލެ އަންނަ މީހުން ހޯދައި ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޕޮލިސް/އެމްއެންޑީއެފް

  "އެއްވުމަށް މާލެ އަންނަ މީހުން ހޯދައި ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން"

  26 ފެބުރުއަރީ 2015 35 comments

  އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާދަމާ ބާއްވާ އެއްވުމަށް ރަށްރަށުން މާލެ އަށް މީހުން އައުމުން މާލޭގައި ހަމަނުޖެހުން އުފެދި ދާނެ ކަމަށާއި އެ ގޮތަށް މާލެ އަންނަ މީހުން ހޯދައި އެ ފަރާތްތަކާ މެދު...

 • ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ސިފައިން "ނޮން ލީތަލް ހަތިޔާރު" ދީފި

  ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ސިފައިން "ނޮން ލީތަލް ހަތިޔާރު" ދީފި

  26 ފެބުރުއަރީ 2015 21 comments

  ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ބޭނުން ވެގެން އެދިފައިވާ "ހަތިޔާރު" ސިފައިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ހުސައިން ވަހީދާއި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްް އަހުމަދު ޝިޔާމް މިއަދު...

 • ގާނޫނާ ހިލާފު ކަމެއް ނުކުރޭ، ސަރުކާރު ބަދަލުކުރާކަށް ނުޖެހޭ: ނަައިބު ރައީސް

  "ގާނޫނާ ހިލާފު ކަމެއް ނުކުރޭ، ސަރުކާރު ބަދަލުކުރާކަށް ނުޖެހޭ"

  26 ފެބުރުއަރީ 2015 39 comments

  ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފަށް ސަރުކާރުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާ ކަމަށާއި ސަރުކާރު ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް، ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާ ބެހޭ...

 • ރައީސް ޔާމީންގެ ކުރިމައްޗަށް އައްޑަނައެއްގެ ގޮތުގައި ނުކުންނާނަން: ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭ ޕީޖީ ގުރޫޕް

  ރައީސްގެ އައްޑަނައެއްގެ ގޮތުގައި ނުކުންނާނަން: މެމްބަރުން

  26 ފެބުރުއަރީ 2015 29 comments

  އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ/ޖޭޕީން މާދަމާ ނުކުމެ ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅޭ ނަމަ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކުރިމަތީގައި "އައްޑަނައެއް"ގެ ގޮތުގައި ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ މެމްބަރުން ތިބޭނެ ކަމަށާއި، ވެރިކަން ބަދަލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް...

 • ޝީލްޑާއެކު ނުކުމެ ބައެއް މަގުތަކުގައި ފުލުހުންގެ ތަމްރީނުތަކެއް ފަށައިފި

  ފުލުހުންގެ ތަމްރީނުތަކެއް ބައެއް މަގުތަކުގައި ފަށައިފި

  26 ފެބުރުއަރީ 2015 17 comments

  ޝީލްޑާ އެކު ނުކުމެ، މާލޭގެ ބައެއް މަގުތަކުގައި ފުލުހުން ތަމްރީންތަކެއް ފަށައިފި އެވެ. މާލޭގައި އާއްމުކޮށް މީހުން އެއްވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ފުލުހުން އަންނަނީ އެ ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މާލޭ...

 • ވެރިކަން ވައްޓާލަން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟

  ވެރިކަން ވައްޓާލަން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟

  26 ފެބުރުއަރީ 2015 56 comments

  އެންމެ ކުރީ ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބައްޓަންވެފައި އޮތީ ވެރިކަމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ވަރަށް ގިނަ ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުތައް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ލިބިދޭ ގޮތަށެވެ. އެންމެ ކުރިން ރަސްކަން އޮތް އިރު...

 • ގައުމުގެ މިސްރާބު ހުރީ ރަނގަޅު އަމާޒަކަށް ނޫން

  ގައުމުގެ މިސްރާބު ހުރީ ރަނގަޅު އަމާޒަކަށް ނޫން

  26 ފެބުރުއަރީ 2015 6 comments

  ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ ކިލަނބުކަން މިވަނީ މިހާރު ވަރަށް ބޮޑުވެފަ އެވެ. ކުރުކޮށް ބުނާ ނަމަ 2010 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ގައުމަށް އެކަށީގެންވާ ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބި އޮަތުމަށް ފަހު، ކުޑަކޮށް ވެސް...