މުޒާހަރާ - އެންމެ ފަސް

 • އެސްއޯ ފުލުހުންގެ ހުނަރުތަކާއި އުކުޅުތައް ފަރިތަކުރަން ހާއްސަ ތަމްރީންތަކެއް

  އެސްއޯ ފުލުހުންގެ އުކުޅުތައް ފަރިތަކުރަން ހާއްސަ ތަމްރީންތަކެއް

  26 އެޕްރީލް 2015 26 comments

  ސްޕެޝަލިސްޓް އޮޕަރޭޝަންސް (އެސްއޯ) ޑިޕާޓްމަންޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންގެ ހުނަރުތަކާއި އުކުޅުތައް ފަރިތަކުރަން ހާއްސަ ތަމްރީންތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.ފުލުސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނީ މާލެ އާއި މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ހިންގާ...

 • މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކުރި ތިން މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

  މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކުރި ތިން މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

  25 އެޕްރީލް 2015 19 comments

  ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ޒުވާނުން އިސްވެ ތިބެ އިއްޔެ މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި ފަރީދީމަގާއި ފަނޑިޔާރުމަގު ގުޅޭ ސަރަހައްދުން...

 • ފުލުހުންނަށް ދިން ފިނިފެންމަލުން ބައެއް މީހުންގެ ގަޔަށް "ކަށިހެރިއްޖެ"!

  ސުލްހައިގެ ފިނިފެންމަލުން ބައެއް މީހުންގެ ގަޔަށް ކަށިހެރިއްޖެ!

  25 އެޕްރީލް 2015 23 comments

  އިއްޔެ ބޭއްވި މުޒާހަރާ އެހެން ދުވަސްތަކަށް ވުރެ ކުޑަކޮށް ތަފާތުވެއްޖެ އެވެ. ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ޒުވާނުން އިއްޔެ ނުކުމެ، ސުލްހަވެރިކަން ރަމްޒުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ހުދު ފިނިފެންމާ ބޭނުން ކުރި އެވެ. އެ މާތައް...

 • އަނިޔާވެރިކަން ނިންމަން ޖަމިއްޔާތައް ވެސް ނުކުތުމަށް ގޮވާލައިފި

  އަނިޔާވެރިކަން ނިންމަން ޖަމިއްޔާތައް ވެސް ނުކުތުމަށް ގޮވާލައިފި

  23 އެޕްރީލް 2015 27 comments

  ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް މެއި 1 ގައި ބާއްވާ ބޮޑު އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވެ، "އަނިޔާވެރިކަން ނިންމަން" މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން ނުކުތުމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ "ގައުމީ...

 • ރައީސް މަޝްވަރާ އަށް ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭނެ، އެކަމަކު ޝަރުތަކީ އަދީބު މަގާމުން ވަކިކުރެއްވުން: އިމްރާން

  "މަޝްވަރާ އަށް ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭނީ އަދީބު ވަކިކުރުމަށް ފަހު"

  23 އެޕްރީލް 2015 65 comments

  ސަރުކާރުގެ "އަނިޔާވެރިކަން" ނިމުމަކަށް ގެނައުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާގެ މޭޒު ކައިރިއަށް، މެއި 1 ގެ ކުރިން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝޭހް އިމްރާން ރޭ...

 • މޭ ޑޭ އަށް ތައްޔާރުވާން އިދިިކޮޅު ޒުވާނުން ހުކުރު ދުވަހު އެއްވުމަކަށް!

  މޭ ޑޭއަށް ތައްޔާރުވާން އިދިކޮޅު ޒުވާނުން ހުކުރު ދުވަހު ނިކުންނަނީ

  22 އެޕްރީލް 2015 12 comments

  "އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން"ގެ ނަމުގައި އަންނަ މަހު އެއްވަނަ ދުވަހު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބާއްވާ އެއްވުމަށް މީހުން ނުކުތުމަށް ގޮވާލައި، ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ޒުވާނުން އެއްވުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. އެމްޑީޕީ،...

 • އެއްވުންތައް ކޮންޓްރޯލްކުރަން ބާރުގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ބޭނުންކުރީ ޕެޕަ ސްޕްރޭ: ޕޮލިސް

  "އެއްވުން ކޮންޓްރޯލްކުރަން މިހާތަނަށް ބޭނުންކުރީ ޕެޕަ ސްޕްރޭ"

  21 އެޕްރީލް 2015 10 comments

  އެއްވުންތައް ކޮންޓްރޯލްކުރަން ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުން ކުރަނީ އެ ހާލަތަކާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ކަމަށާއި އެއްވުން ކޮންޓްރޯލްކުރަން ބާރުގެ ގޮތުގައި މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ބޭނުންކުރީ ޕެޕަ ސްޕްރޭ އެކަނި ކަމަށް ފުލުހުންގެ...

 • ގާނޫނީ އިމުން ބޭރުގައި ބާއްވާ އެއްވުންތައް ރޫޅާލަން އެސްއޯ ފުލުހުން ފަހެއް ނުޖެހޭނެ: ޕޮލިސް

  ގާނޫނާހިލާފު އެއްވުންތައް ރޫޅާލަން އެސްއޯ ފަހެއް ނުޖެހޭނެ: ޕޮލިސް

  21 އެޕްރީލް 2015 58 comments

  މާލެ ތެރޭގެ އަމާންކަން ނަގާލަން ގާނޫނީ އިމުން ބޭރުން ބާއްވާ އެއްވުންތައް ހުއްޓުވުމަށް އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި، އެއްވުންތައް ރޫޅާލަން ޖެހޭ ފަދަ ހާލަތްތަކުގައި އެކަން ކުރަން ސްޕެޝަލިސްޓް އޮޕަރޭޝަންސް (އެސްއޯ)...

 • މުޒާހަރާތައް ރާވާ ބައެއް ނޭނގުނު: ޕޮލިސް

  މުޒާހަރާތައް ރާވާ ބައެއް ނޭނގުނު: ޕޮލިސް

  20 އެޕްރީލް 2015 49 comments

  ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިހާރު މާލޭގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތައް ރާވާ ހިންގަނީ ކޮންބައެއްކަން ނޭނގުނު ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަން ސާފުކޮށް އެނގެން ޖެހޭ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އިސްކަންދަރުކޮށީގައި ބޭއްވި...

 • ދުންމާރި އާއި ތާޅަފިލި މަޖިލީހަށް ވެއްދުން މަނާކޮށްފި

  ދުންމާރި އާއި ތާޅަފިލި މަޖިލީހަށް ވެއްދުން މަނާކޮށްފި

  20 އެޕްރީލް 2015 27 comments

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވައިދަށް އިސްލާހު ގެނެސް، ތާޅަފިއްޔާއި ދުންމާރި ފަދަ ތަކެތި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޯތިތެރެއަށާއި މަޖިލިސްކުރާ މާލަމަށް ވެއްދުން މިއަދު މަނާކޮށްފި އެވެ. އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ތާޅަފިއްޔާއި ދުންމާރި ފަދަ ތަކެތި...