މުޒާހަރާ - އެންމެ ފަސް

 • މަނާ ސަރަހައްދުތަކަށް އެއްވާނަމަ އިންޒާރެއް ނުދީ ވަގުތުން ރޫޅާލާނެ: ޕޮލިސް

  މަނާ ސަރަހައްދުތަކަށް އެއްވާނަމަ ވަގުތުން ރޫޅާލާނެ: ޕޮލިސް

  14 ޑިސެމްބަރ 2014 16 comments

  އެއްވުން މަނާ ސަރަހައްދުތަކަށް އެއްވެއްޖެ ނަމަ އިތުރު އިންޒާރަކާ ނުލައި ވަގުތުން ރޫޅާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އިން މިއަދު ދީފި އެވެ.އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ފާއިޒް ހުސެއިނާއި ފަނޑިޔާރު...

 • މަޖިލިސް ދޮަށަށް އެއްވާން ގޮވި މައްސަލާގައި ދެ މީހަކާއި ޕިކަޕެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

  މަޖިލިސް ދޮަށަށް އެއްވާން ގޮވި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  13 ޑިސެމްބަރ 2014 39 comments

  މާދަމާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާއިރު މަޖިލިސްކުރާ ގޭ ދޮށަށް އެއްވުމަށް ގޮވަމުން ގެންދިޔަ ދެ މީހަކާއި ޕިކަޕެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މިއަދު ހަވީރު ގެންގޮސްފި އެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ...

 • މުޒާހަރާ ތެރެއަށް ބަޔަކު ވަދެ އެއްޗެހި ހަލާކުކޮށްލައިފި

  މުޒާހަރާ ތެރެއަށް ބަޔަކު ވަދެ އެއްޗެހި ހަލާކުކޮށްލައިފި

  10 ޑިސެމްބަރ 2014 57 comments

  ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މިހާރު ކޮންމެ ރެއަކު ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއަށް މިރޭ ވެސް ބަޔަކު ވަދެ މުޒާހަރާގައި ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ އެއްޗެހި ހަލާކުކޮށްލައިފި އެވެ.ސޯސަންމަގުގައި ކުރަމުންދިޔަ މުޒާހަރާގައި މީހުން މަދުވި ވަގުތު ކުއްލިއަކަށް...

 • ރޭގެ މުޒާހަރާގައި ހަމަ ނުޖެހުން ހިންގި ދެ ކުއްޖަކު ދޫކޮށްލައިފި

  ރޭގެ މުޒާހަރާގައި ހަމަ ނުޖެހުން ހިންގި ދެ ކުއްޖަކު ދޫކޮށްލައިފި

  10 ޑިސެމްބަރ 2014 17 comments

  ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރޭ ކުރަމުންދިޔަ މުޒާހަރާގެ ތެރެއަށް ވަދެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ތިން ކުދިންގެ ތެރެއިން ދެ ކުއްޖަކު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. ފުލުހުންގެ...

 • ފެން ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހުރަސް އަޅަމުން ދޭ: ސަރުކާރު

  ފެން ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އަޅަމުން ދޭ: ސަރުކާރު

  09 ޑިސެމްބަރ 2014 30 comments

  މާލޭން ފެނުގެ ހިދުމަތް ކެނޑިފައި މިވާ ދަނޑިވަޅުގައި އާއްމުންނަށް ފެން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހުރަސް އަޅަމުންދާ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން...

 • ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީން އަޑު އުފުލައިފި

  ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީން އަޑު އުފުލައިފި

  08 ޑިސެމްބަރ 2014 40 comments

  އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އެ ޕާޓީގެ އޮފީސް ކައިރީގައި މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އަޑު އުފުލައިފި އެވެ. މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އަޑު އުފުލަން ފެށިތާ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންގެ ސްޕެޝަލް ފޯސް...

 • މާލިއްޔަތު ދަނީ ބަނގުރޫޓްވަމުން: ނަޝީދު

  މާލިއްޔަތު ދަނީ ބަނގުރޫޓްވަމުން: ނަޝީދު

  28 ނޮވެމްބަރ 2014 43 comments

  ރާއްޖޭގެ މާލިއްޔަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ބަނގުރޫޓް ވަމުންދާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމްޑީޕީން މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ މާލީ...

 • ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން މުޒާހަރާކޮށްފި

  ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން މުޒާހަރާކޮށްފި

  28 ނޮވެމްބަރ 2014 46 comments

  އެއް އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން އެމްޑީޕީގެ މުޒާހަރާތައް މެދުކަނޑާލާފައި އޮތުމަށް ފަހު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރާއެކު އެ ޕާޓީން މިއަދު މުޒާހަރާއެއް ބާއްވައިފި އެެވެ....

 • ހޮން ކޮން ފުލުހުން މުޒާހަރާގެ މައިދާން ސާފުކޮށް މުޒާހަރާގެ އިސް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

  ހޮންކޮންގެ މުޒާހަރާގެ މައިދާން ސާފުކޮށް އިސްމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

  26 ނޮވެމްބަރ 2014

  ހޮން ކޮން (ނޮވެމްބަރު 26) - ހޮން ކޮންގައި ދެ މަސް ދުވަސްވަންދެން ކުރި މުޒާހަރާތަކުގައި ޑިމޮކްރެސީ އެކްޓިވިސްޓުން ބަންދުކޮށްގެން އުޅުނު މައި މަގު ފުލުހުން މިއަދު ހުޅުވައި މުޒާހަރާތަކުގައި އިސްކޮށް އުޅުނު...

 • އެމެރިކާގެ ފާގުސަންގައި ފެށި ހަމަނުޖެހުންތައް މުޅި ގައުމަށް ފެތުރިއްޖެ

  ފާގުސަންގައި ފެށި ހަމަނުޖެހުންތައް މުޅި އެމެރިކާ އަށް ފެތުރިއްޖެ

  26 ނޮވެމްބަރ 2014 2 comments

  ފާގުސަން، އެމެރިކާ (ނޮވެމްބަރު 26) - އެމެރިކާގެ މިސޫރީގެ ރަށެއް ކަމަށްވާ ފާގުސަންގައި ކަޅު ނަސްލުގެ ޒުވާނެއްގެ ގަޔަށް ބަޑި ޖަހާ މަރާލި ދޮން ނަސްލުގެ ފުލުސް މީހާ ކުށްވެރި ނުވާ ކަމަށް...