ޖިންސީ އަނިޔާ - އެންމެ ފަސް

 • ޒިޔާދާގެ ފިރިމީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަ ވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި

  ޒިޔާދާގެ ފިރިމީހާގެ ބަންދަށް އިތުރު ހަތް ދުވަސް ދީފި

  20 ޖެނުއަރީ 2016 1 comments

  ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން ޖިންސީ ގޯނާ ލިބިގެން މަރުވި ކަމަށް ބުނާ ޒިޔާދާ ނައީމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަ ވަނަ ފަހަރަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އިތުރުކޮށްފި...

 • ޒިޔާދާގެ ފިރިމީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ފަސް ވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި

  ޒިޔާދާގެ ފިރިމީހާގެ ބަންދު ފަސް ވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި

  14 ޖެނުއަރީ 2016 3 comments

  ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން ލިބުނު ކަމަށް ބުނާ ޖިންސީ އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން މަރުވި ޒިޔާދާ ނައީމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ފަސް ވަނަ ފަހަރަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިތުރުކޮށްފި...

 • ޒިޔާދާގެ ހަށިގަނޑު މިރޭ މާލެ ގެނެސް މާދަމާ ޖަނާޒާ ބާއްވަނީ

  ޒިޔާދާގެ ހަށިގަނޑު މިރޭ މާލެ ގެނެސް މާދަމާ ޖަނާޒާ ބާއްވަނީ

  05 ޖެނުއަރީ 2016 6 comments

  ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން ލިބުނު ކަމަށް ބުނާ ޖިންސީ އަނިތާތަކެއްގެ ސަބަބުން މަރުވި ޒިޔާދާ ނައީމްގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމަށް ފަހު މާދަމާ އޭނާގެ ޖަނާޒާ ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.މިދިޔަ މަހުގެ 27 ގައި މަރުވި ޒިޔާދާގެ...

 • އަނިޔާ ސިއްރު ކުރުމަކީ އެހެން އަނިޔާތަކަކަށް މަރުހަބާ ކިޔުން!

  އަނިޔާ ސިއްރު ކުރުމަކީ އެހެން އަނިޔާތަކަކަށް މަރުހަބާ ކިޔުން!

  05 ޖެނުއަރީ 2016 17 comments

  އިވޭ އަޑުތަކާއި ކުރާ ތުހުމަތުތަކަށް ބަލާއިރު ގދ. ތިނަދޫ، ޒިޔާދާ ނައީމަށް އޭނާގެ ފިރިމީހާ އަނިޔާކުރީ އެންމެ ދުވަހަކު ނޫނެވެ. މީގެ ހަފުތާއެއް ކުރިން އޭނާ މަރުވީ، ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން ތަކުރާރުކޮށް ލިބެމުން...

 • ޒިޔާދާގެ ފިރިމީހާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި

  ޒިޔާދާގެ ފިރިމީހާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި

  04 ޖެނުއަރީ 2016

  ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން ލިބުނު ކަމަށް ބުނާ ޖިންސީ ގޯނާތަކުގެ ސަބަބުން ޒިޔާދާ ނައީމް މަރުވި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 10 ދުވަސް އިއްޔެ އިތުރުކޮށްފި އެވެ.ގދ. ތިނަދޫގައި...

 • ޒިޔާދާގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދައިފި

  ޒިޔާދާގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދައިފި

  04 ޖެނުއަރީ 2016 22 comments

  ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން ލިބުނު ކަމަށް ބުނާ ޖިންސީ ގޯނާތަކުގެ ސަބަބުން މަރުވި ޒިޔާދާ ނައީމްގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް އިއްޔެ އިންޑިއާގައި ހަދައިފި އެވެ.ލިބިފައިވާ ސީރިއަސް އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނިކޮށް، މިދިޔަ...

 • މަރުގެ ހަގީގަތްތަަކުގެ އެންމެ ފުނަށް ދާނެ ޖެހޭނެ

  މަރުގެ ހަގީގަތްތަަކުގެ އެންމެ ފުނަށް ދާނެ ޖެހޭނެ

  03 ޖެނުއަރީ 2016 2 comments

  އާބާދީގެ ނިސްްބަތުން ރާއްޖެ އަކީ ވެސް މީހުން މެރުން މަދު ގައުމެއް ނޫނެވެ. ތޫނު އެއްޗެހިން ހަމަލާދީގެންނާއި އަނިޔާކޮށްގެން ވެސް މީހުން މަރާފައި އެބަހުއްޓެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖިންސީ އަނިޔާތަކުގަ އާއި އެހެނިހެން...

 • ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމަށް ޒިޔާދާގެ ހަށިގަނޑު އިންޑިޔާ އަށް ގެންގޮސްފި

  ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމަށް ޒިޔާދާގެ ހަށިގަނޑު އިންޑިޔާއަށް ގެންގޮސްފި

  02 ޖެނުއަރީ 2016 6 comments

  ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން ލިބުނު ކަމަށް ބެލެވޭ ޖިންސީ އަނިޔާތަކެއްގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނިކޮށް، މަރުވި ގދ. ތިނަދޫ ޒިޔާދާ ނައީމްގެ ހަށިގަނޑު ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމަށް މިރޭ އިންޑިޔާ އަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.މިދިޔަ މަހުގެ...

 • ޒިޔާދާ މަރުވީ ދުވަސްވީ އިންފެކްޝަންތަކެއްގެ ސަބަބުން ނިއުމޯނިއާ ޖެހި ކިޑްނީ ފެއިލްވެގެން: ޝާހުގެ އާއިލާ

  ޒިޔާދާ މަރުވީ ނިއުމޯނިއާ ޖެހި ކިޑްނީ ފެއިލްވެގެން: ޝާހުގެ އާއިލާ

  01 ޖެނުއަރީ 2016 25 comments

  ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން ލިބުނު ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ޖިންސީ އަނިޔާތަކެއް ސަބަބުން ޒިޔާދާ ނައީމް މަރުވި ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް އެއީ ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކައެއް ކަމަށާއި ޒިޔާދާގެ މަރާ ފިރިމީހާއާ ގުޅުމެއް ނެތް...

 • ޒިޔާދާ ހަށިގަނޑު މޯޗަރީގައި، ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދާނެ ގައުމެއް ހޯދަނީ

  ޒިޔާދާ ހަށިގަނޑު މޯޗަރީގައި، ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދާނެ ގައުމެއް ހޯދަނީ

  31 ޑިސެމްބަރ 2015 11 comments

  ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން ލިބުނު ކަމަށް ބެލެވޭ ޖިންސީ އަނިޔާތަކެއްގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނިކޮށް، މަރުވި ގދ. ތިނަދޫ ޒިޔާދާ ނައީމްގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަން ނިންމާފައި ވީނަމަވެސް، ލަސްވަނީ އެކަން...

ފަހުގެ ފޮޓޯ ފަހުގެ ވީޑިއޯ